DZIELNICOWE RADY NARODOWE W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

DZIELNICOWE RADY NARODOWE W GDAŃSKU (DRN). Powołane w 1954 na podstawie ustawy z 20 III 1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej – pierwszy stopień władz administracyjnych, ich nadrzędnym organem była Miejska Rada Narodowa w Gdańsku. Przepisy określały i rozgraniczały kompetencje rad dzielnicowych oraz władz miejskich będących w gestii terenowej administracji państwowej. Do zadań rad należało: kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie ochrony porządku publicznego i obronności państwa, ewidencja ludności, wydawanie przepisów prawnych zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Do 1954 składy osobowe wojewódzkich i miejskich rad narodowych powstawały mocą nominacji poprzez delegowanie do nich przedstawicieli partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych, pracowników wybranych firm, przedstawicieli wojska i milicji. Pierwsze wybory do wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych rad narodowych odbyły się w Polsce, w tym i w Gdańsku, dopiero 5 XII 1954. DRN wybierała swoje prezydia kierujące na co dzień pracą rady oraz komisje problemowe. Działały do 31 V 1975, kiedy to ustawa z 28 V 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Polski oraz o zmianach ustaw o radach narodowych zlikwidowała rady dzielnicowe w dużych miastach wojewódzkich jako element terenowej władzy administracyjnej. Ich funkcje przejęły Miejskie Rady Narodowe oraz prezydenci miast. W Gdańsku w latach 1954–1975 działały trzy rady, podczas przygotowań do wyborów w 1958 ustalono, że DRN Śródmieście i DRN Wrzeszcz będą liczyć po 60 radnych, DRN Portowa – 50.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Śródmieście, teren: Główne i Stare Miasto, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, Rudniki, Siedlce z Emaus, Chełm, Orunia z Lipcami, Olszynka. Siedzibą w latach 1954–1964 były kamieniczki przy Długim Targu 1/4, w 1964–1975 odbudowany kompleks kamienic przy ul. Piwnej 36/38.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Wrzeszcz, teren: Wrzeszcz z al. Zwycięstwa, Przymorze, Oliwa z Jelitkowem i Żabianką. Siedziba w latach 1954–1975 mieściła się przy al. Grunwaldzkiej 100/102.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Portowa, teren: Nowy Port, Brzeźno, Letnica, Młyniska, Przeróbki, Stogi z Krakowcem. Siedziba w latach 1954–1956 znajdowała się w adaptowanym budynku mieszkalnym przy ul. Jana z Kolna 25 (róg ul. Robotniczej 1), od 3 XI 1956 w kamienicy przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11.

Urzędnicy DRN mieli status pracowników państwowych. MrGl

Przewodniczący Dzielnicowych Rad Narodowych w Gdańsku (1954–1973)
Dzielnicowa Rada Narodowa Przewodniczący Kadencje
Gdańsk-Śródmieście Józef Witczak 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
Lesław Jabłonowski 1969–1973
Gdańsk-Wrzeszcz Józef Wasiak 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1967
Jan Łukjanow 1968–1973
Gdańsk-Portowa Wiktor Szymański 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
Mirosław Pławiński 1969–1973
MrGl
Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Śródmieście (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko* Lata kadencji Uwagi
1 Jan Adamek 1965–1969 zastępca dyrektora Obwodowego Urzędu Poczty i Telekomunikacji
1969–1973
2 Janina Adamiec 1958–1961
3 Stefan Andrzejewski 1958–1961
1961–1965
4 Michał Bachorski (27 IX 1911 – 10 IX 1983) 1954–1958 cieśla Zarządu Budownictwa Miejskiego, członek PZPR
1958–1961
5 Henryk Baszkiewicz 1954–1958 ślusarz Gdańskiej Fabryki Kwasu Siarkowego
6 Mieczysław Bata 1954–1958 technik Gdańskiej Stoczni Remontowej (1954)
7 Beno Beother 1954–1958 cieśla Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, członek PZPR
8 Stanisław Bereśniewicz (ur. 1927) 1965–1969 I sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Śródmieście w latach 1964–1972
1969–1973
9 Rozalia Białkowska 1965–1969
10 Tadeusz Biegalski (12 II 1907 – 14 III 1985) 1954–1958 majster Spółdzielni Techniczno-Metalowej, członek PZPR
11 Ksawery Bieliński 1961–1965
12 Stanisław Blomberg 1958–1961
13 Józef Błociński 1958–1961
14 Anna Borkowska 1954–1958 kontrolerka techniczna w Fabryce Opakowań Blaszanych, członek PZPR
15 Irena Brejwo 1954–1958 pielęgniarka Szpitala Miejskiego nr 2
16 Konrad Bruchwalski 1954–1958 ślusarz Zakładu Remontu Maszyn Budowlanych nr 8
17 Halina Bublewicz 1954–1958 kierowniczka budowy Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych
18 Karol Bujko (4 X 1927 – 21 V 1994) 1958–1961
19 Józef Bukiel (17 XI 1904 – 20 X 1982) 1954–1958 tokarz w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych
20 Marian Bukowski 1954–1958 hydraulik w Zarządzie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych
21 Ryszard Buksiński 1965–1969
22 Bogdan Burdak 1958–1961
23 Janina Ceberak 1965–1969
24 Józefa Ceglarska 1961–1965
25 Zdzisław Charenza (28 II 1927 – 3 XII 1988) 1958–1961
26 Marian Chętnik 1961–1965
27 Marian Chlewiński 1969–1973 ślusarz w Fabryce Opakowań Blaszanych
28 Franciszek Chyła 1954–1958 palacz w Zakładach Koksochemicznych, członek PZPR
29 Franciszek Chyżyński 1958–1961
30 Jan Czepułkowski 1965–1969
31 Eugeniusz Czerwiński 1961–1965
32 Anna Dankiewicz 1969–1973 radczyni prawna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Agred
33 Stanisław Dąbrowny 1969–1973 ślusarz w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż
34 Andrzej Denklewicz 1969–1973 frezer w Zakładzie Remontowym Energetyka
35 Adam Dmochowski 1954–1958 rolnik indywidualny
36 Janina Donoch 1954–1958 księgowa w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego, członkini ZMP
37 Krystyna Dziekan 1965–1969
38 Tadeusz Dzikowski (18 VI 1920 – 30 V 1989) 1954–1958 pracownik PKP Oddział Eksploatacyjny Gdynia (1954), członek SD
1958–1961
39 Wanda Dzitko 1961–1965 gospodyni domowa, sekretarz Rady Dzielnicowej PKPS (1969)
1965–1969
1969–1973
40 Stanisław Dziuba 1954–1958 brygadzista Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
41 Bernard Engelberg 1965–1969
42 Ryszard Filipowicz 1958–1961
43 Stanisław Girulski (3 XI 1910 – 8 I 1987) 1954–1958 kalkulator PSS Społem, po wyborach przewodniczący Komisji Handlu, Przemysłu Miejscowego i Drobnej Wytwórczości DRN, członek PZPR
44 Helena Głowacka 1954–1958 krawcowa w Spółdzielni Krawieckiej im. Fornalskiej, członek ZMP
45 Zbigniew Godecki 1969–1973 kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Żeglugi Gdańskiej
46 Henryk Godycki-Ćwikro 1969–1973 brygadzista w Gdańskim Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym
47 Stanisław Gołąbek 1954–1958 tokarz w Centrali Produktów Naftowych
48 Sylwester Gołąbowski (12 VIII 1909 – 8 II 1981) 1954–1958 lekarz, chirurg w Szpitalu Miejskim
1958–1961
1961–1965
49 Jan Gorczyński 1961–1965
50 Leszek Goździk 1958–1961
51 Antonina Grądkowska (26 V 1908 – 18 IX 1975) 1954–1958 dyrektorka Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku im. Henryka Wieniawskiego
52 Wacław Grędziński (27 V 1900 – 19 VI 1974) 1954–1958 betoniarz Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
53 Bazyli Hanusiak (3 V 1917 – 25 XI 1983) 1954–1958 tokarz w Stoczni Gdańskiej
54 Aleksander Huciński (10 II 1927 – 23 XII 1991) 1961–1965 inżynier, zastępca dyrektora w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej (1969)
1965–1969
1969–1973
55 Konstanty Idec (21 VI 1907 – 3 IX 1997) 1961–1965 inspektor w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Konserwacji Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych (1969)
1965–1969
1969–1973
56 Aniela Iglikowska 1965–1969 kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 41
1969–1973
57 Lesław Jabłonowski 1965–1969 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1968–1969
1969–1973 przewodniczący DRN w latach 1969–1973
58 Jan Jagiełowicz (12 VII 1914 – 6 XII 1974) 1954–1958 księgowy Centrali Tekstylnej, po wyborach przewodniczący Komisji Finansów, Planu i Budżetu DRN
59 Ryszard Jagodziński 1965–1969
60 Zdzisław Jankowski 1954–1958 technik inwestycyjny Zakładów Remontowych Energetyki, zastępca przewodniczącego DRN w latach 1954–1958
1958–1961
1961–1965
61 Kazimierz Jasnosik 1954–1958 betoniarz Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego
62 Antonina Jatczakowa 1961–1965
63 Józef Jaworski 1958–1961
64 Zdzisław Jemielita 1954–1958 lekarz Prezydium MRN, po wyborze przewodniczący Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej DRN, członek PZPR
65 Edward Jędryszczak (22 III 1932 – 10 III 2000) 1969–1973 pracownik Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Śródmieście, po wyborach zastępca przewodniczącego DRN, członek PZPR
66 Helena Jujka (21 XI 1920 – 13 V 1985) 1961–1965 pielęgniarka w Rejonowej Przychodni przy ul. Kaletniczej
1965–1969
1969–1973
67 Roman Kacprzak 1954–1958 kowal w Gdańskiej Fabryce Wyrobów Metalowych, członek PZPR
68 Stefan Kaderek 1961–1965
69 Józef Kamiński 1961–1965
70 Janusz Kamrowski 1965–1969
71 Julian Kania (18 VII 1920 – 24 VIII 1997) 1958–1961
72 Bogumił Kanowski 1961–1965
73 Emilian Kapusta (3 II 1921 – 13 IV 1995) 1965–1969 kierownik działu księgowości w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych
1969–1973
74 Wojciech Karda 1961–1965
75 Władysław Karolak 1965–1969
76 Krystyna Kaufman 1969–1973 robotnica w Spółdzielni Pracy Gedania
77 Irena Kędziora 1954–1958 pracownik Prezydium MRN, po wyborach sekretarz Prezydium DRN
78 Manfred Kinowski (13 V 1942 – 9 III 1996) 1969–1973 robotnik w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Dagoma
79 Zdzisław Kisiel 1958–1961
80 Ignacy Kisielewski 1954–1958 stolarz w Gdańskim Przemysłowym Zjednoczeniu Budowlanym, członek PZPR
81 Józefa Kizińska 1954–1958 brygadzistka w Gdańskich Zakładach Mięsnych
82 Jan Klimowicz 1954–1958 zastępca dyrektora Technikum Budowlanego, po wyborze Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej DRN, członek PZPR
83 Zygmunt Kłobucki 1961–1965
84 Kazimierz Knyt (1 VII 1920 – 14 VII 1973) 1954–1958 ślusarz Gdańskich Zakładów Remontowo-Montażowych, członek PZPR
85 Gertruda Kohnke 1958–1961
86 Irena Kołkowska 1965–1969
87 Jerzy Komenda 1965–1969
88 Maria Konarzewska 1969–1973 robotnica w Zarządzie Aptek Gdańsk
89 Alfons Konopka 1954–1958 przewodniczący Rady Zakładowej Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, po wyborach przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa DRN, członek PZPR
90 Kazimierz Korda 1965–1969 nauczyciel, kierownik Referatu Opieki nad Dzieckiem w Wydziale Oświaty Prezydium WRN w Gdańsku
91 Wojciech Korda 1954–1958 drogomistrz Nadzoru Dróg Państwowych (1954), członek SD
1958–1961
92 Bogusław Korpaczewski (29 V 1925 – 17 I 1999) 1954–1958 brakarz w Fabryce Wyrobów Bursztynowych
93 Jan Kośmicki 1954–1958 brygadzista w Zarządzie Budownictwa Miejskiego, członek PZPR
94 Eugeniusz Kowalczyk 1961–1965
95 Eugeniusz Kozłowski 1969–1973 pracownik umysłowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Gdańsk-Gdynia, przewodniczący Rady Osiedla Gdańsk Dolne Miasto
96 Henryka Krawczyk 1958–1961
97 Jan Kroman 1969–1973 inżynier architekt
98 Irena Kryńska 1958–1961
99 Zofia Kuleszyna 1954–1958 kierowniczka w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń, oddział Gdańsk (1954), członkini PZPR
1958–1961
100 Michał Kunica 1958–1961
101 Józef Kuskowski (17 XII 1896 –15 I 1973) 1961–1965 rolnik indywidualny Gdańsk-Rudniki, społecznik
102 Wiktor Kutysz (29 IX 1916 – 24 IX 2006) 1954–1958 ślusarz w Zarządzie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych
103 Maria Kuzia 1969–1973 prawniczka, przewodnicząca Rady Zakładowej w Gdańskich Zakładach Radiowych T-18 Unimor
104 Cecylia Kwasiborska (23 XI 1920 – 7 IX 2008) 1958–1961
105 Regina Lao 1965–1969 prawniczka, kierowniczka Biura Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych
1969–1973
106 Irena Lechowska ( Henryk Lechowski) 1961–1965
1965–1969
107 Jadwiga Lewińska 1965–1969 inżynier mechanik, zastępca dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdańsku
1969–1973
108 Feliks Lewiński 1958–1961
109 Stanisław Lietz 1954–1958 technik Zjednoczenia Robót Montażowo-Budowlanych nr 8 (1954), członek PZPR
1958–1961
1961–1965
110 Franciszek Łangowski 1954–1958 cieśla w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
111 Mieczysław Łosik 1954–1958 inżynier w Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego
112 Władysław Łyskawa 1954–1958 rzemieślnik indywidualny, cholewkarz, członek SD
113 Władysław Maćkowski 1954–1958 kowal w Bazie Sprzętu
114 Jan Majcherczyk 1961–1965 wiceprokurator w Prokuraturze Powiatowej miasta Gdańska (1969)
1965–1969
1969–1973
115 Zdzisław Majcherek 1954–1958 monter w Gdańskim Zjednoczeniu Instalacji Przemysłowych, członek PZPR
116 Władysław Makarski 1954–1958 technik w Wojewódzkim Zarządzie Łączności
117 Zbigniew Marczewski 1961–1965 ślusarz w Stoczni Gdańskiej (1969)
1965–1969
1969–1973
118 Józefa Marszałek 1958–1961
119 Franciszek Marszałkowski 1958–1961
120 Hildegarda Martschinke 1961–1965
121 Michał Massalski 1954–1958 dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża
1958–1961
122 Jadwiga Masztelarz 1961–1965
123 Gustaw Matejko (20 II 1910 – 1 VI 1971) 1954–1958 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych, członek PZPR
1958–1961
1965–1969
1969–1973
124 Jan Matuszewski 1954–1958 kowal w Fabryce Wyrobów Metalowych, członek PZPR
125 Mieczysław Mądry 1958–1961
126 Bronisław Mękel 1961–1965
1965–1969
127 Stanisław Michalczyk 1954–1958 kierownik Wydziału Prezydium MRN, po wyborach członek Prezydium DRN, członek PZPR
128 Franciszek Midor 1961–1965 rzemieślnik, właściciel zakładu stolarskiego
1965–1969
1969–1973
129 Alfred Mielnicki 1954–1958 kierowca w Elektrowni Ołowianka (1954)
1958–1961
130 Stefan Mielnikowski 1954–1958 komendant dzielnicowy MO, po wyborze członek Prezydium DRN, członek PZPR
131 Albin Miętkowski 1969–1973 murarz w Przedsiębiorstwie Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków
132 Jadwiga Miga 1969–1973 brygadzistka w Gdańskiej Wytwórni Octu i Musztardy
133 Franciszek Milewski 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1961–1965
1965–1969
134 Stefan Mogielnicki 1954–1958 ślusarz w Stoczni Gdańskiej
135 Franciszek Mokwa 1961–1965
1965–1969
136 Leon Mordas 1969–1973 oficer Wojska Polskiego
137 Marian Motyka 1965–1969
138 Piotr Motyka 1961–1965
139 Aleksander Nienartowicz 1954–1958 technik w Fabryce Wyrobów Metalowych (1954)
1958–1961
1961–1965
140 Stefania Nosowska 1969–1973 sekretarz Prezydium DRN Gdańsk-Śródmieście
141 Józef Nowaczyk 1954–1958 strażnik w Fabryce Wyrobów Metalowych, członek PZPR
142 Anna Nowotarska 1965–1969 ekonomistka, zastępca naczelnika Wydziału NBP (III Oddział Miejski w Gdańsku) (1969)
1969–1973
143 Joachim Nowakowski (4 VII 1928 – 18 IV 1999) 1958–1961
144 Tomasz Nowakowski (20 XII 1910 – 1 III 1984) 1954–1958 brygadzista w Zjednoczeniu Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego, członek PZPR
145 Zdzisław Ociepko 1961–1965
146 Wanda Odya (2 X 1930 – 27 IX 1977) 1958–1961 dziennikarka „Wieczoru Wybrzeża”
147 Helena Orcholska (28 VII 1908 – 27 VII 1990) 1961–1965
148 Tadeusz Osmański (17 X 1921 – 22 I 1995) 1954–1958 pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
1958–1961
149 Helena Pajęczek 1954–1958 pielęgniarka w Szpitalu Miejskim, członkini ZMP
150 Maria Paliwoda 1965–1969
151 Walenty Paluch (31 XII 1920 – 24 VII 1970) 1961–1965
152 Małgorzata Parkasiewicz 1954–1958 nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 37, członkini PZPR
153 Roman Paruszewski (5 III 1926 – 12 X 1995) 1965–1969
154 Józef Peter 1958–1961
155 Wacław Pisula 1961–1965
1965–1969
156 Wacława Piżewska 1965–1969
157 Konrad Pławiński 1958–1961 magister inżynier architekt
158 Stefania Podgajna (22 VIII 1907 – 12 II 1977) 1965–1969 działaczka Ligi Kobiet
1969–1973
159 Czesława Pogonowska 1969–1973 robotnica w Gdańskich Zakładach Mięsnych
160 Zdzisław Popiel 1969–1973 komendant Komisariatu Dzielnicowego Gdańsk-Śródmieście MO
161 Zygmunt Potrac (12 I 1924 – 6 III 1995) 1958–1961
162 Zygfryd Potrykus 1954–1958 brygadzista w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego (1954), członek PZPR
1958–1961
163 Jadwiga Prócheńska 1961–1965
164 Kazimierz Przeradzki 1958–1961
165 Czesław Ptasiński 1961–1965
166 Antoni Radomski 1954–1958 ślusarz (1954), inspektor (1969) bhp w Stoczni Remontowej
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
167 Mirosław Radziwonowski 1961–1965
168 Czesław Ranbo 1958–1961
169 Helena Rapczuk 1954–1958 robotnica w Fabryce Wyrobów Bursztynowych, członek PZPR
170 Jan Rogulski 1954–1958 księgowy w Zarządzie Budownictwa Miejskiego (1954)
1958–1961
171 Rozalia Roloff (8 II 1923 – 26 III 2015) 1961–1965
172 Stanisława Rosłan (25 XII 1911 – 31 VIII 1986) 1954–1958
1958–1961
173 Franciszek Rostkowski 1969–1973 brygadzista w Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa
174 Anna Różycka 1969–1973 zastępczyni komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk-Śródmieście
175 Klemens Rudak (27 XI 1917 – 21 X 1964) 1954–1958 stolarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
176 Jerzy Rudke (12 VIII 1932 – 24 XII 2012) 1961–1965
177 Katarzyna Rusakow 1954–1958 działaczka Ligi Kobiet
178 Piotr Rybacki 1858–1961
179 Czesław Ryrak (14 VIII 1924 – 18 VII 1995) 1954–1958 I sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR, po wyborach członek Prezydium DRN
180 Rozalia Sadowska 1954–1958 robotnica w Wojewódzkiej Pralni Chemicznej, członkini PZPR
181 Stanisław Senioch (7 V 1920 – 15 VI 1987) 1958–1961 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1958–1961
182 Tadeusz Seniura (20 IX 1909 – 31 VII 1973) 1958–1961
183 Brunon Senska 1969–1973 ślusarz w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster
184 Teresa Sepetowska 1969–1973 gospodyni domowa
185 Franciszek Sękowski (8 VII 1914 – 7 I 1974) 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1965–1968, członek SD
1965–1969
186 Józef Sielewicz 1954–1958 rolnik indywidualny, członek ZSL
187 Eugeniusz Sikora 1969–1973 malarz w Stoczni Remontowej
188 Regina Skiba 1969–1973 robotnica, frezerka w Hydrosterze
189 Aleksander Skirmuntt (9 III 1917 – 9 II 1974) 1954–1958 planista Wojewódzkiego Zarządu Zbytu Spółdzielczości Pracy w Gdańsku
190 Teresa Słowik 1969–1973 robotnica w Gdańskich Zakładach Rybnych
191 Stefan Sobczuk 1965–1969
192 Janina Sokirko (27 XI 1906 – 9 VI 2003 1858–1961
193 Kazimierz Sołek (21 II 1920 – 3 IX 1986) 1858–1961
194 Zdzisław Sosnowski 1961–1965
1965–1969
195 Jerzy Stachurski 1954–1958 dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nr 1, członek PZPR
196 Jan Staniszewski 1969–1973 robotnik w Gdańskich Zakładach Futrzarskich
197 Stanisław Starosta 1961–1965
1965–1969
198 Katarzyna Stelmach 1954–1958 robotnica w Gdańskich Zakładach Papierniczych, członkini PZPR
199 Paweł Steppuhn (18 VI 1909 – 7 IX 1968) 1954–1958 hydraulik Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nr 1
200 Paweł Stieler (18 IV 1906 – 15 II 1969) 1954–1958 rzemieślnik indywidualny, członek SD
201 Stefan Stocki (26 XII 1922 – 29 V 1981) 1958–1961
1961–1965
1965–1969
202 Ryszard Stolf 1954–1958 inspektor Prezydium MRN, członek Prezydium DRN, członek ZMP
203 Witold Sturmowski 1969–1973 mechanik w Fabryce Opakowań Blaszanych
204 Andrzej Sulewski 1954–1958 asystent farmaceuta Szpitala Miejskiego
205 Helena Szadurska 1954–1958 technik w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż
206 Władysław Szatkowski (17 XII 1915 – 2 I 1992) 1965–1969 telemonter w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji
1969–1973
207 Irena Szajczyk 1954–1958 pracownica Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, członkini PZPR
208 Edward Szczerba (27 IX 1919 – 4 VII 1984) 1961–1965 technik mechanik w Dyrekcji Kooperacji ZPO (1969)
1965–1969
1969–1973
209 Bolesław Szczotka 1954–1958 II sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR, członek PZPR
210 Marian Szczurek (9 I 1922 – 17 XII 1989) 1954–1958 murarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
211 Teresa Szepetowska 1965–1969
212 Włodzimierz Szerszoń 1965–1969
213 Franciszek Szmaglik 1954–1958 ślusarz w Zakładach Remontu Maszyn Budowlanych
214 Maria Szudera 1961–1965
215 Kazimierz Szumański 1958–1961
216 Irena Szymanowicz-Tokarczyk 1954–1958 lekarka Prezydium MRN, członkini ZMP
217 Władysław Szynczewski (15 VI 1918 – 10 IV 1997) 1954–1958 palacz w elektrowni Ołowianka, członek PZPR
218 Zbigniew Śledziewski 1965–1969 kierownik działu kadr Gdańskich Zakładów Radiowych T-18 Unimor (1969)
1969–1973
219 Kazimierz Ślisz 1965–1969 Od 1968 dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego
1969–1973
220 Jerzy Śmiech (22 IV 1928 – 17 XI 2015) 1954–1958 pracownik w Fabryce Opakowań Blaszanych, członek ZMP
221 Józef Światłowski 1969–1973 ślusarz w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
222 Michał Teślak 1954–1958 kierownik Wydziału Kadr Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych, członek PZPR
223 Anna Tomaszewska 1969–1973
224 Tadeusz Tryjankowski 1969–1973 elektryk w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
225 Leonard Tulimowski (13 III 1907 – 23 VII 1990) 1961–1965 starszy inspektor w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
1965–1969
1969–1973
226 Jerzy Turek 1965–1969 dr medycyny, asystent w Szpitalu Wojewódzkim
1969–1973
227 Zofia Uzarczyk 1965–1969
228 Janina Wacławiak 1954–1958 robotnica w Gdańsko-Gdyńskich Zakładach Przemysłu Drzewnego oddział nr 3
229 Alfons Wacławski (17 XII 1913 – 2 X 1973) 1954–1958 prezes Odzieżowej Spółdzielni Pracy im. Fornalskiej, członek PZPR
230 Wojciech Walania (4 VIII 1895 – 18 II 1971) 1954–1958 pracownik umysłowy w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym Nr 2, członek PZPR
231 Leon Warot (22 VI 1902 – 17 II 1982) 1958–1961 robotnik, narzędziowiec (1969) w Stoczni Gdańskiej
1965–1969
1969–1973
232 Bronisław Waszkiewicz 1954–1958 robotnik w Gdańskich Zakładach Futrzarskich, członek PZPR
233 Jan Wendt 1961–1965
234 Regina Wentzel 1954–1958 lekarz Prezydium MRN
235 Bogumiła Weyer 1965–1969
236 Edward Węsek 1965–1969
237 Jan Węsierski 1969–1973 rolnik indywidualny
238 Kazimierz Wilczanowski 1954–1958 malarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
239 Mieczysław Wićko (1 I 1920 – 16 III 2005) 1954–1958 technik w Stoczni Gdańskiej
240 Konrad Wierzba 1954–1958 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, członek PZPR
241 Edward Wiktorski 1961–1965
242 Apolonia Wiśniewska 1958–1961
1961–1965
243 Józef Witczak 1954–1958 prawnik, przewodniczący DRN w latach 1954–1969
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
244 Zofia Witkowska 1954–1958 pracownica umysłowa Wojewódzkiego Zarządu Łączności, członkini PZPR
245 Maria Wojdyło 1954–1958 robotnica w Gdańsko-Gdyńskich Zakładach Przemysłu Drzewnego nr 3, członkini PZPR
246 Czesław Wojewódka (1927–1994) 1961–1965 pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku (profesor doktor habilitowany)
247 Zofia Wolska 1961–1965
248 Eugeniusz Wolski (29 IV 1924 – 7 I 2016) 1961–1965
1965–1969
249 Henryk Wołoszyk 1954–1958 pracownik Gdańskich Zakładów Sprzętu Okrętowego, członek PZPR
250 Jadwiga Woźnicka 1965–1969
251 Stanisław Wróbel 1961–1965
252 Stanisław Wrzesiński 1954–1958 rzeźbiarz zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
253 Barbara Wyłupek 1969–1973 radiomonter w Gdańskich Zakładach Radiowych T-18 Unimor
254 Zofia Zasławska 1961–1965
1965–1969
255 Jerzy Zdzitowiecki 1954–1958 technik w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych
256 Zenon Zeszczuk 1961–1965
257 Janusz Związek 1969–1973 malarz w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego
258 Marian Żelek 1958–1961
259 Stanisława Żulińska 1954–1958 inżynier w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego
*Według stanu osobowego na dzień wyborów: 5 XII 1954, 2 II 1958, 16 IV 1961, 30 V 1965, 1 VI 1969. </br> MrGl

Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Wrzeszcz (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko Lata kadencji Uwagi
1 Edward Abramik 1965–1969
2 Mieczysław Ambik 1954–1958 komendant Dzielnicowej Komendy MO Gdańsk-Wrzeszcz, Członek Prezydium DRN
3 Jan Andzel 1958–1961
1961–1965
1965–1969
4 Stefan Antkowiak 1954–1958 woźnica w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
5 Irena Arendt 1961–1965
6 Gracjan Aszkiełowicz 1954–1958 hydraulik w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych nr 7
7 Kazimierz Badziąg 1954–1958 Starszy asystent Wyższej Szkoły Pedagogicznej
8 Franciszka Banachowska 1954–1958 Lekarz, asystentka w Akademii Medycznej w Gdańsku
1958–1961
9 Anna Barwińska 1954–1958 brakarka w Wytwórni Uszczelek Morpak, członkini PZPR
10 Krystyna Bartz 1965–1969
11 Jerzy Bąk 1958–1961
12 Jan Bąkowski 1954–1958 członek Prezydium DRN
13 Kazimierz Biernacki 1969–1973
14 Bernard Bigus 1958–1961
15 Kazimierz Błachowiak 1969–1973
16 Witold Błoński 1958–1961
1961–1965
1965–1969
17 Jadwiga Bobrowska 1958–1961 kierowniczka Działu Planowania Gdańskich Zakładów Gastronomicznych, członkini SD
1961–1965
1965–1969
18 Agata Bocheńska 1969–1973 brygadzistka w Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich
19 Michał Bogacz 1954–1958 komendant straży pożarnej Wytwórni Uszczelek Morpak, członek PZPR
20 Józef Borchowiec 1954–1958 nauczyciel V Liceum Ogólnokształcącgo w Oliwie
1958–1961
1961–1965
21 Michał Borkowski 1958–1961
22 Bogusław Brach 1954–1958 dyrektor Szkoły Baletowej, członek ZSL
23 Eugeniusz Brach 1954–1958 ślusarz Gdańskich Zakładów Remontowo-Montażowych, członek PZPR
24 Antoni Bułło 1954–1958 kierownik działu Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych nr 2
25 Anastazy Burczyk 1954–1958 kierowca Zakładu Sieci Elektrycznych, członek PZPR
26 Kazimierz Cegłowski 1958–1961
27 Ryszard Chilicki 1969–1973 inżynier mechanik w Wytwórni Łożysk Ślizgowych, przewodniczący Rady Robotniczej
28 Franciszek Cholewa 1954–1958 kierownik oddziału w Prezydium MRN Gdańsku, członek PZPR, po wyborach członek Prezydium DRN
29 Bożena Cieślik 1969–1973
30 Zbigniew Czarnecki 1969–1973 starszy monter RUT
31 Zygmunt Czepukojc 1954–1958 majster w Spółdzielni im. Dzierżyńskiego
32 Stanisław Czerepowicz 1954–1958 starszy inspektor Komendy Zgrupowania Brygad Służby Polsce, członek PZPR
33 Marian Czerwiński 1954–1958 monter Zakładów Sieci Elektrycznych
34 Józefa Krystyna Czeszejko 1969–1973 laborantka w Gdańskich Zakładach Chemicznych Przemysłu Terenowego Fregata
35 Władysław Deik (1901–1986) 1954–1958 obrońca Westerplatte we wrześniu 1939, rolnik z Brętowa
1958–1961
1961–1965
36 Henryk Dębowski 1958–1961
37 Eligiusz Dobrowolski 1954–1958
38 Ludwik Donarski 1954–1958 cieśla w Gdańskim Zespole Budownictwa Przemysłu Drobnego
39 Janina Dzierżanowska 1954–1958
40 Bronisław Fidziukiewicz 1954–1958 kierownik techniczny Wytwórni Uszczelek Morpak
41 Bronisław Filipczyk 1965–1969
42 Franciszek Franczak 1954–1958 kominiarz w Spółdzielni Pracy Kominiarzy, członek PZPR
43 Antoni Furdal 1958–1961
44 Barbara Gac 1961–1965
45 Andrzej Galewski 1958–1961
46 Jerzy Gasch 1969–1973 brygadzista w Autoremoncie, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
47 Witold Gawerski (1912–1997) 1965–1969 rzemieślnik, mistrz ślusarstwa, specjalista od kas pancernych
48 Józef Gendaszyk 1958–1961
1961–1965
1965–1969
49 Dyzma Giebułtowski 1954–1958 kierowca Wojewódzkiego Biura Projektów, członek PZPR
50 Władysław Gniewkowski 1958–1961
51 Leokadia Gnyba 1969–1973 robotnica w Zakładach Przemysłu Cukrowego Bałtyk, przewodnicząca Oddziałowej Rady Związkowej
52 Zofia Godlewska 1965–1969
53 Henryk Gołębiewski 1958–1961
54 Marian Gołębiewski 1961–1965
55 Mieczysław Gorowicz 1961–1965
1965–1969
56 Stanisław Górski 1954–1958 student Politechniki Gdańskiej, członek ZMP
57 Eugeniusz Grabowski 1961–1965
58 Mieczysław Gregier 1965–1969
59 Krystyna Grenda 1969–1973 brakarka acetylenu w Państwowym Przedsiębiorstwie Handlowym Gazy Techniczne
60 Andrzej Grochowski 1969–1973 kierowca w Gdańskich Zakładach Papierniczych
61 Jan Grzyb 1954–1958 Student Politechniki Gdańskiej, członek PZPR
62 Zofia Gumińska 1961–1965
63 Bernard Hellak 1958–1961
1961–1965
64 Zofia Helman (14 II 1914 – 29 X 1971) 1961–1965 dyrektorka MHD Artykuły Spożywcze Gdańsk-Wrzeszcz, członkini PZRR
1965–1969
1969–1971
65 Aleksander Hermanowicz 1961–1965 inżynier, po wyborze członek Prezydium DRN
1965–1969
66 Tadeusz Hryniszczak 1961–1965 inżynier, po wyborze członek Prezydium DRN
67 Janina Humienna 1969–1973 tokarz w Wytwórni Łożysk Ślizgowych, Federal-Mogul Bimet SA
68 Stanisław Huszcza 1961–1965
69 Konstanty Iwuć 1954–1958 rolnik z Oliwy
70 Henryk Jackowski 1954–1958
71 Ryszard Jakubowski 1961–1965 brygadzista w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
1965–1969
72 Bogusław Jaskólski 1954–1958 technik w Gdańskiej Fabryce Maszyn i Odlewni, członek ZMP
73 Aniela Jastrzębska 1965–1969 nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 71
1969–1973
74 Józef Jerzewski 1965–1969
75 Franciszek Jesionowski 1954–1958 monter hydraulik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Instalacyjnym
76 Barbara Jędraszek 1954–1958 ekspedientka Miejskiego Handlu Mięsem
77 Tadeusz Jodłowski 1965–1969 ekonomista, dyrektor Centrali Zbytu Stali Centrostal
1969–1973
78 Jerzy Jodziewicz 1969–1973 ekonomista, kierownik Działu Zbytu Gdańsków Zakładów Środków Odżywczych
79 Henryk Kamiński 1958–1961
80 Idzi Kamiński 1954–1958 konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 2, członek ZMP
81 Leon Kamiński 1969–1973 blacharz samochodowy w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego
82 Edward Kandyba 1961–1965 technik elektryk, kierownik działu technicznego w Elmorze
1965–1969
1969–1973
83 Mieczysław Karczewski 1958–1961
84 Grzegorz Karpik 1954–1958 kierownik punktu usług Spółdzielni Rękodzielniczej, członek PZPR
85 Agnieszka Kaszuba 1954–1958 pielęgniarka w Państwowym Szpitalu Klinicznym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
86 Zygmunt Kaźmierski 1958–1961
1961–1965
1965–1969
87 Janina Keck 1954–1958 podinspektor szkolny w Prezydium MRN, członek PZPR, członek Prezydium DRN
88 Bożena Kępińska 1969–1973
89 Kazimierz Kinowski 1969–1973 oficer Wojska Polskiego
90 Jakub Kirkorowicz 1958–1961
91 Edward Klimczyk 1961–1965
92 Sabina Kłusek 1954–1958 brygadzistka Spółdzielni Pracy im. Dzierżyńskiego, członkini PZPR
93 Walerian Kminkowski 1961–1965 działacz Stronnictwa Demokratycznego, po wyborze członek Prezydium DRN
1965–1969
94 Benedykt Koc 1954–1958
95 Halina Kocułowa 1954–1958
96 Marian Koczner 1954–1958 tokarz Gdańskiej Wytwórni Części Samochodowych, członek PZPR
97 Dymitr Kopciuch 1954–1958 nauczyciel w Technikum i Zasadniczej Szkole Terenów Zielonych
1969–1973
98 Barbara Kopczyńska 1965–1969
99 Helena Koreń 1961–1965
100 Irena Kossut 1958–1961
101 Józef Kośmider 1958–1961
102 Marian Kotas 1954–1958 II sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Wrzeszcz
103 Irena Kowalska 1965–1969
104 Maria Kozińska 1954–1958 nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2
105 Franciszek Kozów 1954–1958 cieśla w Zarządzie Zieleni Miejskiej, członek PZPR
106 Antonina Kożuchowska 1958–1961
107 Ryszard Kraszpulski 1958–1961
108 Henryk Krawczyk 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1961–1965
1965–1969
109 Edward Kreft 1965–1969 mechanik w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej, członek Zarządu Dzielnicowego ZMS
1969–1973
110 Mateusz Król 1954–1958
111 Henryk Kruczkowski 1954–1958 przewodniczący Zarządu Dzielnicowego ZMP, członek PZPR
112 Czesław Krukowski 1969–1973 tokarz w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych nr 12, członek Plenum Zarządu Okręgu ZZK
113 Irena Kryńska 1961–1965
114 Zygmunt Krysiak 1969–1973
115 Oktawia Krzysztofowicz 1954–1958
116 Henryk Książek 1958–1961
117 Krystyna Kucharczyk 1965–1969 nauczycielka, zastępczyni przewodniczącego DRN w latach 1965–1973
1969–1973
118 Melania Kucharuk 1954–1958 kierowniczka sekcji kadr Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączność, członkini PZPR
119 Tadeusz Kuczyński 1954–1958 kierownik działu w Gdańskim Przedsiębiorstwie Skupu Surowców Wełniarskich i Skórzanych, członek ZMP
120 Władysław Kudrenko 1961–1965
121 Mikołaj Kulesza 1954–1958 starszy inspektor Komendy Zgrupowania Brygad Służby Polsce, członek PZPR
122 Franciszek Kuliński 1961–1965
123 Franciszek Kunysz 1954–1958 rolnik z Brętowa
124 Norbert Kurjańczyk 1969–1973 monter urządzeń sanitarnych w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa
125 Jan Kusiewicz 1954–1958 solista Państwowej Opery Bałtyckiej
126 Danuta Kuś 1954–1958 starsza inspektorka Komendy Wojewódzkiej Służby Polsce
127 Józef Kuźmiuk 1958–1961 kierownik sekcji ekonomicznej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Gdańsk-Gdynia
1961–1965
1965–1969
1969–1973
128 Mieczysław Kuźniak 1954–1958 kierownik oddziału w Prezydium MRN w Gdańsku, członek PZPR, sekretarz Prezydium DRN (1954-1958)
1958–1961
1961–1965
129 Adam Kwiatkowski 1954–1958 monter w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej
130 Gertruda Laskowska 1954–1958 księgowa Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego
131 Jan Lemańczyk 1969–1973 lekarz, kierownik Działu Sanitarno-Epidemiologicznego PKP
132 Anna Leszczyńska 1954–1958 przewodnicząca Rady Zakładowej Gdańskich Zakładów Papierniczych, członkini PZPR
133 Stefan Lewandowski 1954–1958 kierownik Działu Przemysłowego Powszechnego Domu Towarowego
134 Tadeusz Lewicki 1961–1965
135 Stefan Liczmański 1954–1958 koordynator Gdańskiego Zespołu Budownictwa Drobnego
136 Paweł Lubiński 1965–1969
137 Adam Łapiński 1954–1958 kierownik oddziału Badań Bakteriologicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej
138 Regina Łazowska 1958–1961
1961–1965
139 Antoni Łochowski 1954–1958 ślusarz w Gdańskiej Fabryce Maszyn i Odlewni, członek PZPR
140 Bernard Łukaszewski 1969–1973
141 Jan Henryk Łukjanow (1928 – 24 III 1984) 1969–1973 prawnik, kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego MRN, przewodniczący DRN w latach 1968–1972, sekretarz MRN 1972–1977
sekretarz Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1973–1977
142 Ryszard Łukomski 1958–1961
143 Konstanty Łysakowski 1958–1961
144 Alfons Majewski 1965–1969
145 Franciszek Majewski 1969–1973
146 Julia Majsner 1961–1965
147 Aleksy Makowski 1958–1961
148 Bogumiła Makuch 1965–1969 inżynier chemii, starsza asystentka Politechniki Gdańskiej
1969–1973
149 Edward Malinowski 1954–1958
150 Helena Marcinkowska 1965–1969
151 Urszula Matuszczak 1969–1973 laborantka w Gdańskiej Fabryce Farb i Lakierów, członkini Rady Robotniczej
152 Marian Matyjasek 1961–1965
153 Edmund Matyjaśkiewicz 1958–1961
154 Teresa Mayer 1961–1965 prawniczka, starszy inspektor Wydziału Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, po wyborze sekretarz DRN
1965–1969
1969–1973
155 Tadeusz Mejer 1969–1973 ekonomista, zastępca kierownika Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze
156 Michał Miakinko 1954–1958
157 Michał Mianowski 1958–1961
1961–1965
158 Bogdan Micach 1961–1965
159 Tadeusz Michalczyk 1969–1973 starszy inspektor ekonomiczny w Narodowym Banku Polskim Oddział Wrzeszcz
160 Krystyna Mickiewicz 1965–1969
161 Stefan Mielnikowski 1958–1961
162 Józef Migurski 1969–1973
163 Franciszek Milewski 1969–1973 ekonomista, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego
164 Bogdan Miller 1958–1961
165 Maria Miłodrowska 1954–1958 adiunkt Akademii Medycznej w Gdańsku
1958–1961
166 Janina Minkowska 1969–1973 magazynierka w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Bałtyk
167 Edward Misiec 1958–1961
168 Roman Molski 1961–1965
169 Władysław Morozowski 1954–1958 ślusarz w Gdańskiej Fabryce Maszyn i Odlewni, członek PZPR
170 Kazimierz Moskwa 1954–1958 kierownik pracowni Biura Projektów Inwestycji, członek PZPR
171 Jan Nędza 1954–1958 brygadzista w Gdańskich Zakładach Piwowarniczo-Słodowniczych, członek PZPR
172 Kazimierz Obidziński 1954–1958 palacz Spółdzielni Pracy Złomowiec
173 Łucja Olczyk 1958–1961
174 Hieronim Olejniczak 1958–1961
175 Jan Olszewski 1954–1958 kierownik Zakłady Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, członek PZPR
176 Franciszek Opolski 1961–1965
1965–1969
177 Helena Ostrowska 1954–1958 robotnica w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Elektrycznych
178 Jan Ostrowski 1954–1958 nauczyciel w Technikum Budowy Okrętów Conradinum
179 Jan Pacuk 1954–1958 magazynier w Gdańskich Zakładach Papierniczych Nr 2, członek PZPR
180 Katarzyna Pancerz 1954–1958 kalkulatorka w Spółdzielni Pracy im. Jana Kilińskiego, członkini ZMP
181 Teresa Pepiórka 1965–1969
182 Gerard Pielawski 1954–1958 listonosz
183 Andrzej Pietrzak 1954–1958 robotnik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Wodnych i Kanalizacyjnych, członek PZPR
184 Bernard Plenikowski 1954–1958 woźny II Liceum Ogólnokształcącego, członek PZPR
185 Krystyna Płotka 1965–1969
186 Wacław Podgórski 1954–1958
187 Mieczysław Podlaszewski 1969–1973 ekonomista, prezes Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców Helu
188 Ryszard Podsiadło 1961–1965
1965–1969
189 Przemysława Podstawka 1954–1958 szwaczka Gdańskich Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego, członkini PZPR
1958–1961
190 Józef Pokładecki 1954–1958 II sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Gdańsk-Gdynia
191 Jan Polewski 1954–1958 szewc w Spółdzielni Szewsko-Cholewkarskiej
192 Piotr Połomski 1961–1965
1965–1969
193 Grzegorz Pomacha 1954–1958 warzelny w Gdańskiej Fabryce Farb i Lakierów, członek PZPR
194 Jan Popielski 1958–1961
195 Bronisław Popławski 1969–1973 robotnik z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, członek ORMO
196 Wojciech Posadzki 1965–1969 zob. Tomasz Posadzki
197 Halina Pragier 1954–1958 nauczycielka w szkołach podstawowych
198 Leokadia Pruszkowska 1954–1958
199 Dominik Prużyński 1954–1958 brukarz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych
200 Barbara Przewoźnik 1965–1969
201 Władysław Pycio 1958–1961
202 Zygmunt Raczkowski 1954–1958 stolarz w Spółdzielni Budowlanej im. Świerczewskiego
203 Kajetan Ratkiewicz 1969–1973 robotnik w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów Ochrony Mienia i Usług Różnych
204 Albin Rejmus 1969–1973 zastępca komendanta Komendy Dzielnicowej MO we Wrzeszczu
205 Henryk Rendzionek 1965–1969 inżynier, główny konstruktor w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego
1969–1973
206 Stefan Reszczyńki 1961–1965 uruchamiacz urządzeń elektrotechnicznych w Gdańskich Zakładach Teletechnicznych nr 10
1965–1969
1969–1973
207 Bernard Rezmer 1954–1958
1958–1961
208 Tadeusz Rezmer 1954–1958 dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej CUSZ, członek PZPR
209 Kazimierz Rochowicz (zm. 24 X 1977) 1958–1961
1969–1973
210 Marian Romanowski 1958–1961
211 Roman Romanowski 1965–1969
212 Wincenty Rosiński 1954–1958 stolarz w Budowlanej Spółdzielni im. Świerczewskiego
213 Bronisława Rozwód 1954–1958 rolnicza z Piecek-Migowa
214 Łucja Rutka 1965–1969
215 Barbara Rypińska 1954–1958 robotnica w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego
216 Jadwiga Rytel 1954–1958 kierowniczka sekcji planowania MHD
217 Roman Rządkowski 1954–1958 Inżynier przetwórstwa spożywczego, zastępca dyrektora Oddziału Związku Spółdzielni Mleczarskich
1961–1965
1965–1969
1969–1973
218 Kazimierz Rzeczycki 1954–1958 stolarz w Gdańskich Zakładach materiałów Biurowych, członek PZPR
219 Ludwik Salamon 1954–1958 ślusarz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
220 Edward Sambor 1958–1961
221 Paweł Sawko 1965–1969
222 Gustaw Sielicki 1954–1958 aktor Teatru Wybrzeże
223 Czesława Skarżyńska 1954–1958 zastępczyni przewodniczącego DRN w latach 1954–1961, rencistka (1969)
1958–1961
1961–1965
1969–1973
224 Helena Skirzyńska 1954–1958 starsza planistka w Związku Spółdzielni Spożywczych
225 Kazimierz Skolimowski 1965–1969
226 Walerian Sobisz 1954–1958 robotnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
227 Jan Sobieski 1961–1965
228 Teodor Sobieszczyk 1965–1969
229 Kazimierz Sobolewski 1954–1958 zastępca dyrektora Technikum Budowy Okrętów Conradinum, członek PZPR
230 Alfred Sokołowski 1961–1965
231 Eugeniusz Sosnowski 1961–1965
232 Józef Sosnowski 1969–1973 ślusarz w Oliwskiej Fabryce Maszyn
233 Aleksander Spoczyński 1961–1965
234 Anna Stańczyk 1954–1958 wykańczarka w Gdańskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego, członkini PZPR
235 Stanisława Starczewska 1954–1958 inspektorka Zarządu Wojewódzkiego TPPR, członkini PZPR
236 Aniela Stroczyńska 1969–1973 szwaczka, brygadzistka w Gdańskich zakładach Przemysłu Dziewiarskiego
237 Piotr Sulak 1954–1958 kierownik lokalu „Powszechna” Gdańskich Zakładów Gastronomicznych, członek PZPR
238 Kazimierz Szarejko 1969–1973 inżynier leśnik, kierownik Obwodu Lasów Komunalnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych
239 Józef Szczekocki 1965–1969
240 Jerzy Szczepkowski 1961–1965
241 Alicja Szewczyk 1954–1958 kierowniczka sekcji w Domu Książki, członkini PZPR
242 Teresa Szmajter 1961–1965
243 Władysław Szpiegowski 1961–1965
244 Władysław Szukalski 1965–1969 nauczyciel, emeryt (1969)
1969–1973
245 Jerzy Szychliński 1954–1958 kierownik Katedry Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej
246 Ludomir Szydłowski 1954–1958
247 Stanisław Szydłowski 1954–1958 kierowca Gdańskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa
248 Teresa Szymanowska 1954–1958
249 Stanisława Świerczyńska 1954–1958 laborantka Miejskich Zakładów Mleczarskich
250 Leszek Tarasiuk 1965–1969
251 Czesław Taraszkiewicz 1969–1973 docent dr w Katedrze Budownictwa Stalowego Politechniki Gdańskiej; zastępca przewodniczącego DK FJN
252 Wacław Telepski 1961–1965
253 Zofia Tunkiewicz 1954–1958 robotnica Spółdzielni Pracy Złomowiec
254 Mieczysław Umiński 1958–1961
1961–1965
1965–1969
255 Mirosława Walicka 1954–1958 dziennikarka
1958–1961
256 Justyna Wandelt 1961–1965
257 Józef Wasiak 1954–1958 przewodniczący DRN w 1954–1967, od 1968 dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej nr 1
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
258 Irena Wasilka 1965–1969
259 Stanisław Waśko 1954–1958 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej Centrum Ustawicznego Szkolenia Zawodowego, członek PZPR
260 Zbigniew Wegner 1961–1965
1965–1969
261 Janusz Wieczorkiewicz 1954–1958 pracownik Narodowego Banku Polskiego oddział Wrzeszcz, członek PZPR
262 Henryk Więckowski 1954–1958 brakarz w Gdańskich Zakładach Piwowarniczo-Słodowniczych, członek PZPR
263 Gabriel Wilicki 1961–1965
264 Maria Wilk 1965–1969
265 Zyta Wilma 1954–1958 sprzedawczyni MHD, członkini ZMP
266 Kazimierz Wisiołowski 1969–1973 brygadzista w Zakładach Stolarki Budowlanej
267 Stanisław Wiśniewski 1969–1973 kierownik warsztatów szkolnych w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym
268 Agnieszka Witkowska 1954–1958 kasjerka Okręgowego Przedsiębiorstwa Detalicznego i Barów Mlecznych
269 Jadwiga Witkowska 1958–1961 referentka w Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
1961–1965
270 Leopold Włodarski 1958–1961
271 Henryk Wojcieszkiewicz 1958–1961
272 Karol Wolak 1954–1958 stolarz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej, członek PZPR
273 Stefan Wolszczak 1954–1958 ślusarz w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Drzewnego
274 Edmund Wotzka 1969–1973 betoniarz w Trójbecie
275 Kazimierz Woźniak 1954–1958
276 Władysław Woźniak 1958–1961 elektryk w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączność
277 Cecylia Zajączkowska 1969–1973 brakarka w kontroli technicznej Morpaku
278 Izabella Zakrzewska 1969–1973 szwaczka modelarka w Gdańskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego
279 Aleksandra Zalewska 1954–1958
280 Krystyna Zalewska-Ciechanowska 1961–1965 dr medycyny, adiunkt Katedry Higieny Akademii Medycznej w Gdańsku
1965–1969
1969–1973
281 Leon Zalewski 1965–1969
282 Antoni Zaremba 1954–1958 rękawicznik w Spółdzielni Inwalidów Bałtyk
283 Zdzisław Zdziarski 1961–1965
1965–1969
284 Witold Zegarski 1958–1961 lekarz, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku
285 Marian Zehaluk 1958–1961
1961–1965
1965–1969
286 Henryk Zieliński 1954–1958 starszy inspektor Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, członek SD
287 Walerian Ziętek 1954–1958
289 Waldemar Żukiewicz 1965–1969
290 Andrzej Żukowski 1954–1958 mechanik samochodowy w Gdańskich Zakładach Remontowo-Montażowych
MrGl
Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Portowa (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko* Lata kadencji Uwagi
1 Tadeusz Adamiak 1958–1961
1961–1965
1965–1969
2 Urszula Adamiak 1969–1973 księgowa w Stoczni Północnej, przewodnicząca koła ZMS
3 Janusz Adamski 1969–1973 ekonomista, inspektor w Inspektoracie Kontrolno-Rewizyjnym przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
4 Czesław Aftański 1954–1958 pracownik dyrekcji Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego
5 Antoni Armatyński 1965–1969
6 Antoni Bagiński 1954–1958 marynarz Zarządu Portu Gdańsk
1958–1961
1961–1965
1965–1969
7 Edward Bączek 1958–1961
8 Henryk Bednarczyk 1958–1961
9 Jan Bednarek 1954–1958
10 Ludwik Bereta 1954–1958 robotnik Fabryki Zapałek, członek PZPR
11 Józef Białowąs 1954–1958 ślusarz Gdańskiego Urzędu Morskiego, członek PZPR, przewodniczący Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej DRN
12 Walerian Bieszczad 1958–1961
13 Zygmunt Binięda 1969–1973 oficer Wojska Polskiego
14 Ireneusz Biskup 1965–1969 rolnik indywidualny
15 Edward Bliźniak 1954–1958 rolnik indywidualny
16 Bronisław Błącki 1954–1958 stolarz Stoczni Gdańskiej, członek PZPR, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego DRN
17 Katarzyna Bogalecka 1954–1958 pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia
18 Alfons Borys 1965–1969
19 Janina Bucholc 1954–1958 pracownica Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, członek PZPR
20 Władysław Bujko 1954–1958 rolnik indywidualny, członek PZPR, przewodniczący Komisji Rolnictwa i leśnictwa DRN (1954-1958)
1958–1961
21 Jadwiga Burakowska 1954–1958 pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia
22 Barbara Burdalska 1954–1958 robotnica w Zakładach Futrzarskich, członek PZPR
23 Maciej Chorzelski 1954–1958 radca prawny w Zarządie Portu Gdańsk
24 Władysław Chrobak 1958–1961
1961–1965
25 Eugeniusz Ciborski 1954–1958 brygadzista w Stoczni Remontowej
1958–1961
26 Feliks Cichocki 1954–1958 rzemieślnik indywidualny, kowal, członek SD
1958–1961
27 Józef Czaja 1954–1958 pracownik dyrekcji Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego
28 Romuald Deleżyński 1965–1969
29 Michał Derkowski 1958–1961
30 Jan Dębczak 1954–1958 tokarz w Fabryce Kwasu Siarkowego
31 Krystyna Dębowczyk 1969–1973 laborantka–elektryk w Elmorze
32 Tadeusz Dębski 1954–1958 brygadzista w Zjednoczeniu Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego
1958–1961
1961–1965
33 Henryka Dobrzyńska 1961–1965
34 Stanisław Dudzik 1954–1958 szkutnik w Stoczni Jachtowej, członek PZPR
35 Julian Dworakowski (1917–1998) 1954–1958 obrońca Westerplatte we wrześniu 1939 roku, brygadzista w Stoczni Gdańskiej
1961–1965
1965–1969
1969–1973
36 Michał Dynalec 1961–1965
37 Kazimierz Dyszlewski 1954–1958 technik w Stoczni Północnej
1961–1965
38 Zofia Dziubanik 1954–1958 dźwigowa w Stoczni Północnej, członek PZPR
39 Jan Elas 1965–1969
40 Kazimierz Filipowicz 1969–1973 inżynier elektryk w Stoczni Gdańskiej, sekretarz Rady Robotniczej
41 Edmund Gajewski 1961–1965
42 Tadeusz Gawlik 1965–1969 technik, kierownik działu w Zarządzie Portu Gdańsk, przewodniczący Rady Osiedla Gdańsk-Nowy Port (1969)
1969–1973
43 Antoni Gbiorczyk 1961–1965 inżynier łączności w DOKP (1969)
1965–1969
1969–1973
44 Michał Gembrowicz 1954–1958 brygadzista w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
45 Wiesława Gęca 1954–1958 pracowniczka w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, członek ZMP
46 Czesław Godek 1961–1965
47 Henryk Goliński 1969–1973 ślusarz w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego im. Gen. Waleriana Wróblewskiego
48 Stanisław Gołębiowski 1958–1961 starszy kontroler w „Polcargo” (1969)
1961–1965
1965–1969
1969–1973
49 Stanisław Gorlach 1969–1973 zastępca komendanta dzielnicowego MO Gdańsk-Portowa
50 Józef Góral 1958–1961
51 Józefa Grabara 1954–1958 gospodyni domowa
52 Leokadia Grabiec 1965–1969 członkini zarządy dzielnicowego Ligi Kobiet (1969)
1969–1973
53 Mieczysław Gromadzki 1961–1965
54 Łucja Halman 1965–1969
55 Maria Hoffman 1954–1958 krawcowa w Spółdzielni „Portowianka”, członek ZMP
56 Jarosław Huziej 1961–1965
57 Jarosław Ilnicki 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
58 Kazimierz Jabłonka 1954–1958 piekarz w Gdańskich Zakładach Piekarniczych
59 Henryka Jackowska 1969–1973 pracownica umysłowa w Obwodowym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Nowym Porcie
60 Henryk Jagła 1954–1958 ślusarz w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
61 Stefan Jakubiak 1954–1958 robotnik w Stoczni Remontowej
62 Stanisław Janiak 1954–1958 rybak indywidualny, członek PZPR
63 Józef Janicki 1954–1958 przetokowy w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR
64 Bolesław Jarosz 1958–1961
65 Jadwiga Jasińska 1961–1965
66 Aleksander Jezierski 1954–1958 technik Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
67 Zbigniew Jędrzejczyk 1969–1973 ślusarz, inspektor kontroli technicznej w Stoczni Gdańskiej
68 Tadeusz Jurewicz 1958–1961
1961–1965
1965–1969
69 Jan Juszczak 1954–1958 pracownik w PKP Zaspa
70 Zygmunt Kacperczyk 1958–1961
71 Adelajda Kalinowska 1965–1969
72 Tadeusz Kamiński 1969–1973 mistrz stolarski w Gdańskiej Fabryce Mebli
73 Tadeusz Kasprowicz 1954–1958 brygadzista w Stoczni Jachtowowej, członek ZMP
74 Władysław Kaszubowski 1958–1961
75 Lucjan Kleban 1954–1958 dźwigowy w Stoczni Gdańskiej, członek PZPR, po wyborach przewodniczący Komisji Morskiej DRN
76 Wacław Kobierzycki 1954–1958 malarz Gdańskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, członek PZPR
77 Kazimiera Kochanowska 1961–1965
78 Franciszka Kondraciuk 1954–1958 robotnica w Zakładach Tłuszczowych im. Gen. Wróblewskiego w Letnicy, członek PZPR
79 Izabela Korzeniewska 1969–1973 dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego
80 Wacław Kowalczyk 1954–1958 monter w Stoczni Gdańskiej
81 Bronisław Kowalski 1961–1965
1965–1969
82 Henryk Kowalski 1954–1958 kierownik Oddziału Polityki Mieszkaniowej MRN, bezpartyjny, po wyborach członek Prezydium DRN
83 Czesława Kowszyk 1961–1965
84 Henryk Krajewski 1958–1961
85 Aleksander Krawczyk 1969–1973 elektromonter w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego
86 Stanisław Krawczyński 1961–1965
87 Zbigniew Królicki 1965–1969
88 Stanisław Krukowski 1969–1973 stolarz w Stoczni Wisł
89 Irena Kryńska 1954–1958 kierowniczka kadr w Spółdzielni Pracy, członek PZPR, po wyborach sekretarz Prezydium DRN
90 Zygmunt Krysiak 1958–1961
91 Maria Krzyczkowska 1954–1958 nauczycielka w szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom nr 32
92 Tomasz Krzyżanowski 1954–1958 robotnik w Zakładów Futrzarskich, członek PZPR, po wyborze przewodniczący Komisji Handlu i Przemysłu
1958–1961
93 Dionizy Kucharski 1954–1958 dyżurny ruchu w PKP Zaspa, członek PZPR, po wyborach przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej DRN
1958–1961
94 Piotr Kuciński 1954–1958 robotnik w Gdańskiej Stoczni Remontowej
95 Stanisław Kuźnicki 1969–1973 elektryk, brakarz w dziale kontroli technicznej Stoczni Północnej
96 Walentyna Landecka (24 VII 1908 – 13 I 1974) 1969–1973 przewodnicząca koła Ligi Kobiet w Nowym Porcie, Osiedlowy Opiekun Społeczny
97 Bogdan Langowski 1969–1973 szkutnik w Stoczni Jachtowej, członek Zarządu Dzielnicowego ZMS Gdańsk-Portowa
98 Genowefa Lenart 1965–1969
99 Andrzej Lewandowski 1969–1973 ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
100 Marceli Lewandowski 1965–1969 ślusarz brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk
1969–1973
101 Jarosław Lipnicki 1961–1965
102 Marian Łączyński 1969–1973 lekarz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
103 Jan Łebek 1958–1961
104 Ryszard Łęgowski 1958–1961
105 Franciszek Łodygowski 1954–1958 cieśla w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, członek PZPR
106 Zbigniew Łukjanowicz 1954–1958 inżynier w Prozamecie
107 Kazimierz Łuszczki 1969–1973 kowal, brygadzista w Stoczni Gdańskiej, przewodniczący wydziałowej Rady Robotniczej
108 Jan Maczan 1965–1969 starszy dysponent w Zarządzie Portu Gdańsk
1969–1973
109 Michał Madziewicz 1961–1965
110 Maria Malinowska 1965–1969
111 Edmund Malinowski 1954–1958 technik w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
112 Eugeniusz Manes 1958–1961
113 Alfreda Maron 1964–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1964–1973
1965–1969
1969–1973
114 Bronisław Maryniuk (1931–1996) 1969–1973 geograf ekonomista, adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej, wiceprzewodniczący Prezydium MiRN 1970–1973
115 Wanda Matuszewska 1961–1965
116 Anna Mączka 1965–1969
117 Irena Michałowska 1969–1973 robotnica w Spółdzielni Pracy Usług Portowych „Marlinka”
118 Jadwiga Miklaszewska 1954–1958 pracownica MRN, członek PZPR, po wyborze członek Prezydium DRN
119 Ryszard Mikulski 1958–1961 starszy technolog w Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
1961–1965
1965–1969
1969–1973
120 Halina Misiak 1965–1969
121 Józef Młodzianowski 1958–1961 nauczyciel, sekretarz prezydium DRN Gdańsk-Portowa (1969)
1961–1965
1965–1969
1969–1973
122 Henryk Morczak 1961–1965
123 Kazimierz Motyka 1961–1965
124 Henryk Mysiak 1969–1973 sztauer, starszy brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk, przewodniczący Rady Robotniczej
125 Marianna Nawrocka 1969–1973 kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 61
126 Bogusław Nowak 1958–1961
127 Marian Nowak 1965–1969 ślusarz, brygadzista w Gdańskich Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego
1969–1970
128 Kazimierz Nowicki 1958–1961
129 Edward Obiezierski 1961–1965
1965–1969
130 Leon Okrój 1954–1958 dyżurny ruchu w PKP Zaspa
131 Henryk Oracz 1961–1965
132 Leonard Papke 1958–1961
133 Maria Patek 1961–1965
134 Łucjan Pawlikowski 1954–1958 technik w Fabryce Kwasu Siarkowego
135 Stanisław Pestka 1965–1969
136 Robert Piatogorski 1954–1958 ekspedient w MHD
137 Jan Pietralczyk 1965–1969
138 Franciszka Pilanc 1958–1961
139 Czesław Pilarski 1965–1969
140 Władysław Pita 1954–1958 wagowy Zakładów Tłuszczowych im. gen. Wróblewskiego w Letnicy, członek PZPR
1958–1961
141 Urszula Plichta 1969–1973 robotnica w magazynie ekspedycji kolejowej Gdańsk-Przeróbka, przewodnicząca koła ZMS
142 Mirosław Pławiński 1969–1973 sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Portowa, przewodniczący DRN w latach 1969–1973
143 Jadwiga Polak 1965–1969
144 Zenon Popławski 1954–1958 robotnik w Zarządzie Portu Gdańsk
145 Józef Ptak 1965–1969
146 Rudolf Pustelniak 1954–1958 murarz w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, członek PZPR
147 Wiktor Pyłkowski 1958–1961 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1958–1960
148 Bolesław Rafalik 1954–1958 ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek PZPR
149 Jadwiga Rejent 1965–1969
150 Andrzej Rolka 1965–1969
151 Leon Rubik 1954–1958 inżynier w Prozamecie, członek PZPR, po wyborze przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
152 Wacław Rybak 1954–1958 ekspedient PSS
153 Juliusz Rychard 1958–1961
1961–1965
154 Kazimierz Rynkowski 1960–1963 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1960–1963
prezydent miasta Gdańska w latach 1981–1989
155 Łucja Rzeźniczak 1958–1961
156 Kazimierz Sadok 1958–1961
157 Franciszek Sadowski 1961–1965
1965–1969
158 Korina Scheidemann 1961–1965
159 Ryszard Schlieske 1969–1973 ekonomista w „Mostostalu”
160 Adam Sieczkowski 1954–1958 ślusarz w PKP Zaspa, członek PZPR
161 Kazimierz Sieradzki 1954–1958 robotnik Głównego Urzędu Morskiego
162 Zbyszko Sikorski 1961–1965
1965–1969
163 Ewa Skolimowska 1969–1973 technik budowlany Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
164 Bolesław Skowronek 1961–1965
165 Mieczysław Skrzydlewski 1969–1973 tokarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej
166 Tadeusz Skupin 1958–1961
167 Mieczysław Słomkowski 1958–1961
168 Józefa Smarzyńska 1954–1958 krawcowa w Spółdzielni Portowianka, członek ZMP
169 Henryk Sobiech 1961–1965
170 Józef Sośnierz 1961–1965
1965–1969
171 Aleksander Spoczyński 1958–1961
172 Stanisław Starosta 1954–1958 milicjant, członek PZPR, po wyborach członek Prezydium DRN
173 Stanisław Stodolski 1958–1961
174 Marian Strugała 1965–1969
175 Teresa Sulińska 1969–1973 robotnica w Stoczni Gdańskiej
176 Piotr Szarwas 1958–1961
177 Zofia Szostak 1954–1958 robotnica w Zakładach Futrzarskich, członek PZPR
178 Stanisław Szostakiewicz 1961–1965
179 Konrad Szulc 1954–1958 Pracownik PKP, członek SD
1958–1961
1961–1965
180 Tadeusz Szymański 1961–1965 mistrz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego
1965–1969
1969–1973
181 Wiktor Szymański 1954–1958 pracownik Prezydium MRN, członek PZPR, przewodniczący Rady DRN 1954-1969
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
182 Jerzy Świdziński 1954–1958 I sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Śródmieście, członek PZPR, po wyborach członek Prezydium DRN
183 Zofia Święchowska 1954–1958 nauczycielka w Szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 32
184 Teofila Tarwacka 1965–1969
185 Witold Telecki 1954–1958 kowal w Stoczni Gdańskiej
186 Józef Telega 1954–1958 oficer w Zarządzie Portu Gdańsk, członek PZPR, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty (1954-1958)
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
187 Bolesław Tomaszewski 1965–1969 mistrz malarski w Gdańskiej Stoczni Remontowej
1969–1973
188 Józef Trybułowski 1954–1958 kierownik ruchu PKP Zaspa
1958–1961
189 Bernard Tubaja 1954–1958 pracownik w Gdańskich Zakładach Instalacji Przemysłowych, członek ZMP
190 Józef Turowski 1958–1961
191 Wacław Tys 1954–1958 II sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR, członek PZPR
192 Krystyna Uzdowska 1965–1969
193 Wanda Walkowiak 1958–1961 ekonomistka w Zarządzie Portu Gdańsk
1961–1965
1965–1969
1969–1973
194 Kazimierz Wasilewski 1954–1958 robotnik w Fabryce Kwasu Siarkowego
195 Jerzy Wiatr 1961–1965
196 Franciszek Witek 1954–1958 kierownik kadr Gdańskiego Zjednoczenia Instalacji, członek PZPR, po wyborach zastępca przewodniczącego DRN
1958–1961
197 Andrzej Wodnicki 1954–1958 robotnik w Fabryce Zapałek, członek PZPR
198 Stanisława Wojciul 1961–1965
199 Jerzy Wojtarowicz 1958–1961
200 Zygmunt Wróbel 1954–1958 mistrz w Zakładach Przemysłu Kokso-Chemicznego, członek PZPR
1958–1961
201 Wit Zając 1961–1965
1965–1969
202 Janina Zakonek 1961–1965
203 Czesław Zaręba 1969–1973 robotnik w Zarządzie Portu Gdańsk
204 Mieczysław Zdyb 1969–1973 kontroler w Gdańskim Urzędzie Ceł
205 Kazimiera Zielińska 1961–1965
206 Maria Zielińska 1969–1973 przewodnicząca Ligi Kobiet, oddział Stogi
207 Franciszek Ziółkowski 1954–1958 kowal w Stoczni Wisła
208 Henryk Zwolak 1965–1969
209 Władysław Zwoliński 1969–1973 kowal w Stoczni Wisła, starszy dysponent w Zarządzie Portu Gdańsk
*Według stanu osobowego na dzień wyborów: 5 XII 1954, 2 II 1958, 16 IV 1961, 30 V 1965, 1 VI 1969. </br> MrGl
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania