HIRSCH SIMON JOSEPH THEODOR, pedagog, historyk, archiwista

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Simon Joseph Theodor Hirsch, litografia Friedricha Gustava Bussego, według fotografii Eduarda Flottwella, 1858
Simon Joseph Theodor Hirsch

SIMON JOSEPH THEODOR HIRSCH (17 XII 1806 Stare Szkoty – 17 II 1881 Greifswald), pedagog, historyk. Syn nieznanego z imienia kuśnierza ze Starych Szkotów, kuzyn historyka Siegfrieda Hirscha (5 XI 1816 Berlin – 11 IX 1860 Paryż) oraz Augusta (Arona) Simsona Hirscha. W latach 1818–1822 uczył się w szkole przy kościele św. Barbary, następnie w Gimnazjum Miejskim, w którym naukę sfinansował mu Abraham Friedrich Blech i w którym w 1827 uzyskał maturę. Za sprawą Blecha przyjął też chrzest w obrządku luterańskim. Dzięki stypendium Towarzystwa Pokoju studiował teologię, geografię i historię na uniwersytecie w Berlinie; od 21 I 1831 doktor filozofii na podstawie dysertacji De procuratoribus Bavariae per Carolingicorum regum tempora.

W latach 1831–1833 nauczyciel stażysta w Friedrich-Wilhelm-Gimnazjum w Berlinie. Od 29 VIII 1833 nauczyciel, a od 1836 profesor historii w Gimnazjum Miejskim. Mieszkał w 1839 przy Langgarten 21 (ul. Długie Ogrody). Od 1 III 1850 do wyjazdu z Gdańska w 1865 pełnił jednocześnie obowiązki archiwisty, opiekującego się dawnym archiwum miejskim w Ratuszu Głównego Miasta ( archiwa).

Jeden z najwybitniejszych gdańskich historyków XIX wieku. Opierając się na badaniach archiwalnych, wydał źródła do historii miasta, był współwydawcą (między innymi ze swoim uczniem z Gimnazjum Miejskiego, Ernstem Gottfriedem Strehlke (zob. Friedrich Samuel Strehlke) pięciu tomów Scriptores rerum Prussicarum i autorem monografii gimnazjów gdańskich od XVI wieku do 1858, pracy Handels- und Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des deutschen Ordens (Dzieje handlu i przemysłu pod panowaniem zakonu krzyżackiego, 1858) o handlu gdańskim za czasów krzyżackich, nagrodzonej przez Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft zu Leipig (Towarzystwo Książąt Jabłonowskich w Lipsku), oraz monografii gdańskich kościołów. Od 1835 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, należał do Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki Gdańska. W 1865 został profesorem historii i dyrektorem biblioteki uniwersytetu w Greifswaldzie, gdzie pracował do śmierci. Zmarł na udar mózgu.

Od około 1833 był żonaty z Marią Charlottą Behrend (ur. 1 II 1808 Berlin), którą poślubił w Berlinie. Z potomstwa w dzieciństwie zmarł syn Friedrich Joseph Theodor Nathanael (ur. 2 IX 1844 Gdańsk – 6 VI 1852 Gdańsk). Los córki Johanny Marii Julianny (ur. 30 V 1836 Gdańsk) po wyjeździe ojca z Gdańska nie jest znany. Syn Ferdinand (22 IV 1843 Gdańsk – 31 III 1915 Berlin) w 1861 ukończył Gimnazjum Miejskie, w 1864 studiował historię na uniwersytecie w Berlinie. Był doktorem filozofii i wieloletnim pedagogiem Królewskiego Gimnazjum Realnego w Berlinie, autorem prac naukowych z historii Prus w XVII i XVIII wieku oraz z czasów cesarstwa rzymskiego w okresie wczesnego średniowiecza. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania