AKADEMIA HANDLOWA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Akademii Handlowej przy Hundegasse 10 (ul. Ogarna), 1865, litografia Johanna Juliusa Sauera

AKADEMIA HANDLOWA (Handelsakademie, Handelsschule, od 1859 Realschule). Trzyletnia zawodowa szkoła handlowa, otwarta 2 VII 1832 przez Fundację Kabruna, zgodnie z wolą i legatem w wysokości 100 000 guldenów (w obligacjach I Wolnego Miasta Gdańska), zapisanych na ten cel w testamencie zmarłego w 1814 kupca Jakoba Kabruna.

Początkowo mieściła się w kamienicy zwanej Starym Domem Ławy obok Dworu Artusa przy Langer Markt 45 (Długi Targ), siedzibie Korporacji Kupców, i miała 10 uczniów. W 1833 przeniesiona została do zakupionego od Pauliny Döring (prowadzącej tu prywatną szkołę dla dziewcząt Höhere Töchterschule) i adaptowanego dla Fundacji Kabruna domu przy Hundegasse 80 (ul. Ogarna 10), gdzie do 1872 przechowywana była także – i udostępniana zwiedzającym – bogata kolekcja dzieł sztuki, ofiarowana miastu przez Jakoba Kabruna. W szkole, gdzie pracowało pięciu stałych i pięciu dochodzących nauczycieli, przygotowywano chłopców po szkole elementarnej do zawodu kupieckiego. Uczono matematyki, przyrody z geografią, języka niemieckiego, kaligrafii, sztuki prowadzenia korespondencji handlowej, zasad księgowości, a w pierwszych latach istnienia – języka polskiego.

Obok uczniów z Gdańska uczyli się tam chłopcy z terenu Prus, także Polacy z zaboru rosyjskiego. W 1882 w 3 klasach było łącznie 123 chłopców; Akademię ukończyło około 1500 absolwentów. Placówka pozostawała pod specjalną kuratelą Korporacji Kupców oraz pruskiego ministerstwa handlu. 13 IV 1891 została włączona do szkoły św. Piotra i Pawła. Ostatni absolwenci ukończyli ją w osobnej klasie w 1894. Budynek szkoły był początkowo wykorzystywany przez szkołę św. Piotra i Pawła, w 1897 został przejęty przez władze miasta na biura urzędu podatkowego. Fundusze Akademii (przynoszące rocznie 7000 talarów dochodu) decyzją cesarza Wilhelma II przekazano na rzecz szkoły św. Piotra i Pawła z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Likwidacja związana była z powstaniem Państwowej Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej. MrGl

Dyrektorzy Akademii Handlowej
1832–1838 Johann Friedrich Höpfner
1838–1857 Carl Benjamin Richter
1857–1866 Johann Friedrich Bobrik
1867–1878 August Kirchner
1878–1891 Otto Adalbert Völkel
MrGl
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania