DULKIEWICZ ALEKSANDRA MARIA, prezydent Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Aleksandra Dulkiewicz w chwili zaprzysiężenia na prezydenta Gdańska 11 III 2019

ALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ (ur. 10 VII 1979 Gdańsk), prawnik, samorządowiec, prezydent Gdańska. Córka Zbigniewa Dulkiewicza i Izabeli z domu Łoś, ekonomistki, m.in. sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Młodej Polski (18 VIII 1979).

W 1994 ukończyła Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, w 1998 III Liceum Ogólnokształcące. W 2006 absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (magister prawa). W czasie studiów w roku akademickim 2004/2005 w ramach programu Erasmus (międzynarodowej wymiany studentów) kształciła się na Wydziale Nauk Prawnych Paris-Lodron-Universität w Salzburgu (Austria). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2006–2007 była asystentką prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w Urzędzie Miejskim. W latach 2008–2009 pełniła m.in. funkcję pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji UEFA Euro 2012. Po urlopie macierzyńskim w latach 2009–2014 pracowała w Europejskim Centrum Solidarności, kolejno jako starszy specjalista, kierownik działu PR i biura prasowego. Od 2015 do 2017 zajmowała stanowisko koordynatora ds. prawnych w zespole doradztwa i analiz w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGda (spółce miejskiej zajmującej się m.in. sprzedażą i dzierżawą terenów inwestycyjnych).

Członkini rad nadzorczych: w latach 2007–2017 spółki Trefl Gdańsk SA (społecznie), od 24 XII 2013 do marca 2017 Szpitala Specjalistycznego w Prabutach sp. z o.o., od 27 IV 2017 do 2019 Areny Gdańsk (spółka miejska, właściciel stadionu w Gdańsku-Letnicy), od 9 X 2017 do 2019 Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Była członkinią zarządu powstałego w 2011 gdańskiego Stowarzyszenia „Kultura Polityczna” i Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk.

Działała w Stowarzyszeniu Młodych Konserwatystów Akcji Wyborczej Solidarność (była m.in. sekretarzem ds. zagranicznych; zob. Jacek Bendykowski) oraz w latach 1997–2001 w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. W 1995 zaangażowała się w kampanię Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000–2012 pracowała jako wolontariuszka w gdańskim Areopagu.

Od 2001 członkini Platformy Obywatelskiej (PO). W 2010 z listy tej partii została wybrana do Rady Miasta Gdańska, była wiceprzewodniczącą Klubu Radnych PO, wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Ponownie wybrana do Rady Miasta w 2014, była przewodniczącą Klubu Radnych PO, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz wiceprzewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu. Od 2016 przewodnicząca gdańskiego zespołu do spraw leczenia niepłodności metodą in vitro. Zrezygnowała z mandatu 8 III 2017 po powołaniu na stanowisko wiceprezydenta Gdańska. Od 30 III 2017 pełniła funkcję zastępcy prezydenta do spraw polityki gospodarczej.

W sierpniu 2018 zawiesiła członkostwo w PO (od listopada tego roku poza tą partią). W październiku 2018 po raz kolejny została wybrana do Rady Miasta z rekomendacji Komitetu Wyborczego Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska”, w czasie kampanii wyborczej pełniła funkcję szefowej sztabu wyborczego. Zrezygnowała z mandatu radnej po powołaniu na funkcję I zastępcy prezydenta Gdańska, z odpowiedzialnością za inwestycje, równouprawnienie oraz turystykę. Po śmierci Pawła Adamowicza objęła 14 I 2019 funkcję p.o. prezydenta miasta, 15 stycznia przyjęła propozycję premiera RP Mateusza Morawieckiego i 17 stycznia objęła urząd komisarza miasta Gdańska. W przedterminowych wyborach, które odbyły się 3 III 2019, uzyskała 139 790 głosów (82,22%) i została wybrana na prezydenta. Zaprzysiężona 11 III 2019 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta, jako pierwsza w historii Gdańska kobieta na tym stanowisku. W wyborach samorządowych na kadencję 2024–2029, z poparciem Koalicji Obywatelskiej i „Wszystko dla Gdańska”, ponownie wybrana prezydentem Gdańska, uzyskała w 1 turze wyborów 103 337 głosów (57,96%). Jednocześnie w wyborach do Rady Miasta osiągnęła najlepszy wynik w Gdańsku, uzyskując 11 174 głosy, po ponownym objęciu urzędu prezydenta Gdańsk zrezygnowała z mandatu radnej.

W latach 2019–2020 pełniła funkcję prezesa Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Od 2019 członkini Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich i Rady ECS, od 2020 Europejskiego Komitetu Regionów, od tego roku zasiada też we władzach Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), organizacji skupiającej 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów. Wybrana wiceprzewodniczącą Rady ECS w kadencji 2021–2025.

W 2019 została uhonorowana przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej nagrodą Pontifici. W 2022 otrzymała Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Matka Zofii (ur. 2008). MrGl KŻE

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania