WILDE KRZYSZTOF, rektor Politechniki Gdańskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Krzysztof Wilde
Krzysztof Wilde, z lewej rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski, z prawej prof. Michał Markuszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 2021

KRZYSZTOF JAN WILDE (ur. 11 I 1966 Gdańsk), rektor Politechniki Gdańskiej (PG). Syn profesora PG Piotra Wilde i Alicji z domu Gałka. W 1989 absolwent Wydział Budownictwa Lądowego PG (zob. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG). W 1991 przebywał na semestralnym stypendium na kierunku Computer Science/Business Administration w Mount Aloysius College, Pennsylvania (USA). W latach 1992–1995 na stypendium doktoranckim Monbusho rządu japońskiego na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego, w latach 1995–1999 tamże kolejno: asystent, po obronie doktoratu adiunkt i profesor nadzwyczajny (uczelniany).

Od 1999 adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego PG, w 2002 doktor habilitowany, od 2004 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2009 profesor zwyczajny. Jednocześnie w latach 2011–2015 profesor zwyczajny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W latach 2002–2004 prodziekan ds. kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej PG. W kadencjach 2004–2008 i 2016–2019 dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (połączone Wydziały Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Lądowej). Od 2015 do 2019 kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów tego Wydziału. Po przedwczesnej śmierci rektora PG prof. Jacka Namieśnika wybrany 3 VI 2019 rektorem PG do końca roku akademickiego 2019/2020. 9 IV 2020 uzyskał reelekcję na kolejną, pełną kadencję (do 2024). Od lipca 2020 przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, od sierpnia 2020 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020–2024. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący w kadencji 2020–2022 Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Od 2011 członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od 2016 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Komitetu Mechaniki PAN. W latach 2016–2020 przewodniczący Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (KILiW) PAN. Od 2017 członek Rady Kuratorów Polskiej Akademii Nauk, Wydziału IV. Od 2019 członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Przewodniczący specjalistycznych zespołów doradczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): w latach 2011–2015 do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; w latach 2015–2017 i 2017–2019 do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki; w latach 2019–2021 do spraw infrastruktury badawczej oraz do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. Przewodniczący Zespołu Ewaluacji SI-4 powołanego przez Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) MNiSW do spraw budownictwa i architektury, członek Zespołu SI-NZ-1 do spraw nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu oraz SI-15 do spraw nauk inżynierskich.

W latach 2018–2020 członek Zespołu Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Iwanowskiej i w Programie im. Znanieckiego. Zastępca przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes AZS Gdańsk i członek Zarządu Głównego AZS. Od 2018 członek Rady Naukowej czasopisma „Materiały Budowlane. Technologie Rynek Wykonawstwo” oraz Rady czasopisma „Archives of Civil Engineering”. Od 2019 przewodniczący zespołu doradczego ds. Wykazów Czasopism Naukowych i recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych w Dyscyplinie Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport.

Specjalista m.in. w dziedzinie wytrzymałości materiałów, w tym systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Autor i współautor patentów w dziedzinie tworzenia systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi oraz implementacji urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji.

Odznaczony m.in. brązowym medalem „Za długoletnią służbę” (2008), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009), złotym medalem „Za zasługi dla pracodawców Pomorza” (2019), Medalem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2022). Uhonorowany m.in. nagrodą "De nihilo nihil fit" („Nic nie powstaje z niczego”) przyznaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego (2018), Indywidualną Pomorską Nagrodą Jakości im. prof. Romualda Kolmana (2020).

Żonaty z Anitą Moniką z domu Badowską (ur. 1975), prezeską zarządu Wilde Engineering Sp. z o.o. Ojciec Sary (ur. 2001 Gdańsk), absolwentki II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, od 2019 studentki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Darii (ur. 2007 Gdańsk), reprezentantki Międzyszkolnego Klubu Sportowego (MKS) Gdańsk i medalistki Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w gimnastyce sportowej w kl. II (Olsztyn, 2015), uczennicy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego "Lingwista" w Gdańsku i Szymona (ur. 2005), reprezentanta MKS Gdańsk i medalisty Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w gimnastyce sportowej (Nysa, 2015), laureata stypendium Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii sportowej jako uczeń Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących (2018) oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (2019). JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania