GDAŃSKIE STUDIA MUZEALNE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Okładka „Gdańskich Studiów Muzealnych”, 1995

„GDAŃSKIE STUDIA MUZEALNE”, wydawnictwo naukowe Muzeum Narodowego (MN) w Gdańsku, ukazuje się nieregularnie, poświęcone jest dawnej i współczesnej sztuce gdańskiej oraz pomorskiej, etnografii, ochronie zabytków i muzealnictwu. Redaktorami poszczególnych tomów byli: Jan Przała (t. 1–3, 1976, 1978, 1981), Teresa Danuta Milewska (t. 4–5, 1985, 1989), Tadeusz Piaskowski wraz z zespołem (t. 6, 1995, druk 1999), Jacek Kriegseisen (t. 7, 2010).

W pierwszych tomach zawarte są rozprawy i materiały, miscellanea poświęcone muzealnictwu, sprawozdania z działalności MN i służb konserwatorskich, w tomie 6: studia, komunikaty i materiały, nabytki MN, wystawy. Zamieszczano artykuły poświęcone zbiorom MN, opracowania dotyczące innych obiektów. Przykładem są artykuły prof. Eugeniusza Iwanoyki i Tadeusza Domagały dotyczące zabytkowych wnętrz Ratusza Głównego Miasta (t. 2), Teresy Guć-Jednaszewskiej o artystycznych kratach gdańskich (t. 2), Jerzego Litwina o próbie rekonstrukcji statku z anonimowego obrazu Okręt Kościoła (t. 2), Antoniego Romualda Chodyńskiego o gdańskich kolekcjach dzieł sztuki od XVII do XIX wieku (t. 6). MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania