REZERWATY PRZYRODY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Profesor Albert Ibarth, prowadzący badania w rezerwacje Ptasi Raj
Grobla oddzielająca jezioro i rezerwat Ptasi Raj od Wisły Śmiałej, 2021
Jezioro Ptasi Raj, w tle widoczne (zwłaszcza po prawej) wody Zatoki Gdańskiej
Rezerwat Mewia Łacha, 2021
Perkoz dwuczuby
z młodymi w rezerwacie
Ptasi Raj

REZERWATY PRZYRODY. Lasy w Dolinie Strzyży na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w kompleksie Lasów Oliwskich, w górnym biegu potoku Strzyża, między Matemblewem a Niedźwiednikiem. Wydzielony w 2007 z zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Doliny Strzyży (powstał w 2001, powierzchnia 38,5 ha). Chroni ekosystem leśno-źródliskowy Strzyży. Zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańskie, z nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Mewia Łacha, ptasi rezerwat, częściowo w granicach Gdańska, na Wyspie Sobieszewskiej przy Świbnie (19 ha) i po wschodniej stronie Przekopu Wisły, przy Mikoszewie (131 ha). Powstał w wyniku budowy Przekopu, na terenach stopniowo powstałych z piasku rumoszu skalnego niesionego przez Wisłę i prądy morskie. Utworzony w 1991, obejmuje miejsca lęgowe rybitw, siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowych ( ptaki); występują tam rośliny chronione: mikołajek nadmorski, storczyk i kruszczyk rdzawoczerwony.

Ptasi Raj, na Wyspie Sobieszewskiej, przy ujściu Wisły Śmiałej, na jeziorze Ptasi Raj; do 1945 najdalej wysunięty w Niemczech na wschód rezerwat ptasi, zwany Vogelschutzgebiet der Messinasee. Punkt odpoczynku dużej liczby ptaków błotnych i wodnych podczas przelotów migracyjnych na skrzyżowaniu ich szlaków do Europy Zachodniej, Afryki i nad Morze Czarne. Rezerwat utworzony w 1909 roku przez gdańskich miłośników przyrody ( Hugo Conwentz), z powodu problemów z wywłaszczeniami oficjalnie otwarty w 1915. Obejmował 182 ha, w tym 28 ha wydm i 106 ha jeziora. Oprócz Mierzei Messyńskiej i jeziora do rezerwatu należały jeszcze od południa łąki i bagna o powierzchni 86 ha. Teren od strony lądu został ogrodzony z informacją o zakazie wstępu. W okresie II Wolnego Miasta Gdańska zarządzany przez nadleśnictwo Stegna (Oberförsterei Steegen). Badania w rezerwacie prowadził między innymi gdański profesor i przyrodnik Albert Ibarth, który doliczył się tu 123 różnych gatunków ptaków, z czego 27 należało do rzadkości w skali europejskiej. Odtworzony w 1959 na powierzchni 198 ha, obecnie występuje tam ponad 200 gatunków, w tym około 50 zagnieżdżonych (zob. ptaki). W drzewostanie dominuje olsza czarna, występuje też brzoza brodawkowata i kruszyna pospolita. Największą powierzchnię zajmują szuwary trzcinowe. MB

Wąwóz Huzarów, na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w kompleksie leśnym Lasów Oliwskich, przy Brętowie i Niedźwiedniku, powierzchnia 2,8 ha, utworzony w 2005; leśno-florystyczny, główne stanowiska ochronne dotyczą podrzenia żebrowca. Zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańskie, z nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Źródliska w Dolinie Ewy, na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Oliwie, w okolicach ul. Kościerskiej ( Dolina Potoku Prochowego), o wielkości 12,04 ha, utworzony w 1983. Obejmuje część doliny erozyjnej na krawędzi wysoczyzny morenowej, chroni naturalne źródliskowe zbiorowiska roślinne, zwłaszcza łęgowe, ziołoroślowe i szuwarowe. Występują tam 194 gatunki roślin naczyniowych, z czego trzy podlegają ochronie ścisłej (przylaszczka pospolita, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko) i cztery – ochronie częściowej (kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna). Zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańskie, z nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania