STACJA KOLEJOWA GDAŃSK WRZESZCZ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

STACJA KOLEJOWA GDAŃSK WRZESZCZ, węzłowa stacja kolejowa położona na granicy dzielnic Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Zlokalizowana na 4,2 kilometrze dwutorowej, zeletryfikowanej linii kolejowej nr 202 (Gdańsk Główny – Stargard) i 4,2 kilometrze dwutorowej, zeletryfikowanej linii kolejowej numer 250 (Gdańsk Śródmieście – Rumia). Stanowi początek dla dwutorowej, zeletryfikowanej linii kolejowej numer 248 (Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa). Wcześniej ta ostatnia nosiła numer 234 i biegła do stacji Stara Piła. Stacja otwarta w 1870 jako Langfuhr, od 1907 funkcjonowała pod nazwą Danzig Langfuhr. Po zakończeniu II wojny światowej nadano jej obecną nazwę.

Z jej południowo-wschodniej głowicy wybiegają w kierunku stacji Gdańsk Główny linie o numerach 202 i 250, z północno-zachodniej głowicy wychodzą linie w kierunku posterunku Gdańsk Oliwa oraz linia numer 248 w kierunku posterunku odgałęźnego Brętowo. W tej części stacji zlokalizowany jest przystanek o nazwie Gdańsk Zaspa.

Obecnie stacja posiada dwie grupy torów. W pierwszej, usytuowanej od strony stacji Gdańsk Główny, położone są perony oraz tory o numerach: 4 i 2 (przy peronie 1), 1 i 3 (przy peronie 2), 502 (przy peronie 3) i 501 (przy peronach 3 i 4). W drugiej grupie znajdują się tory główne o numerach: 16, 14, 12, 11, 13, 15, 502 i 501 oraz tory bocznicowe o numerach: 20, 18, 22, 26. W obrębie stacji od strony stacji Gdańsk Główny tory biegną po estakadzie, pod którą przecinają je przejście dla pieszych pomiędzy ul. Miszewskiego i ul. Białą oraz drogą łączącą ul. Zator-Przytockiego z ul. Białą. Od strony posterunku Gdańsk Oliwa znajdują się cztery wiadukty z przebiegającymi na nich: al. Żołnierzy Wyklętych (dwa wiadukty), ul. Braci Lewoniewskich oraz jednym torem linii kolejowej numer 248. Perony stacji połączone są dwoma przejściami podziemnymi. Pierwsze, położone od strony południowo-wschodniej, łączy je z ul. Dmowskiego i ul. Kilińskiego. Drugie, położone w środkowej części stacji, pozwala na przejście do budynku dworca oraz Galerii Metropolia.

Układ torowy stacji został całkowicie przebudowany w latach 2014–2015, co było związane z modernizacją linii kolejowych położonych na trasie Warszawa – Gdynia oraz otwarciem linii numer 248. Wtedy to ówczesny peron 1 został zmodernizowany i przyjął numer 2. Obok niego pojawił się nowy peron, oznaczony cyfrą 1, który został oddany do użytku 9 XII 2014. W dniu 22 X 2016 oddano peron 4, zlokalizowany bezpośrednio przy Galerii Metropolia, otwartej tego samego dnia. Na peronach 3 i 4 usytuowano od strony północno-zachodniej nadziemne przejście dla pieszych prowadzące do Galerii Metropolia. Każdy z peronów, poza czwartym, posiada zadaszenie. Podczas przebudowy stację zaopatrzono również w windy pozwalające na dotarcie z podziemnego przejścia na poszczególne perony. Dodatkowo w ramach tych prac zlikwidowano magazyn towarowy, wagę wagonową, częściowo tory boczne oraz bocznice prowadzące między innymi do dawnego browaru w Kuźniczkach.

Pełni przede wszystkim funkcję stacji pasażerskiej, na której zatrzymują się pasażerskie pociągi wszystkich rodzajów, przejeżdżają przez nią również pociągi towarowe. Obecny budynek dworca, zlokalizowany się po stronie południowo-zachodniej torów, został oddany do użytku 8 III 1969. Znajdują się w nim między innymi kasy biletowe, inne punkty sprzedaży oraz ławki. W latach 2014–2015 został wyremontowany. Planowana jest budowa nowego budynku dworca. Stacja zaopatrzona jest w świetlną sygnalizację.

Przed modernizacją na stacji ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie. Pierwsza oznaczona była symbolem Wr i zlokalizowana była pomiędzy dwiema grupami torów. Obsługiwała rozjazdy pomiędzy grupami torów przy pomocy scentralizowanych urządzeń mechanicznych oraz przy pomocy urządzeń przekaźnikowych – te znajdujące się od strony stacji Gdańsk Główny. Druga z symbolem Wr1 znajdowała się pośrodku głowicy północno-zachodniej i zainstalowane były na niej scentralizowane urządzenia mechaniczne. Po modernizacji funkcjonuje tylko nastawnia Wr, prowadząca ruch przy pomocy urządzeń komputerowych. Planuje się, aby jego obsługę przenieść na stację Gdańsk Główny. Z nastawni tej nie jest obsługiwany ruch pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) po torach 501 i 502, który prowadzony jest z nastawni oznaczonej symbolem GG-SKM, znajdującej się na stacji Gdynia Główna.

W obrębie stacji znajduje się również budynek nieczynnej nastawni noszącej symbol Wr1, a później Wr2. Została ona oddany do użytku w 1915. Ta nastawnia bramowa jest jedynym przykładem takiego rozwiązania architektonicznego na kolei w tej części kraju (w Polsce takich nastawni jest tylko pięć, pozostałe cztery znajdują się na Górnym Śląsku). W 2015 pojawiły się plany jej rozbiórki, ale konserwator zabytków określił ten obiekt jako zabytkowy.

Wzdłuż torów stacyjnych biegną od strony północno-wschodniej ul. Biała oraz ul. Kilińskiego, zaś z drugiej strony – ul. Miszewskiego, ul. Zator-Przytockiego i ul. Dmowskiego. Obok stacji znajduje się Galeria Metropolia, Galeria Bałtycka oraz pętla autobusów miejskich. PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania