WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA (WSTiH), z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miszewskiego 12/13. Zezwolenie na założenie WSTiH w Sopocie przez spółkę „Uczelnia” zostało wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 5 I 1996, wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych dokonano 26 VI 1996. 29 VII 2002 nastąpiła zmiana nazwy na WSTiH w Gdańsku. W 2001 uczelnia uzyskała prawo do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. W ramach studiów I (licencjat) i II stopnia (magisterskie studia uzupełniające) kształci w kilku zmieniających się okresowo specjalnościach. Są to między innymi: zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, rynek turystyczny Unii Europejskiej, handel i usługi, informatyka w turystyce, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie gminą turystyczną). Organizuje studia podyplomowe (zaoczne), kursy specjalistyczne pilotów wycieczek, menedżerów gastronomii, barmanów-mixerów. Od 1996 do 31 VIII 2017 rektorem był prof. zwycz. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki, od 1 IX 2017 doc. dr Mariola Łuczak, a od 1 IX 2019 dr. inż Maria Chomka. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania