LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UNIWERSYTECKIE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Budynek Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traugutta 92, 2024

UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAWŁA ADAMOWICZA (ULO), powołane w 2019 przez Uniwersytet Gdański (UG) jako szkoła średnia o charakterze akademickim. Początkowo siedziba mieściła się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG przy ul. J. Bażyńskiego 4 (pomieszczenia należące do Instytutu Politologii i Instytutu Psychologii), od 2022 przy ul. Traugutta 92 (wcześniej budynek Gimnazjum nr 26).

W pierwszym roku działalności w ULO rozpoczęło naukę 96 uczniów w czterech oddziałach zróżnicowanych ze względu na zmianę systemu szkolnictwa (klasy A i B – absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej; klasy C i D – absolwenci gimnazjum) oraz realizowane rozszerzenia przedmiotowe (klasy A i C – profil matematyczno-fizyczny; klasy B i D – profil biologiczno-chemiczny). W kolejnych latach tworzono od trzech do pięciu klas o profilu matematycznym (z dodatkowym rozszerzeniem w zakresie fizyki, informatyki, geografii lub zarządzania), biologiczno-chemicznym oraz humanistycznym. Każda klasa ma swojego patrona związanego z Gdańskiem (w roku szkolnym 2019/20: Jana Heweliusza, Johanna Placotomusa, Daniela Fahrenheita, Arthura Schopenhauera).

10 I 2020 szkoła otrzymała imię prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a dzień jego śmierci, 14 stycznia, ustanowiono Dniem Patrona i świętem ULO. Z początkiem roku szkolnego 2021/22 nastąpiła zmiana organu prowadzącego: UG przekazał prowadzenie szkoły Fundacji Pozytywne Inicjatywy. Wydarzenie to zostało poprzedzone podpisaniem 22 VII 2021 deklaracji patronackiej, której sygnatariuszami byli: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, rektorzy Związku Uczelni im. Fahrenheita: prof. Piotr Stepnowski (UG), prof. Krzysztof Wilde ( Politechnika Gdańska i prof. Marcin Gruchała ( Gdański Uniwersytet Medyczny), oraz prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy Arkadiusz Gawrych. Przejście pod zarząd fundacji, a także trudności lokalowe na Wydziale Nauk Społecznych UG pociągnęły za sobą konieczność zmiany siedziby szkoły.

W 2022 w ULO po raz pierwszy odbyły się egzaminy maturalne, dzięki czemu szkoła znalazła się w rankingu Perspektywy 2023 – zajęła 19. miejsce wśród liceów w województwie pomorskim i 215. lokatę w całym kraju, otrzymując srebrny znak jakości. ULO zajmuje wysokie pozycje w rankingach szkół przyjaznych LGBTQ+ (16. miejsce w kraju w 2022; 4. miejsce w województwie w 2023), co wpisuje się w wartości deklarowane na sztandarze: „Szacunek, otwartość, tolerancja”.

Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. [JBG = Joanna Ginter]
Bibliografia:
https://ulo.pozytywneinicjatywy.pl/
https://ug.edu.pl/news/pl/75/pierwszy-dzien-szkoly-w-uniwersyteckim-liceum-ogolnoksztalcacym-w-gdansku
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Szkoly-z-Gdanska-przyjazne-LGBTQ,a,220628
https://lgbtplusme.com/news

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania