GIMNAZJUM MIEJSKIE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gimnazjum Miejskie z planem pomieszczeń, 1837
Albert Wilhelm Adam Juchanowitz, Franz Bils, Gimnazjum Miejskie, 1838
Gimnazjum Miejskie, lata 80. XIX wieku
Budynek Gimnazjum Miejskiego, 1893
Gimnazjum Miejskie, 1924
Sztandar Gimnazjum Miejskiego, 1933
Grono pedagogiczne, 1913.
Rząd górny, stoją od lewej: Siegfried Rühle, Oswald Bethe (1908–1928), Joseph Grundmann (1911–1926), Kurt Schweiger (1907–1945), Otto Riedel (1911–1941), Oscar Janzen (1911–1914), Johannes Müller II (1904–1923), Ludwig Schaumkoll (1910–1914).
Rząd środkowy, stoją od lewej: Georg Braudeiss (1912–1927), Georg Schoemann (1872–1916), Paul Terletzki (1889–1916), Heinrich Dorries (1910–1935), Adolf Treichel (1900–1926), Emil Brandt (1903–1945), ksiądz Otto Bolddt (1900–1927), Kurt Mende (1910–1923).
Rząd dolny, siedzą od lewej: Reinhold Nötzel (1909–1921), Johannes Müller I (1904–1918), Johannes Dảhn (1882–1921), Wilhelm Borhardt (1877–1921), dyrektor Heinrich Spiess (1905–1921), Otto Lehmann (1878–1921), Karl Friedirch (1883–1924), Colmar Rass (1901–1920), Heinrich Wilhelm Schütte
Grono pedagogiczne, 1933.
Rząd górny, stoją od lewej: Franz Erdmann (pracował w latach 1928–1945), Herbert Meinke (1931–1936), Paul Podlich (1933–1945), Hans Liebenstein (1927–1934), Edwin Michalowski (1928–1945).
Rząd środkowy, stoją od lewej: Felix Görtz (1916–1945), Hans Lüttschwager (1917–1945), Paul Kriesel (1927–1945), Ernst Kirchner (1921–1945), Alois Wierciński-Kaiser (1926–1945), Reinhold Budruss (1923–1945).
Rząd dolny, siedzą od lewej: Walter Neunast (1916–1935), Oswald Boege (1902–1934), Emil Brandt (1902–1934), dyrektor Johann Behrend (1926–1945), Kurt Schweiger (1907–1945), Heinrich Dörries (1910–1935), Willi Quade (1920–1934)
Odbudowa Gimnazjum Miejskiego, około 1950
Technikum Przemysłu Spożywczego w byłym gmachu Gimnazjum Miejskiego, 1981
Gmach Gimnazjum Miejskiego w trakcie remontu 2018

GIMNAZJUM MIEJSKIE (Städtisches Gymnasium zu Danzig) w latach 1817–1945, Lastadia 2. Do 1920 była to najbardziej ekskluzywna szkoła średnia w Gdańsku, ze specjalnie dobieraną kadrą pedagogiczną. Powstało 10 XI 1817 jako męskie, z połączenia Gimnazjum Akademickiego z elementarną szkołą mariacką, jako sześcioletnia średnia szkoła klasyczna (zob. Johann Georg Trendelenburg). Początkowo z siedzibą w budynku byłej szkoły mariackiej przy Kleine Krämergasse 4 (ul. Podkramarska). Ze względu na zły stan techniczny 12 II 1827 budynek szkoły zamknięto. Zajęcia przeniesiono w latach 1827–1832 do wynajętych sal w domach przy Langgasse 25 (ul. Długa), następnie nr 35, Jopengasse (ul. Piwna) i do domu rektora przy ul. Szewskiej 2.

W 1829 Zarząd Miasta za 5000 talarów kupił pod budowę nowej siedziby parcelę po byłych składach drewna przy Buttermarkt ( Targ Maślany). 13 VI 1834 w obecności następcy tronu, księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma, wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu zaprojektowanego przez architekta Carla Samuela Helda. Koszty budowy szacowano na 39 541 talarów. Z polecenia następcy tronu prace wstrzymano i powierzono przepracowanie fasady berlińskiemu architektowi Karlowi Friedrichowi Schinklowi (1781–1841). Budynek oddano do użytku 3 VIII 1837 (w 67. rocznicę urodzin króla Prus Fryderyka Wilhelma II), ogólny koszt budynku wyniósł 51 030 talarów. Gmach, w stylu neogotyckim, z trzynastoma oknami na fasadzie, otrzymał tablicę z napisem: Artium liberalium studiis sacrum (Przybytek studiów nauk wyzwolonych).

13 VI 1858 roku w auli Gimnazjum uroczyście obchodzono trzechsetlecie powstania Gimnazjum Gdańskiego. Ukazała się historia Gimnazjum Miejskiego z lat 1814–1858: Geschichte des Danziger Gymnasiums, seit 1814, opracowana przez Theodora Hirscha (dalsze dzieje szkoły przedstawili: do 1908 Georg Friedrich Schoemann, Das städtische Gymnasium in Danzig von 1858 bis 1908; do 1933 praca zbiorowa Festschrift des Städtischen Gymnasiums und Realgymnasiums in Danzig zu seinem 375-jährigen Bestehen). Aula była wykorzystywana na uroczystości miejskie, okazjonalne wystawy, w tym na ekspozycje sztuki współczesnej w latach 1844 i 1846, przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

W 1897 nadbudowano piętro dla kolejnych klas i gabinetów. 1 IV 1911 powstały w Gimnazjum Miejskim klasy z programem gimnazjum realnego z rozszerzonym nauczaniem przedmiotów przyrodniczo-fizyczno-chemicznych. Po 1921 szkoła otrzymała nowy status, łączący gimnazjum klasyczne z gimnazjum realnym (Städtisches Gymnasium und Realgymnasium). W latach 1817–1858 w szkole pracowało 57 pedagogów oraz dziewięciu pedagogów pomocniczych.

W 1858 zatrudniano jedenastu nauczycieli na pełnym etacie, dalszych siedmiu w niepełnym wymiarze godzin (rysunki, śpiew, katecheci ewangeliccy i katoliccy, klasy wstępne). W okresie 1858–1908 pracowało 39 nauczycieli i profesorów na pełnym etacie. W 1858, także w 1901 w klasie I (najwyższej), z 32 godzin lekcyjnych w tygodniu przeznaczano: na nauczanie języka niemieckiego – trzy, języka łacińskiego – osiem, greki – sześć, matematyki – cztery, religii – dwie, języka francuskiego – dwie, historii – trzy, fizyki – dwie, śpiewu – dwie (nadobowiązkowy był hebrajski – dwie godziny). W programach niższych klas były przedmioty: geografia, biologia, nauki fizyczno-przyrodnicze wraz z nauczaniem pisania, czytania, rysunkami. W 1860 uczyło się 461 chłopców, w 1884 – 420, w 1910 – 391, w 1919 – 441. Rok szkolny rozpoczynał się 1 kwietnia, drugie półrocze 1 października, obowiązywały ferie. Nauka była płatna. W 1905 dla uczniów miejscowych czesne wynosiło 120 marek rocznie, dla zamiejscowych 138 marek. Zdolni, ale ubożsi uczniowie mogli otrzymać stypendium od fundacji związanych z Gimnazjum Miejskim. Obok czesnego rodzice musieli ponosić koszty zakupu mundurka, podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych. Do 1858 po egzaminie maturalnym Gimnazjum Miejskie ukończyło 437 absolwentów, 952 do 1908 (studia uniwersyteckie podjęło 686, z tego: teologiczne – 88, prawnicze – 262, medyczne – 173, filozoficzno-filologiczne – 163, na innych uczelniach studiowało 111, karierę wojskową obrało 68, edukację na poziomie szkoły średniej zakończyło 87). W Gimnazjum przechowywana była cenna kolekcja licząca ponad 12 000 okazów gdańskiej numizmatyki i medalierstwa, wcześniej będąca w zbiorach Gimnazjum Akademickiego, w 1927 przekazana do nowego Muzeum Krajowego Historii Gdańska w Oliwie; zaginęła w 1945.

W latach 20. XX wieku kierownictwo szkoły ufundowało pomnik-kamień pamiątkowy, poświęcony pamięci absolwentów i uczniów poległych w trakcie I wojny światowej, kamień (tablica zaginęła) wykorzystano przy tworzeniu pomnika Willyʼego Ludwiga Drosta. MrGl

Od 1952 w byłym gmachu Gimnazjum mieściło się Technikum Przemysłu Spożywczego, po 1958 w tym samym budynku działały także między innymi Młodzieżowa Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego, Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego dla Pracujących i Specjalistyczna Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa Szkoła Mięsna. W czerwcu 1964 uczniowie w czynie społecznym wybudowali przytykające od południa do gmachu szkoły boisko (ziemię zwożono z budowanego właśnie skrzyżowania Podwala Grodzkiego i Wałów Piastowskich, przy Błędniku i Zieleniaku). Jako Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego placówka funkcjonowała do września 2009 roku, kiedy z uwagi na zły stan budynku przeniesiona została do siedziby VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Smoleńskiej. Obiekt wystawiany był na sprzedaż, wobec braku nabywcy, w 2015 Rada Miasta Gdańska podjęła decyzję o jego generalnym remoncie. Po jego ukończeniu, w czerwcu – lipcu 2020, przeniesiono tu Urząd Pracy i Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdańska z ul. 3 Maja.


Dyrektorzy Gimnazjum Miejskiego
1817–1826 August Meineke
1826–1832 Johann Christian Schaub
1833–1869 Friedrich Wilhelm Engelhardt
1869–1871 Franz Georg Kern
1871–1876 Eduard Paul Cauer
1876–1892 Otto Alexander Carnuth
1892–1904 Ernst Kahle
1905–1921 Heinrich Spiess
1921–1926 Adolf Otto Treichel
1926–1937 Johann Behrend (29 I 1888 – po 1945;
od 1 IV 1913 nauczyciel gimnazjum realnego św. Jana ( szkoła św. Jana
1937–1942 Ernst Kirchner
1942–1945 Kurt Schweiger
MrGl
Nauczyciele Gimnazjum Miejskiego 1817–1945
Nazwisko i imię Czas życia Wykształcenie Nauczany przedmiot Okres pracy
Anger Karl Theodor 31 V 1803 Gdańsk – 25 III 1858 Gdańsk) uniwersytet Królewiec matematyka, fizyka 1836–1858
Behrend Johann 29 I 1888 – po 1945 uniwersytet język niemieckie, łacina, historia 1926–1942, dyrektor 1926–1937, wcześniej 1913–1926 w szkole św. Jana
Bethe Oswald 22 VIII 1862 Gdańsk – 30 V 1938 Sopot uniwersytet łacina, greka, język niemiecki 1908–1928
Bittner Hans 27 IX 1895 – 18 VIII 1959 Niemcy uniwersytet historia, język francuski 1920–1945
Böge Oswald 8 X 1886 Tczew – 21 XI 1962 Hamburg uniwersytet język niemiecki, łacina, greka, muzyka 1922–1934, wcześniej 1913–1921 w Gimnazjum Królewskim (Długie Ogrody/ Łąkowa), później w 1935–1945 w Gimnazjum Realnym we Wrzeszczu
Boie Friedrich 27 V 1875 Gdańsk – 22 XI 1933 Frankfurt nad Menem uniwersytet języki niemiecki, hebrajski, łacina 1918–1929
Boyd Charles Richard Robert 13 VI 1789 – 4 X 1853 studium muzyki kościelnej muzyka, śpiew 1817–1842
Borchardt Wilhelm Friedrich 10 VIII 1850 Kolonia – 14 IV 1931 Gdańsk uniwersytety w Bonn i Berlinie łacina, greka, historia, język francuski 1877–1921
Brandstäter Franz August 12 VIII 1815 Kłajpeda – 31 I 1883 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, greka, język francuski, muzyka, śpiew 1838–1883
Brandt Emil Leonhard 15 III 1876 Grabówiec koło Wąbrzeźna – po 1939 uniwersytety w Halle i Królewcu łacina, greka 1903 – po 1942
Brandt Waldemar 15 III 1876 –Grabówiec koło Wąbrzeźna – po 1935 uniwersytety w Halle i Królewcu języki francuski i hebrajski, religia 1905 –1935
Bresler Franz 16 II 1836 Gdańsk – 31 X 1870 Gdańsk uniwersytet język niemiecki, łacina, greka 1858–1870
Budruss Reinhold 5 IV 1891 – po 1939 uniwersytet matematyka, fizyka, chemia 1923 – po 1939
Buscke Adolph Ludwig 18 IX 1857 Tylża – 7 XI 1887 Gdańsk uniwersytet w Królewcu historia, geografia 1882–1887
Carnuth Otto Alexander 26 IX 1843 Prabuty – 14 VII 1899 Królewiec uniwersytety w Lipski i w Królewcu łacina, greka 1876–1892 dyrektor
Cosack Carl Wilhelm 22 IX 1822 Gdańsk – 2 XI 1891 Wejherowo uniwersytet w Halle języki niemiecki i francuski 1845–1849, następnie1849–1872 szkole św. Piotra i Pawła
Czwalina Julius Eduard 22 I 1810 Bartoszyce – 22 II 1896 Gdańsk uniwersytet w Królewcu matematyka 1837–1885
Dahms Paul Hermann 6 III 1866 Gdańsk – 21 XII Sopot uniwersytety w Halle i Greifswaldzie przyroda, matematyka, fizyka, chemia 1891–1896 i 1899–1909, w 1896–1899 w Szkole Średniej dla Dziewcząt im. Wiktorii
Dähn Johannes Hans 7 X 1856 Neu-Holland, Brandenburgia – 9 VIII 1922 Gdańsk uniwersytet w Halle język niemiecki, historia, łacina, greka 1882–1921
Dauss Hermann Karl Leopold 16 XI 1837 Okiersk koło Tucholi – 16 XI 1924 Sopot seminarium nauczycielskie Malbork klasy wstępne 1876–1905
Dömpke Max 1851 – po 1915 uniwersytet język niemiecki, łacina, greka 1878–1882, następnie w 1882–1887 w Gimnazjum Królewskim (Długie Ogrody/ Łąkowa)
Dörries Heinrich 13 III 1879 – po 1935 uniwersytet, dr filozofii język niemiecki, historia 1910–1935
Engelhardt Friedrich Wilhelm 19 IV 1793 Berlin – 18 VII 1880 Gdańsk uniwersytet w Berlinie łacina, greka 1833–1869 dyrektor
Erdmann Franz 10 IX 1898 Wejherowo – 11 III 1963 Lubeka uniwersytet języki niemiecki, francuski, angielski 1928–1945, wcześniej i jednocześnie 1924–1945 Zespół Szkół Conradinum; w 1939 jego sztukę Pidder Lüng wystawiono w gdańskim Teatrze Miejskim
Fisch Eduard 7 IV 1821 Kwidzyń – 30 IV 1887 poza Gdańskiem seminarium nauczycielskie Malbork nauczyciel kaligrafii 1853–1860
Flach Emil Georg 16 V 1851 Halberstadt, Niemcy – 23 XI 1888 Gdańsk uniwersytety w Lipsku i w Greifswaldzie matematyka, fizyka, chemia 1878–1888, wcześniej 1876–1878 w szkole św. Jana
Förstemann Wilhelm August 29 X 1791 Nordhausen, Niemcy – 28 VI 1836 Gdańsk uniwersytet w Getyndze matematyka 1817–1836
Francke Ernst 10 IV 1887 Maund, Niemcy – po 1939 dr filozofii jednocześnie i później 1915 – po 1939 Gimnazjum, ul. Łąkowa
Friedrich Karl Hermann 1 VIII 1858 Kolonia – 16 IX 1924 Gdańsk uniwersytet w Królewcu historia, geografia, łacina, greka 1883–1924
Goldbach Arthur Emil Adalbert 24 V 1860 Grudziądz – 3 II 1909 Gdańsk uniwersytety w Lipsku i Berlinie język niemiecki, historia, łacina, greka 1886–1909
Görtz Felix 26 IX 1891 – po 1939 uniwersytet matematyka, fizyka 1916 – po 1939
Grott Maximilian 3 VI 1858 Gdańsk – po 1918 uniwersytet matematyka, przyroda 1885–1891
Grundmann Josef 1 VII 1877 Norymberga – 11 VI 1942 Gdańsk uniwersytety w Monachium i M ünster matematyka, fizyka botanika, zoologia 1911 –1926, następnie 1926–1942 dyrektor Gimnazjum Realnego we Wrzeszczu
Gutschke Oscar zm. 1902 Stendal uniwersytet 1878–1888
Gützlaff Viktor uniwersytet, dr filozofii język francuski, łacina, historia 1868–1874
Hempler Franz 21 IV 1889 – po 1939 uniwersytet łacina, greka 1916–1919, następnie 1919 – po 1939 Conradinum
Herbst Christian 24 VIII 1795 Schiedlo, Niemcy – 13 XII 1884 Gdańsk uniwersytet w Halle łacina, greka, język niemiecki 1836–1871
Herzberg Eugen Lebrecht 13 VIII 1855 Łebień koło Lębork – 15 XII 1925 Gdańsk-Oliwa uniwersytety w Berlinie i w Greifswaldzie język niemiecki, łacina, greka 1882–1915
Heyne Ernst Wilhelm 5 IX 1844 Bad Liebenwerder, Saksonia – 31 V 1882 Gdańsk uniwersytety w Halle i Królewcu historia, geografia 1872–1882
Hintze Johann Samuel, ojciec Gustava Adolfa Hintza, nauczyciela w Conradinum 28 VIII 1796 Gdańsk – 8 IX 1867 Gdańsk uniwersytet w Halle język hebrajski, łacina, greka 1821 – 1858
Hirsch Simon Joseph Theodor 17 XII 1806 Stare Szkoty, Gdańsk – 17 II 1881 Greifswald uniwersytet w Berlinie historia 1833–1865
Janzen Oscar 8 III 1885 – 15 V 1920 Rewal, Estonia uniwersytet matematyka, fizyka 1911 – 1914
Joks Walter 15 V 1887 Gdańsk –po 1939 uniwersytet 1935 – po 1939, wcześniej 1914–1935 w Szkole Średniej dla Dziewcząt im. Wiktorii
Kahle Ernst 7 IX 1849Królewiec – 15 IX 1916 pociąg Tczew–Malbork uniwersytet w Królewcu łacina, greka 1892–1904 dyrektor
Kern Franz Georg 9 VII 1830 Szczecin – 14 XII 1894 Berlin uniwersytet w Berlinie łacina 1869–1871 dyrektor
Kirchner Ernst 2 VII 1892 Nowy Staw – 20 X 1982 Kolonia uniwersytety we Freiburgu i Berlinie język niemiecki, łacina, greka 1921–1945, od 1937 dyrektor
Kisielnicki Joseph Ambrosius 24 XII 1842 Rzeck koło Biskupca – 20 XI 1907 Gdańsk seminarium nauczycielskie Grudziądz muzyka – śpiew 1889–1907 szkoła św. Piotra i Pawła, jednocześnie w innych szkołach
Klein Wilhelm 25 VIII 1845 Ełk –16 IV 1919 Sopot uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1891–1911 , wcześniej 1871–1891 szkoła św. Piotra i Pawła
Klingbeil Albert 30 VIII 1861 powiat Wałcz – po 1921 poza Gdańskiem uniwersytety we Wrocławiu i Getyndze matematyka, fizyka, nauki przyrodnicze 1891–1903
Klink Gustav 10 X 1851 Bromowo koło Suszu – 26 VII 1928 Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Królewcu rysunki 1879–1892, jednocześnie i później 1879–1914 szkoła św. Piotra i Pawła
Kniewel Theodor Friedrich 24 I 1783 Gdańsk – 25 VII 1859 Berg koło Stuttgardu uniwersytet w Halle łacina, greka 1817–1825
Köller Franz 28 X 1869 Szczecinek – po 1939 seminarium nauczycielskie Friedland (Prusy) nauczyciel rysunków 1906–1926, jednocześnie i później 1924– 1930 Conradinum
Kreutz August Ernst 7 IV 1841 Kętrzyn – 23 IX 1901 Gdańsk uniwersytet w Królewcu greka, łacina 1865–1901
Krüger Paul 22 II 1859 Gdańsk – 14 XII 1927 Malbork uniwersytety w Berlinie i Getyndze matematyka, przyroda 1885–1887, wcześniej 1882–1885 w Akademii Handlowej, później 1890– 1900 pedagog Chile, od 1901 w Malborku
Krupp Hermann 4 X 1849 Miłomłyn koło Ostródy – 7 V 1885 Merano, Tyrol uniwersytety w Berlinie i Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1876–1885
Lampe Carl Johann 22 V 1833 Gdańsk – 19 I 1903 Sopot uniwersytet w Królewcu matematyka, fizyka 1859–1898
Lehmann Johann Otto 24 IX 1802 Królewiec – 6 XII 1883 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, greka, język niemiecki 1825–1836, wcześniej 1824–1825 szkoła św. Piotra i Pawła
Lehmann Otto 23 III 1854 Greifswald –15 VIII 1929 Gdańsk–Oliwa uniwersytety we Freiburgu i Berlinie łacina, greka, język francuski 1878–1921
Lemcke Ernst Heinrich 6 VIII 1866 Szczecin – po 1907 uniwersytety w Królewcu i Getyndze język niemiecki, łacina, greka 1901–1907
Lemme Walther 12 XI 1874 Słupsk – po 1910 Niemcy uniwersytety w Berlinie i Greifswaldzie matematyka, chemia, fizyka 1906–1910
Lenz Richard 1865 Kłębowiec koło Wałcza – 3 XII 1905 Gdańsk studia plastyczne nauczyciel rysunków 1892–1905
Leyde Franz Ludwig 14 X 1860 Chełmno nad Wisłą – 18 XII 1923 Zgorzelec uniwersytety w Królewcu i Lipsku język niemiecki, łacina, historia 1887–1911
Liebenstein Hans 18 XI 1901 – po 1934 uniwersytet język niemiecki, łacina, greka, historia 1927–1934
Lingenberg Kurt 11 VII 1899 Gdańsk – 22 III 1987 Niemcy uniwersytet 1924–1945, jednocześnie 1935 – po 1939 Conradinum
Lüdtke Heinz 29 XI 1910 Malbork – po 1939 uniwersytet 1938 – po 1939
Lunderstadt Paul 16 II 1889 – po 1939 dr filozofii 1935 – po 1939, wcześniej 1920–1934 Gimnazjum Realne we Wrzeszczu
Lüttschwanger Hans 1 VI 1889 – po 1939 uniwersytet chemia, botanika, zoologia 1917 – po 1939
Magdeburg Berthold 27 VII 1848 Querfurt – 1 III 1921 Naumburg uniwersytety w Berlinie i Lipsku język niemiecki łacina, greka 1876–1913
Makowski Johannes 16 V 1909 Strzelno koło Mogilna – po 1939 studia wyższe 1938 – po 1939
Markull Friedrich Wilhelm 17 II 1816 Rychliki koło Pasłęka – 30 IV 1887 Gdańsk konserwatorium muzyczne w Dessau muzyka – śpiew 1841–1887, wcześniej 1839–1843 szkoła św. Piotra i Pawła
Marquart Karl Joachim 19 IV 1812 Gdańsk – 30 XI 1882 Gotha uniwersytet w Halle język niemiecki, łacina, greka 1836–1856
Meineke August 8 XII 1790 Soest, Westfalia – 12 XII 1870 Wernigerode uniwersytet w Lipsku łacina, greka, język niemiecki 1817–1826 dyrektor
Meinke Herbert 9 IX 1904 Gdańsk –po 1939 uniwersytet 1931–1936, następnie 1936 – po 1939 Gimnazjum Realne we Wrzeszczu
Mende Kurt 20 I 1880 – po 1923 uniwersytet matematyka, fizyka, chemia 1910 – 1923
Michalowski Edwin 1 II 1903 – po 1939 uniwersytet matematyka, fizyka, chemia 1928 – po 1939
Miehlke Paul Willhelm 27 XI 1890 Grudziądz – 12 IX 1934 Gdańsk uniwersytet języki francuski i angielski, gimnastyka 1921–1927, jednocześnie 1916–1934 szkoła św. Jana
Mörner Friedrich 8 VIII 1867 Sławno – po 1906 uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1903–1906, wcześniej 1892–1903 szkoła św. Piotra i Pawła
Müller Johannes 20 IX 1863 Królewiec – 23 XI 1918 Gdańsk uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1904–1918
Müller Johannes 12 VIII 1883 – po 1933 uniwersytet łacina, greka, język niemiecki 1904–1923, później 1923–1933 dyrektor Miejskiego Gimnazjum Realnego w Oliwie
Nass Calmar 6 IX 1858 Słupsk – 27 IV 1920 Gdańsk uniwersytety w Jenie i Greifswaldzie matematyk, fizyka, język angielski 1900–1920, wcześniej 1884–1893 Akademia Handlowa, 1893–1900 szkoła św. Piotra i Pawła
Neunast Walter 8 XI 1884 Grudziądz – 2 XII 1945 Niemcy uniwersytet łacina, greka, religia 1916–1935
Nothdurst Otto 9 V 1880 – po 1933 uniwersytet matematyka, fizyka, chemia 1916–1933
Nötzel Reinhold maj 1863 Niedamowo koło Kościerzyny – 23 XI 1921 Gdańsk seminarium nauczycielskie klasy wstępne 1909–1921
Ostermayer Fritz 1859 – 1929 Dessau, Saksonia Anhalt uniwersytet łacina, greka 1885–1902
Pflugk August Julius 21 XI 1803 Lychen, Brandenburgia –15 XII 1839 Gdańsk uniwersytet w Berlinie łacina, greka 1824–1839
Plate Rudolf 13 IV 1892 Nowy Dwór Gdański – 13 X 1935 Gdańsk uniwersytet język niemiecki, francuski, angielski 1916 – 1935
Plew Eugen zm. przed 1908 poza Gdańskiem uniwersytet język niemiecki, greka, łacina 1873–1878
Podlich Paul 20 VI 1907 – po 1939 uniwersytet 1933 – po 1939
Prahl Karl uniwersytet język niemiecki, łacina, greka 1882–1901
Prutz Hans 20 V 1843 Jena – 29 I 1929 Stuttgart uniwersytety w Jenie i Berlinie historia 1863–1872
Quade Willi 24 VIII 1895 – po 1934 uniwersytet język niemiecki, historia, przyroda 1920–1934
Rathje Ernst 19 X 1866 Hannover – 7 II 1940 Gdańsk uniwersytety w Królewcu i Getyndze język niemiecki, łacina, greka 1898–1899 i 1900–1932
Reimann Paul 19 I 1860 Gdańsk – 30 III 1944 Gdańsk uniwersytet języki francuski i angielski 1883–1889, później 1889–1925 szkoła św. Piotra i Pawła, jednocześnie 1885–1897 Szkoła Średnia dla Dziewcząt im. Wiktorii, po 1904 lektor w Technische Hochschule Danzig
Riedel Otto Heinrich 1 XI 1879 Hannover – 22 XII 1941 Gdańsk uniwersytet języki niemiecki i francuski 1911–1941, wcześniej 1905–1911 szkoła św. Jana
Röper Gottlieb Friedrich 9 XI 1812 Lenzen, Brandenburgia – 19 VIII 1886 Gdańsk uniwersytet w Berlinie łacina, greka 1840–1886
Rosbund Max uniwersytet języki angielski i francuski 1889 – 1904
Rühle Siegfried 19 X 1887 Gdańsk – 12 III 1964 Erlagen, Niemcy uniwersytet w Marburgu język niemiecki, historia 1913–1915 i 1921–1929
Schaub Johann Christian 21 IX 1786 Ruppin, Brandenburgia – 16 IX 1855 Magdeburg uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą łacina, greka, język niemiecki 1826–1832 dyrektor
Schaumkell Ludwig 26 I 1881 – zginął na froncie 3 I 1915 Polska uniwersytet języki francuski i angielski, historia 1910–1914
Schieske Adolf 31 V 1872 Stara Kiszewa – 24 VI 1912 Gdańsk seminarium nauczycielskie w Lubawie klasy wstępne 1903–1912
Schoemann Georg Friedrich 14 V 1846 Wittenberga – 30 IX 1916 Gdańsk uniwersytet w Greifswaldzie historia, łacina 1872–1911
Schultz Julius zm. przed 1908 Prabuty dr filozofii 1865–1873
Schulz Werner 30 VIII 1909 Gdańsk – po 1939 wyższe studia 1937 – po 1939
Schütte Heinrich Wilhelm 24 II 1855 Hameln, Dolna Saksonia – 23 XI 1930 Gdańsk uniwersytet w Getyndze język niemiecki, łacina, greka 1889–1921 , wcześniej 1883–1889 szkoła św. Piotra i Pawła


Schweiger Kurt 6 III 1879 Kwidzyn – po 1945 uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1907–1945, w 1942–1945 dyrektor
Stein Heinrich 24 IX 1828 Westfalia – po 1869 Niemcy uniwersytety w Getyndze i w Bonn łacina, greka 1856–1869
Steinbrecher Egbert 9 IV 1866 Gdańsk – 3 IV 1934 Gdańsk? uniwersytet w Królewcu, Instytut Sportu Berlin matematyka, fizyka 1899–1903
Stoldt Hans Herbert 25 IV 1901 – po 1939 uniwersytet język niemiecki, przyroda, gimnastyka 1929 – po 1939
Friedrich Samuel Strehlke 11 XII 1797 koło Chojnic – 25 II 1886 Gdańsk uniwersytet w Królewcu matematyka 1823–1831, następnie 1838–1871 dyrektor szkoły św. Piotra i Pawła
Stutzke Max 1 V 1891 Gumbinnen, Prusy (obecnie Gusiew, Rosja) – po 1928 uniwersytet języki francuski i angielski, religia 1923–1928
Suhr Paul 7 IX 1860 Neuhaus, Meklemburgia – 14 IX 1919 Gdańsk uniwersytety w Jenie, Berlinie i Greifswaldzie matematyk, fizyka 1889–1901, wcześniej 1886–1889 w szkole św. Piotra i Pawła, później 1901–1910 dyrektor szkoły św. Piotra i Pawła
Taube Walter 19 V 1889 – po 1939 uniwersytet języki francuski, angielski, niemiecki 1929–1931, jednocześnie i później 1921– po 1939 Szkoła Średnia dla Dziewcząt im. Wiktorii
Terletzki Paul 31 I 1863 Elbląg – 5 IV 1936 Gdańsk uniwersytety w Królewcu i Strassburgu matematyka, fizyka, chemia, zoologia 1889–1916
Adolf Otto Treichel 26 X 1869 Prabuty – nagle 1 IV 1926 Gdańsk uniwersytet w Królewcu języki angielski, francuski, niemiecki 1895–1896 i 1900–1926, dyrektor 1921–1926
[TROSCHEL ADOLF EUGEN, artysta plastyk, pedagog | Troschel Adolf Eugen]] 24 III 1802 Gdańsk – 1 IX 1884 Gdańsk-Wrzeszcz Akademia Sztuk Pięknych Berlin rysunki 1856–1879, jednocześnie 1860–1874 w Szkole Średniej dla Dziewcząt im. Wiktorii
Tümmler Max 4 XII 1870 Dobrogoszcz koło Kościerzyny – po 1935 uniwersytety w Halle i w Berlinie język niemiecki, religia 1900–1907
Waage Johann Erdmund 1774 Saksonia – 28 VIII 1841 Gdańsk emeryt wojskowy klasy wstępne 1817 – 1837
Wierciński–Kaiser Alois 25 I 1896 Drezno – po 1939 uniwersytet język niemiecki, historia 1926 – po 1939
Wilde Friedrich Albert 7 VI 1817 Skarszewy – po 1902 seminarium nauczycielskie Jankowo / Gdańsk klasy wstępne 1838–1889
Wittstock Max uniwersytet język francuski 1893–1905
Wüst Ernst Lebrecht 1844 Przebrno, Mierzeja Wiślana – po 1908 Ostróda uniwersytet języki niemiecki i francuski, historia 1871 – 1877
Zelazny Paul 28 VI 1907 Gdańsk – po 1939 uniwersytet 1933–1937
MrGl
Liczba uczniów Gimnazjum Miejskiego
w XIX i początkach XX wieku
1817 173
1822 194
1826 316
1842 251
1850 423
1859 450
1884 420
1890 516
1902 472
1907 442 (w 18 klasach)
ML
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania