Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jerzy Model

SPIS HASEŁ:
BORKOWSKI MACIEJ, dziennikarz, redaktor
BRYDAK WOJSŁAW, publicysta, autor sztuk teatralnych
CELICHOWSKI STANISŁAW, redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża” i TV Gdańsk
DASZCZYŃSKI TADEUSZ, dziennikarz
DOBOSZ-KINASZEWSKA HENRYKA, reporterka
DOBRACZYŃSKA BARBARA, dziennikarka telewizyjna, reżyser
DZIADOŃ STANISŁAW, dziennikarz
DZIEWICKI JERZY, dziennikarz
GABRIAŁOWICZ WŁADYSŁAW, dziennikarz, radny
GEYSZTOR MACIEJ, dziennikarz
GIEDZ-GRUDNICKA MARIA, dziennikarka
GRABOWIECKI ZYGMUNT, fotoreporter
GRZYBOWSKI ADAM, dziennikarz, redaktor
HOLUB BOGUSŁAW, reporter, felietonista
HYRA WACŁAW, dziennikarz
JABŁOŃSKI WŁODZIMIERZ, dyrektor Wydawnictwa Morskiego
JANKOWSKI WOJCIECH, dziennikarz, operator, reżyser
KALUKIN KRZYSZTOF, operator, dziennikarz, dokumentalista
KIETRYS ALINA, dziennikarka, krytyk teatralny
KOWALSKI PAWEŁ, dziennikarz
KOŚCIELECKA ANNA, dziennikarka
KRAAK PIOTR, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
KRÓLIKOWSKI JÓZEF, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
KUCIEWICZ PRZEMYSŁAW, redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża”
LAUER WIESŁAW, ksiądz, redaktor
LEMIESZ WIKTOR, redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża”
LINDNER JAN ALEKSANDER, dziennikarz radiowy
MATUSZKIEWICZ JERZY, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
MATYNIA JÓZEF, dziennikarz radiowy
MICHALSKI JANUSZ, dziennikarz radiowy i telewizyjny
MOJKOWSKI STANISŁAW, redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża”
MĘCLEWSKI ALOJZY KAZIMIERZ, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
NIEŻYWIŃSKI WŁODZIMIERZ, fotoreporter
PIETRAS ZDZISŁAW, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Telewizyjnego
PODGÓRECZNY MARIAN, dziennikarz
SIEMBIEDA MACIEJ, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
SIERECKI SŁAWOMIR, publicysta, literat
SOBECKA-WAŚKIEWICZ ANNA, dziennikarka
SONNENBURG HENRYK, dziennikarz
STANKIEWICZ CZESŁAW, dziennikarz
STANOWSKI ROMAN, dziennikarz
TRUSKOLASKA MARIA, dziennikarka
TRYBEK ZBIGNIEW, fotoreporter
WACZYŃSKI JERZY, dziennikarz
WIERZBICKI BOGUSŁAW, redaktor naczelny „Wieczoru Wybrzeża”
WITKOWSKA REGINA, dziennikarka radiowa
WOJAKIEWICZ ZBIGNIEW, redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża”
WYBRZEŻE. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Informacyjny
WYBRZEŻE/CZAS, pismo
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania