RUCH MŁODEJ POLSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Członkowie Ruchu Młodej Polski – Sławomir Rybicki i Aleksander Hall, 1980
Numer „Bratniaka” z lipca-sierpnia 1980
Skwer Ruchu Młodej Polski przy ul. Podmłyńskiej, w głębi kościół św. Katarzyny

RUCH MŁODEJ POLSKI (RMP), antykomunistyczna organizacja demokratycznej opozycji założona w Gdańsku w lipcu 1979. Jej twórcami byli, skupieni wokół studenckiego pisma „Bratniak” młodzi działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) z Aleksandrem Hallem na czele. Deklarację ideową RMP podpisali także: Jacek Bartyzel, Piotr Bystrzanowski, Izabela Dulkiewicz, Zbigniew Dulkiewicz, Piotr Dyk, Danuta Grzelak, Grzegorz Grzelak, Maciej Grzywaczewski, Zofia Kruszyńska-Gust, Ireneusz Gust, Leszek Jankowski, Andrzej T. Jermakowski, Marek Jurek, Dariusz Kobzdej, Edward Maliszewski, Piotr Mierecki, Magdalena Modzelewska, Krzysztof Nowak, Bożena Rybicka, Arkadiusz Rybicki, Mirosław Rybicki, Jan Samsonowicz, Andrzej Słomiński, Gabriela Turzyńska i Wiesław Walendziak. Uczestnikami ruchu byli też m.in. Jacek Bendykowski, Zdzisław Bradel, Sławomir Czarlewski, Marek Gadzała, Lech Jeziorny, Bogusław Kiernicki, Zenon Kwoka, Janusz Majewski, Rafał Matyja, Piotr Ogiński, Wiesław Parchimowicz, Janusz Pierzchała, Marian Piłka, Jacek Rusiecki, Jarosław Sellin, Arkadiusz Siwko, Zbigniew Trafalski, Konrad Turzyński, Kazimierz Michał Ujazdowski, Wiesław Urbański, Tomasz Weinberger, Tomasz Wołek i Antoni Wręga. Duży wpływ na założycieli RMP wywarli duszpasterze akademiccy, dominikanin ojciec Ludwik Wiśniewski i jezuita ojciec Bronisław Sroka.

Młodopolacy znaleźli też wsparcie u prof. Wiesława Chrzanowskiego. RMP odwoływał się do ideologii Narodowej Demokracji (choć kwestionował jej antysemityzm) i etosu Armii Krajowej. Akcentował znaczenie niepodległości Polski, poszanowania praw człowieka i etyki chrześcijańskiej. Od początku – jako pierwsze środowisko polskiej opozycji demokratycznej – opowiadał się za przynależnością Polski do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz NATO, za gospodarką wolnorynkową. Oprócz „Bratniaka” środowisko RMP wydawało pismo „Polityka Polska”.

Organizacja podejmowała akcje wydawnicze, ulotkowe, działalność samokształceniową, a także organizowała manifestacje o charakterze patriotycznym. Związane z RMP wydawnictwo „Młoda Polska” publikowało teksty znanych publicystów, m.in. Lecha Bądkowskiego, Stefana Kisielewskiego i Wojciecha Wasiutyńskiego. Młodopolacy blisko współpracowali z działaczami Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Organizacja nieliczna, choć działająca na terenie całej Polski (między innymi Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa). W 1981 RMP liczył około 100 działaczy. Po 1980 niektórzy weszli w skład kierownictwa Solidarności.

Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność, oddając do dyspozycji podziemnej Solidarności cały swój potencjał wydawniczy. Do 1989 działał pod szyldem środowiska „Polityki Polskiej”. Współtworzył wówczas wiele inicjatyw politycznych (miedzy innymi w Warszawie kluby polityczne Dziekania i Liga Akademicka, w Poznaniu – Ład i Wolność oraz Młoda Polska, w Łodzi – Civitas Academica, w Gdańsku – im. L. Bądkowskiego, Związki Akademickie Verbum). W 1988 liczebność środowiska przekraczała 1000 członków. Od chwili powstania aż do października 1988 organizacja była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, w ramach tzw. sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Arka”. W RMP debiutowało wielu późniejszych polityków, po 1989 należących do nurtu konserwatywnego oraz chrześcijańsko-demokratycznego.

30 IV 2020 Rada Miasta nadała skwerowi przy ul. Podmłyńskiej nazwę Ruchu Młodej Polski (oficjalnie otwarty 9 VI 2020). PB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania