DASZCZYŃSKI TADEUSZ, dziennikarz

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

TADEUSZ DASZCZYŃSKI (20 I 1923 Zeńbok, województwo mazowieckie – 26 V 2009 Gdańsk), publicysta, redaktor naczelny „Głos Stoczniowca”. W 1950 absolwent Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, w 1959 uzyskał magisterium w sopockiej Wyższej Szkole Ekonomicznej ( Uniwersytet Gdański). Od 1956 do emerytury w 1981 pracował w redakcji tygodnika „Głos Stoczniowca”, początkowo jako sekretarz redakcji, od 1957 do 1981 na stanowisku redaktora naczelnego.

Jako redaktor naczelny ukształtował profil nowoczesnego tygodnika branżowego; podejmował w nim nie tylko problemy ekonomiczne i techniczne stoczni i zakładów kooperujących, ale szeroko wprowadził na łamy publicystykę społeczną, reportaż, a nawet dział literacki; w redakcji obok inżynierów okrętowców czy ekonomistów skupił również pisarzy i poetów. Jednocześnie pełnił funkcję szefa działu wydawnictw Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego, redagował monografie, albumy, specjalne wydawnictwa targowe na potrzeby branży.

Jako publicysta specjalizował się w problematyce zarządzania i ekonomiki przemysłu okrętowego. Autor monografii: Stocznia Gdańska 1848–1958 (1960), 1000 statków polskiego przemysłu okrętowego (1970), Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni 1922–1972 (1973), Stocznia Północna (1975). W latach 1959–1982 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, działacz Klubu Publicystów Morskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (OOP), w 1973 Krzyżem Kawalerskim OOP, w 1972 Krzyżem Partyzanckim, w 1970 odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, w 1978 „Zasłużony Pracownik Morza”. JRD

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania