ZAHN PAUL, burmistrz Głównego Miasta Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PAUL ZAHN (zm. około 1381 Gdańsk), burmistrz Głównego Miasta Gdańska. Syn Paula, mieszczanina wrocławskiego. Do Gdańska przybył wraz z braćmi Martinem, Klausem i Peterem; ten ostatni był rajcą Głównego Miasta Gdańska w latach 1342–1351. 28 X 1343 bracia uzyskali od wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Königa wieś Osiek, zwaną później Kemnade (wchłoniętą w XIX wieku przez wieś Ostróżek). 5 XII 1351 razem z braćmi nadał tę posiadłość (z wyjątkiem karczmy, młyna i stawu młyńskiego) Lemkemu z Kowali w celu lokacji wsi na prawie niemieckim. Wraz ze swoim teściem Henningiem Schwartzem, rajcą Głównego Miasta, i jego pasierbem Wynekem popadł w konflikt z Radą Miejską o podmiejską posiadłość ziemską z dworem. Wyrokiem wielkiego szatnego zakonu krzyżackiego Ludwiga von Wolkenburg z 24 I 1352 w ramach odszkodowania za przejętą nieruchomość Gdańsk został zobowiązany do dopłacenia im 10 grzywien do wypłaconej już rekompensaty.

Od 1351 był ławnikiem Głównego Miasta Gdańska, od 1353 rajcą, w 1363 sołtysem (urzędnikiem sądowym), od 1368 burmistrzem. Można przyjąć, że urząd pierwszego burmistrza piastował w latach 1370, 1374, 1377 i 1381; drugiego w 1369, 1376 i 1380; trzeciego w 1368, 1372, 1373 i 1379; czwartego w 1371, 1375 i 1378.

W okresie sprawowania urzędu burmistrza reprezentował miasta pruskie podczas zjazdu Hanzy 25 V 1371 w Stralsundzie oraz 24 VI 1377 w Lubece. Wraz z pozostałymi burmistrzami gdańskimi wziął też udział w zjeździe miast pruskich 24 V 1377 w Gdańsku.

Na terenie Głównego Miasta posiadał dwie posesje: przy platea panum (ul. Ogarna) u zbiegu z platea funificum sive reperstrate (ul. Powroźnicza) oraz przy longa platea (ul. Długa), w tym samym bloku zabudowy. MG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania