MOŻEJKO BEATA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Beata Możejko, 2020

BEATA MOŻEJKO (ur. 16 VIII 1968 Gdynia), historyczka, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Siostra Pawła (ur. 30 XI 1969), fizyka, doktora habilitowanego, profesora Politechniki Gdańskiej. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 w Sopocie. W 1987 absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Oliwie, w 1992 – Wydziału Filologiczno-Historycznego UG. Od 1992 zatrudniona w Zakładzie Historii Średniowiecza (następnie Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii) Instytutu Historii UG. Od 1997 doktor, od 2004 doktor habilitowana, od 2007 profesor uczelniana UG, od 2016 profesor tytularna. Jednocześnie w latach 2007–2012 pracowała w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, do 2011 była kierownikiem Katedry Studiów Europejskich.

Stypendystka Fundacji Lanckorońskich – Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (2001 – Wiedeń, 2007 – Londyn, 2015 – Londyn, 2020 – Londyn), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 – Berlin), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2013). W roku akademickim 2007/2008 kierownik Studium Doktoranckiego Historii Instytutu Historii UG. W roku akademickim 2008/2009 i w kadencji 2009–2012 członkini uczelnianej senackiej Komisji do spraw Organizacji i Rozwoju. Od 2011 do 2012 członkini Zespołu do spraw Realizacji Polityki Morskiej UG, w 2012–2015 – Komisji do spraw Realizacji Polityki Morskiej UG. W latach 2017–2020 koordynatorka programu Erasmus w Instytucie Historii. W kadencjach 2012–2016 i 2020–2024 senatorka UG. Od 2019 członkini Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG. Od 2022 dyrektorka Centrum Badań Memlingowskich na UG, od 2023 wiceprezska Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita (UG, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska).

W latach 2009–2011 członkini komisji egzaminacyjnej Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, od 2013 – Komitetu Wiedzy Gedanopedii, internetowej wersji Encyklopedii Gdańskiej. W kadencjach 2019–2024 i 2024–2029 prezeska Towarzystwa Domu Uphagena. W kadencji 2019–2024 wiceprzewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, w kadencji 2024–2029 członkini tej Rady, w kadencjach 2020–2023 członkini prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN, wybrana na członkinię KNH PAN w kadencji 2024-2027. W marcu 2021 wybrana na Corresponding Fellow of the Centre for Medieval Studies (CMS) in Prague. W kadencji 2022–2026 członki Rady Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i wiceprzewodnicząca Rady Muzeum Gdańska, w kadencji 2023–2027 członiki Rady Muzeum Sopotu.

Specjalistka w zakresie późnośredniowiecznego Gdańska, Hanzy i problematyki morskiej, zajmuje się historią społeczną i gospodarczą. Autorka m.in. monografii Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu (Gdańsk 1998), Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów 1468–1516 (Gdańsk 2004), Peter von Danzig. Dzieje wielkiej karaweli 1462–1475 (Gdańsk 2011, tłumaczenie angielskie Peter von Danzig. The Story of Great Caravel 1462–1475, Brill 2020). Współautorka monografii Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima (2003; z Błażejem Śliwińskim i Sobiesławem Szybkowskim) oraz Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego (t. I–II, 2000–2004; z Błażejem Śliwińskim). Redaktorka tomu New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia. The Impact of Prussia (London and New York 2017), współredaktorka (z Dariuszem Adamczykiem) tomu Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450 (London and New York 2021), współredaktorka (z Anną Orłowską i Leslie Carr-Riegel) Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes (London and New York 2023), oraz (z Michaelą Antonín Malaníkovą i Martinem Nodlem) Pre-modern Towns at the Times of Catastrophes East Central Europe in a Comparative Perspective (London and New York 2023).

Członkini Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, zespołów i rad redakcyjnych oraz komitetów naukowych czasopism, m.in. „Rocznika Gdańskiego”, „Studiów z Dziejów Średniowiecza”, „Studia Historica Gedanensia”, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, „Gdańskich Studiów Muzealnych” (od 2019). Odznaczona m.in. Medalem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2022), Medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2023), Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę” (2024). SB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania