SZKOŁA ŚW. JANA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła św. Jana przy kościele tego wezwania przy Häkergasse 19 (ul. Straganiarska), przełom XIX/XX wieku
Szkoła św. Jana przy kościele tego wezwania przy Häkergasse 19 (ul. Straganiarska), 1925
Szkoła św. Jana przy kościele tego wezwania, rys. Stanisław Wincenty Brzęczkowski
Szkoła średnia św. Jana przy Fleischergasse 25/28 (ul. Rzeźnicka), 1920
Zaginiony portret diakona Karla Heinricha Röhra, rektora szkoły św. Jana 1771
Richard Fricke, dyrektor szkoły św. Piotra i Pawła (1898–1901) i szkoły św. Jana (1901–1925)

SZKOŁA ŚW. JANA (od 15 IV 1824: Realgymnasium zu St. Johann). Początkowo parafialna przy kościele św. Jana, z siedzibą przy obecnej ul. Straganiarskiej 19. Powstała najpewniej wraz z budową kościoła św. Jana w 2 połowie XIV wieku. Po raz pierwszy bezpośrednio wzmiankowana w 1475 w księdze urzędowej oficjała gdańskiego, jej rektorem (Rector scholarum de Sancto Johanne) był wówczas Valentin. W 1495 jej kantorem był Pankratius Klemme. Przed 1545 rektorem szkoły był pochodzący albo z Pomorza albo z Allersheim am Albach w Dolnej Saksonii Tesmarus (Thesamerus) Alebeke (Van Alebeek?), później rektor szkoły mariackiej. Tesmarus Alebeke z czasem powrócił do katolicyzmu, przyjął święcenia kapłańskie, po raz ostatni wzmiankowany był jako proboszcz w Cedrach Wielkich. W okresie reformacji szkoła ewangelicka, od 22 IV 1577 w nowym budynku wzniesionym przez mistrza Pawła z Torunia za kwotę 4365 grzywien i 11 groszy. Po uroczystym nabożeństwie odprawionym z tej okazji orszak uczniów i pedagogów poprowadził do niej ówczesny rektor, Johannes Butterbrodt. W 1796 roku zatrudniała czterech nauczycieli, pracujących z dwunastoma uczniami.

Budynek szkoły przy ul. Straganiarskiej 19, czasem zwany błędnie „Domem Mrongowiusza” ( Krzysztof Celestyn Mrongowiusz uczył w niej 1812–1855 języka polskiego, ale nigdy tu nie mieszkał), przebudowany wewnątrz w 1865, odbudowany został w 1983 (zob. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków).

Od 1809 szkoła miejska (Bürgerschule zu St. Johann), 15 IV 1824 przekształcona w szkołę miejską wyższego stopnia, w latach 1824–1848 była pięcioklasową szkołą z językiem łacińskim. Od 1832 wprowadzono obligatoryjną naukę języka angielskiego, z językiem polskim jako nadobowiązkowym (w 1842 zlikwidowanym). Od 13 X 1848 w nowym budynku wzniesionym przez władze Gdańska (kosztem 11 689 talarów) przy Heilige-Geist-Gasse 111 (ul. św. Ducha 53/55) – poprzedni budynek przeznaczono na szkołę podstawową dla dziewcząt. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych uzyskała 30 X 1849; w roku 1850 absolwenci otrzymali prawo do studiów w Akademii Budowlanej w Berlinie.

9 II 1860 uzyskała uprawnienia średniej szkoły realnej pierwszego stopnia (Realschule erster Ordnung) z siedmioletnim okresem nauczania, dając od 7 I 1870 absolwentom uprawnienia do wyższych studiów matematycznych, przyrodniczych i językowych. Po wprowadzeniu 4 IV 1882 przez Preußische Schulkollegium zarządzenia o nowej klasyfikacji i nazewnictwie instytucji szkolnictwa, nowych planów nauczania i nowego porządku egzaminów, została dziewięcioletnią szkołą średnią wyższego stopnia.

Od 14 IV 1872 w nowej siedzibie, na I piętrze wschodniego i południowego skrzydła byłego klasztoru franciszkanów przy Fleischergasse 25/28 (ul. Rzeźnicka) na Starym Przedmieściu (z aulą w dawnym Małym Refektarzu na parterze). Była siedziba przy Heilige-Geist-Gasse 111 (ul. św. Ducha 53/55) nadal pełniła funkcje szkolne (1872–1904 Głównomiejska Szkoła Średnia dla Chłopców (Rechtstädtiche Knaben Mittelschule), 1905–1931 szkoła elementarna (Hilfsschule), 1931–1939 żydowska szkoła podstawowa (Jüdische Hauptschule), 1939–1945 szkoła elementarna (Hilfsschule)).

Od 1899 roku stopniowo przebudowano nauczanie na podstawie planów reformy frankfurckiej. Podstawy nauczania języków obcych nie miały już bazować na języku łacińskim, lecz na języku francuskim. W 1901 absolwenci, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, otrzymali możliwość studiowania medycyny i nauk prawnych. W 1902/1903 przejęła dalsze pomieszczenia po Państwowej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego ( Królewska Szkoła Sztuk Pięknych). Funkcjonowała do roku 1945. MLJANSZ

Rektorzy szkoły św. Jana
1475 Valentin
1487 Simon Viver
1495 Johannes
1545 Thesmarus Alebeke
1558–1560 Jeremias Willer
1560–1565 Johannes Tidemann
1565–1570 Kaspar Kessel
1570–1571 Thomas Movius
1571–1572 Matthias Menius
1572–1589 Johannes Butterbrodt
1590–1601 Johannes Moller
1603–1610 Johannes Hoppe
1610–1615 Georg Schoch
1615–1621 Johannes Brackermann
1621–1627 Enoch Hutzing II
1627–1630 Georg Neufeldt
1630–1653 Martin Georg Schepp
1653–1701 Friedrich Büthner
1701–1702 Christian Sahm
1703–1709 Mathias Damitz
1709–1710 Emanuel Kühn
1710–1731 Johann Zabani
1731–1745 Johann Joachim Satorius
1745–1755 Johann Gottfried Ehwald
1755–1765 Johann Konstantin Brauser
1766–1768 Ernst Jakob Danovius
1768–1771 Samuel Friedrich Unselt
1771 Karl Heinrich Röhr
1771–1774 Karl Benedict Cosack
1774–1791 Johann Erdmann Klatt
1792–1809 Johann Ernst Kalhofner
1810–1812 Daniel Christoph Liebeskind
1812–1824 Johann Wilhelm Bihn
ML
Dyrektorzy szkoły średniej św. Jana (1824–1945)
1824–1866 Matthias Gotthilf Löschin
1866–1868 vacat
1869–1893 Emil Wilhelm Panten
1893–1894 vacat
1895–1900 Ernst Meyer
1901–1925 Richard Fricke
1926–1927 Alfred Winderlich
1927–1936 Willi Jentzsch
1936–1945 Walther Faber
ML
Liczba uczniów szkoły św. Jana
w XIX i początkach XX wieku
1853 437
1857 529
1860 473
1861 530
1865 563
1868 489
1870 468
1880 457
1901 300
1915 233 (w tym 8 uciekinierów
z Prus Wschodnich)
ML
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania