NIECKO SŁAWOMIR ANTONI, nauczyciel, menedżer, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Sławomir Niecko, 1994

SŁAWOMIR ANTONI NIECKO (ur. 21 I 1955 Krzyż Wielkopolski), nauczyciel, menedżer, radny Gdańska. W latach 1969–1974 uczeń Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich. Od 1980 magister inżynier po Akademii Rolniczej w Szczecinie, mechanizator rolnictwa. Na tej samej uczelni w 1989 obronił doktorat z zakresu agrotechniki.

W latach 1980–1990 odbywał praktyki produkcyjno-naukowe w instytutach naukowo-badawczych branży rolniczej w kraju i za granicą, między innymi w Niemczech, Danii i Czechosłowacji. W 1991 szkolił się w zakresie zastosowania komputerów w Centrum Informatyki Szkoleniowej w Warszawie. Ukończył Studium Podstaw Kierowania i Zarządzania Placówkami Oświatowymi w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku, a w 1996 podyplomowe studia prawno-menedżerskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 1998 otrzymał dyplom kandydata do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2000 odbył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1999–2001 był uczestnikiem kursów oraz szkoleń dotyczących funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej (UE) i wspólnej polityki rolnej, które odbywały się m.in. w Belgii, Francji i Austrii. W 2002 odbył szkolenie z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energii w Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2007 w ukończył studia podyplomowe na kierunku menedżer w oświacie w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej, a rok później szkolenie z zarządzania firmą w kryzysie, organizowane przez Stowarzyszenie Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska–Europa w Warszawie.

W latach 1974–1975 pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej Dobiegniew jako specjalista do spraw mechanizacji rolnictwa. W okresie 1980–1990 był nauczycielem akademickim w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, od 1990 do 1992 nauczycielem zawodu w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Między 1992 a 1998 pełnił funkcję dyrektora gdańskiej Szkoły Podstawowej nr 59. W latach 1998–2002 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2002 roku pracował również jako specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii w gdańskim oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W okresie 2002–2003 był głównym specjalistą w gdańskim oddziale Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Od 2003 do 2010 pełnił funkcję dyrektora do spraw marketingu PPHU Agus, a od 2005 do 2007 pracował jako koordynator projektu finansowanego z funduszy UE, dotyczącego szkoleń rolników w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku. W latach 2007–2011 wykładał w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa. Między 2011 a 2012 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej (WSSE) w Gdańsku, a w okresie 2012–2014 prorektora do spraw nauki i rozwoju tej uczelni. Od 2014 profesor nadzwyczajny (uczelniany) WSSE oraz prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania. Od 2016 pełnomocnik rektora do spraw organizacji studiów i kształcenia podyplomowego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Od czerwca 2012 wiceprzewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe. W 2017 był prokurentem w Kancelarii Adwokackiej Jakubowski-Niecko i Partnerzy. Od 24 VII 2017 o 2020 prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Renk.

Od 1992 członek Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, od 1998 Akcji Wyborczej Solidarność, od 2002 Ligi Polskich Rodzin, od 2009 Prawa i Sprawiedliwości. Radny Gdańska w kadencji 1994–1998, pracował m.in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury i Sportu. Był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska. W 2005 bezskutecznie kandydował do Sejmu RP (uzyskał 871 głosów).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), medalem „Zasłużony dla Rolnictwa RP” (1999), medalem „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” (2000) oraz medalem „Pro Memoria” (2009), przyznawanym przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska (1998). RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania