MECKBACH CARL ERNST HEINRICH, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

CARL ERNST HEINRICH MECKBACH (30 I 1836 Tylża – 24 VII 1877 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn mistrza stolarskiego. Maturę uzyskał w 1853 (w wieku 17 lat) w gimnazjum w Tylży. Z pomocą finansową starszego brata, właściciela ziemskiego, odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Królewcu. Po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego został w 1863 asesorem w sądzie miejskim w Królewcu, współpracował też z Trybunałem Sądowym dla Prus Wschodnich. Od 1 VI 1867 był sędzią sądu miejskiego i powiatowego w Królewcu.

1 IV 1872 został wybrany przez Radę Miejską Gdańska na etatowego radcę w Zarządzie Miasta (Magistrat), gdzie zajmował się sprawami ekonomiczno-prawnymi. 1 I 1876, po przejściu burmistrza Johanna Heinricha Lintza na emeryturę z końcem grudnia 1875, Rada Miejska powołała go na urząd burmistrza Gdańska; został zastępcą nadburmistrza Leopolda Wintera. Na tym stanowisku kontynuował zadania realizowane przez swego poprzednika. Priorytetem ówczesnych władz miasta było dokończenie prac związanych z przyłączaniem wszystkich posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( wodociągi) oraz z brukowaniem ulic i kładzeniem trwałej nawierzchni na chodnikach głównych ulic miasta. Zmarł nagle, rano, z powodu wylewu.

Mieszkał przy Neugarten 30 (ul. Nowe Ogrody). Był żonaty z Adelaidą Werner, pozostawił czworo dzieci. Pogrzeb odbył się w sobotę 28 VII 1877 na cmentarzu Zbawiciela w obecności miejscowych notabli, członków Rady Miejskiej, nadburmistrza Leopolda Wintera i współpracowników. Wdowa po nim została w Gdańsku, w dotychczas zajmowanym mieszkaniu; otrzymała rentę. Jeden z synów, Willi (ur. 1868 Królewiec), w 1887 ukończył Gimnazjum Miejskie, następnie studia prawnicze. W 1896 został powołany na okres dwunastu lat na stanowisko etatowego radcy w gdańskim Zarządzie Miasta. W 1906 przeszedł do pracy na podobne stanowisko w Zarządzie Miasta we Frankfurcie nad Menem. Inny z synów, Ernst (ur. 5 XI 1875 Gdańsk), w 1896 był absolwentem Gimnazjum Królewskiego, inżynierem budownictwa, w 1901 laborantem uniwersytetu w Królewcu. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania