BLECH ABRAHAM FRIEDRICH, pastor

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Abraham Friedrich Blech, strona tytułowa rozprawy o historii I Wolnego Miasta Gdańska Geschichte der siebenjährigen Leiden Danzigs von 1807 –1814
Adolf Bergen (Abraham Friedrich Blech), Konradin, Królewiec 1803

ABRAHAM FRIEDRICH BLECH (12 II 1762 Gdańsk – 17 XII 1830 Kiełpino Górne koło Gdańska), pastor. Syn armatora, właściciela statku, Benjamina Blecha (1712-1783) oraz poślubionej mu 24 V 1740 Marii Dorothei, córki kaznodziei z Nowego Stawu Christopha Jacobiego. Miał dziesięcioro rodzeństwa. Od 1775 uczeń Gimnazjum Akademickiego, od 1782 studiował teologię na uniwersytecie w Getyndze, od 1784 w Lipsku, gdzie uzyskał doktorat. W Gdańsku od 1789 diakon kościoła Zbawiciela na Zaroślaku, w 1796 przeszedł do pracy kaznodziejskiej w kościele św. Jakuba, w 1802 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP). Od 1812 profesor historii i geografii w Gimnazjum Akademickim, od 1817 w Gimnazjum Miejskim. Od 1816 członek prowincjonalnego, zachodniopruskiego Królewskiego Konsystorza Ewangelickiego w Gdańsku.

Oprócz nauczania opiekował się, po śmierci ich ojca, braćmi Reinick: Robertem, późniejszym poetą i malarzem oraz Alfredem, późniejszym kupcem. Sfinansował z własnych środków naukę Simona Josepha Theodora Hirscha, którego nakłonił także do przyjęcia chrztu w obrządku luterańskim. W 1825 ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę.

Był właścicielem rodzinnego majątku w Kiełpinie Górnym oraz od 1808 kamienicy przy Frauengasse 878 (ul. Mariacka 29), którą przebudował na czterokondygnacyjną, z klasycystyczną fasadą. Autor wydanych w 1815 dziejów I Wolnego Miasta Gdańska Geschichte der siebenjährigen Leiden Danzigs von 1807 –1814 (Historia siedmioletniego cierpienia Gdańska w latach 1807 –1814), ukazujących jego negatywny stosunek do cesarza Napoleona i jego polityki wobec Gdańska. Głosił poglądy, że Gdańsk słusznie przeszedł w 1793 i 1814 w ręce władców Prus. Autor podręczników i dramatów historycznych (między innymi wystawianego w Teatrze Miejskim w 1805–1811 Stanislaus Leszczyński oder die Belagerung von Danizg (Stanisław Leszczyński albo oblężenie Gdańska)), wydawanych między innymi pod pseudonimem Adolf Bergen.

9 II 1790 zawarł w kościele Zbawiciela pierwszy związek małżeński z Renatą Louisą, córką Christopha Hildebrandta, ur. 1735), kwatermistrza Kwartał Kogi, zmarłą w czasie połogu 1 I 1791. Po raz drugi 22 XI 1791 w kościele NMP ożenił się z jej siostrą Agatą Wirginią Hildebrandt. Miał syna Karla Adolpha Blecha i trzy córki urodzone w latach 1792-1794: Friederike Auguste, Amalie Pauline i Marie Wilhelmine. Wdowa wychowywała także Johannę Marię (19 VI 1827 Gdańsk – 2 VI 1858 Gdańsk), sierotę po kupca Johannie Carlu Laua, później żonę fotografika Friedricha Wilhelma Laua. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania