GDAŃSKA RADA DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gdańska Rada Do Spraw Równego Traktowania I kadencji (2016–2020)

GDAŃSKA RADA DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA, organ doradczo-monitorujący, funkcjonujący przy prezydencie Gdańska, składający się z przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta. Działa od 8 IX 2016, w czteroletnich kadencjach od dnia powołania, z posiedzeniami zwoływanymi raz na kwartał.

Ma na celu doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania. Wspiera inicjatywy i współpracę samorządu, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, uczestniczy w pracach nad projektami uchwał, zarządzeń i programów, które dotyczą równego traktowania lub sytuacji grup narażonych na dyskryminację w Gdańsku. Opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i programów pod kątem ich skutków dla osób należących do grup narażonych na dyskryminację w Gdańsku, monitoruje i analizuje zjawiska dyskryminacji. Formułuje rekomendacje, oświadczenia i stanowiska, przygotowuje uchwały, stanowiska i oświadczenia Rady Miasta w zakresie realizacji zasady równych szans w Gdańsku. Prowadzi edukację i promuje postawy równościowe poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, przyznawanie wyróżnień za szczególne zasługi dla realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Gdańsku. Zajmuje się również reagowaniem na wszelkie przejawy dyskryminacji, między innymi ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie.

Przedstawiciele Rady są wybierani oraz powoływani przez aktualnego Prezydenta Miasta Gdańska. Pracami kieruje dwóch współprzewodniczących, wybieranych spośród urzędujących członków Rady, przeważnie większością głosów, w obecności przynajmniej połowy stałego składu Rady.

Rada między innymi 30 VIII 2020 wzięła udział w Strefie Społecznej pod tytułem Święto Wolności i Praw Obywatelskich, gdzie uczestniczyła w debacie „Nierówność w życiu codziennym”, 3 XI 2021 zainaugurowała kampanię społeczną Grupy Granica dotyczącą kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, akcja wzywała mieszkańców Gdańska do solidarności z osobami dotkniętymi kryzysem. Dnia 8 VII 2021 wydała stanowiska w sprawie umorzenia przez prokuraturę śledztwa w sprawie homofobicznego pobicia grupy Homokomando trenującej w Parku Reagana 17 marca 2021 oraz ataków medialnych, których dopuściła się telewizja publiczna, próbując powiązać orientację seksualną dr Anny Strzałkowskiej z morderstwem jej przyjaciółki, do którego doszło w 1995. Od 2018 koordynuje Gdańską Nagrodą Równości im. Pawła Adamowicza, przyznawaną na rzecz osób szczególnie wyróżniających się w zakresie działania na rzecz równości i wyrównywania szans. JMO

Członkowie Gdańskiej Rady Do Spraw Równego Traktowania I kadencji (2016–2020)
Imię i nazwisko funkcja przedstawicielstwo
Piotr Kowalczuk współprzewodniczący Rady zastępca Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Polityki Społecznej
Anna Strzałkowska współprzewodnicząca Rady przedstawicielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT „Tolerado”
Krzysztof Bajdan sekretarz przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Wiesław Baryła przedstawiciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
Beata Dunajewska przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
Ewa Kamińska pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych
Lucyna Kopciewicz przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Joanna Orłowska przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku
Mirosław Patalon przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku
Elżbieta Jachlewska przedstawicielka partii Inicjatywa Feministyczna
Anna Maria Miler przedstawicielka Stowarzyszenia Arteria
Tomasz Nowicki przedstawiciel Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Tomasz Snarski przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Tomasz Snarski
Anna Kluczek-Kollár przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
Anna Urbańczyk przedstawicielka Instytutu Kultury Miejskiej
Zofia Lisiecka przedstawicielka Fundacji ODiTK
Małgorzata Tarasiewicz przedstawicielka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW
JMO
Członkowie Gdańskiej Rady Do Spraw Równego Traktowania II kadencji (2021–2025)
Imię i nazwisko funkcja przedstawicielstwo
Monika Chabior współprzewodnicząca Rady zastępczyni Prezydenta do spraw Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania
Jakub Hamanowicz współprzewodniczący Rady przedstawiciel ruchu Gdańsk bez Granic
Marcelina Hernik przedstawicielka Fundacji I See You
Piotr Jankowski przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”
Barbara Kijewska przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Anna Kluczek-Kollár przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych
Hanna Kowalewicz pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
Zofia Lisiecka przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej ODiTK
Marcin Makowski przedstawiciel Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska
Jarosław Marciszewski przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Adam Nieroda przedstawiciel Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
ks. Krzysztof Niedałtowski Centrum św. Jana ( kościół św. Jana)
Bartosz Rynarzewski przedstawiciel grupy Świeckie Rodzicielstwo–Trójmiasto
Alexandra Tillman przedstawicielka Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek JMO
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania