BÜTHNER FRIEDRICH, astronom, rektor szkoły św. Jana

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Friedrich Büthner
Strona tytułowa kalendarza z widokiem Gdańska Friedricha Büthnera New und Alter Schreib Calender Auffs Jahr… na rok 1664
Strona tytułowa aukcyjnego katalogu książek Friedricha Büthnera, sprzedanych po jego śmierci

FRIEDRICH BÜTHNER (11 VII 1622 Opucz, Czechy – 13 II 1701 Gdańsk), astronom, rektor szkoły św. Jana. Syn Adama (1587 Frankenstein (Ząbkowice), Śląsk – 1643 Gdańsk), w latach 1629–1643 pastora kościoła garnizonowego św. Olafa w Wisłoujściu, uprawiającego okolicznościową poezję, autora utworów chwalących króla polskiego Władysława IV, wierszy urodzinowo-imieninowych (np. w 1629 adresowanego do kapitana Michaela Tonnigesa z twierdzy w Wisłoujściu, w 1630 na narodziny i chrzest Anny Marii, córki patrycjusza Nicolausa Pohla, w 1632 na narodziny i chrzest syna tego samego) i gratulacyjnych (np. z 1629 dla obejmujących w Gdańsku urzędy burmistrzów i rajców).

Uczył się w gimnazjum w Toruniu oraz w gdańskim Gimnazjum Akademickim, gdzie odbywał dysputy pod kierunkiem profesora Heinricha Nicolai. Po otrzymaniu listów polecających, w latach 1641–1643 studiował matematykę na uniwersytecie w Królewcu, interesując się także filozofią, logiką, fizyką, metafizyką, etyką i polityką. W Gdańsku w latach 1645–1647 był nauczycielem dzieci burmistrza Adriana von der Linde. W 1647 otrzymał czteroletnie stypendium gdańskiej Rady Miejskiej, kontynuował studia na uniwersytecie w Wittenberdze, w 1648 uzyskał magisterium i kontynuował studia matematyczne. Od kwietnia 1650 uczył się we Frankfurcie, odbył podróż naukową po Niderlandach, interesując się geodezją i zagadnieniami fortyfikacji.

W 1651 powrócił do Gdańska, w 1652 krótko wykładał geografię na uniwersytecie w Królewcu. W latach 1653–1701 był w Gdańsku rektorem szkoły św. Jana, od 1663 do 1701 także profesorem matematyki i astronomii w Gimnazjum Akademickim. Prowadził obserwacje meteorologiczne i astronomiczne, wyniki publikował w licznych pracach i kalendarzach. Miał syna Nathaneala (1656–1708), absolwenta studiów matematycznych, kupca.

Żegnające go kazanie pośmiertne wygłosił Johann Heinrich Nothwanger. 27 VI 1701 odbyła się licytacja książek z jego prywatnej biblioteki. MG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania