MOLLER HEINRICH, rektor Gimnazjum Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
De obitv et exeqviis reverendi viri d. Philippi Melanthonis ad clarissimum virum Eberhardvm Roggivm urbe Culma Prussiae consulem, elegia Henrici Molleri Hessi, Wittenberga 1650
Epitafium Heinricha Mollera, kościół Św. Trójcy, po 1567
Fragment epitafium z postacią Heinricha Mollera, z jego herbem (anioł trzymający połowę zębatego koła) kościół Św. Trójcy, po 1567

HEINRICH MOLLER (około 1528 Witzenhausen, Hesja – 18 II 1567 Gdańsk), poeta, rektor Gimnazjum Gdańskiego. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej. Studiował we Frankfurcie nad Odrą, w Królewcu i Wittenberdze, odbył podróż edukacyjną po Francji, Włoszech, krajach niemieckich, Danii i Szwecji. W 1551 pracował jako nauczyciel w gimnazjum w Chełmnie pod kierunkiem Johanna Hoppego. W gdańskiej drukarni Franciscusa Rhodego publikował m.in. elegię na cześc króla Zygmunta Augusta, kanclerza Jana Osieskiego, późniejszych biskupów warmińskich Marcina Kromera i Stanisława Hozjusza. Jako sprzjający luteranizmowi, ze względów wyznaniowych potajemnie opuścił Chełmno. Po dokończeniu studiów w Wittenberdze zatrudniony został jako wychowawca dzieci króla szwedzkiego Gustawa I Wazy, otrzymał tytuł królewskiego poety, posłował też z ramienia tego króla do Italii. W 1560 powrócił do Wittenbergi, w tym samym roku otrzymał propozycję Rady Miasta Gdańska objęcia po Johannie Hoppem kierownictwa Gimnazjum Gdańskiego. Jako rektor (dwukrotnie wybrany na czteroletnie kadencje) nadał Gimnazjum charakter szkoły humanistycznej. Organizował spektakle teatralne, wystawiając głównie sztuki niemieckie, co wywoływało protesty zwolenników języka łacińskiego. W czasie zarazy w 1564, za zgodą miejskich władz, przebywał we Francji i Anglii.

Autor wierszy religijnych i okolicznościowych, zebranych w tomie Carminum sacrorum libri tres (1564) oraz zbioru Imaginum liber (1566), obejmującego utwory na portrety książąt i królów polskich, szwedzkich, niemieckich oraz dostojników pomorskich, w tym gdańskich.

Zmarł w wieku 39 lat w wyniku komplikacji po przeziębieniu, pochowany został w kościele Św. Trójcy w obecności m.in. gdańskich burmistrzów, rajców i uczniów Gimnazjum. Wiersz żałobny poświęcił mu m.in. Michael Retell (wspominając o jego europejskich peregrynacjach i zwłaszcza przedstawiając jako miłośnika Muz). EK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania