GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW PRAKTYKÓW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW PRAKTYKÓW, ul. Stryjewskiego 28. Powstało w 2008. Jego misją jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb dzieci wymagających szczególnej uwagi i pomocy, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywność stowarzyszenia skupia się zwłaszcza na dzieciach w wieku od trzech do pięciu lat, pozostających poza edukacją przedszkolną, dzieciach i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami wychowawczymi, trudnościami w uczeniu się i opóźnieniami rozwojowymi.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, obozy terapeutyczne, organizuje pomoc rzeczową. Zajmuje się także rodzinami oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – dotkniętych problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia. Organizuje dla nich pomoc doradczą w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz pomoc rzeczową. Powołało i koordynuje działalność Partnerstwa na rzecz Rozwoju Dzielnicy Stogi z Przeróbką. CR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania