MĘKAL TADEUSZ, urzędnik, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Tadeusz Mękal, 2013

TADEUSZ MĘKAL (ur. 20 IX 1957 Gdańsk), urzędnik, radny Gdańska. Syn Józefa, żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, doktora nauk rolniczych, i Zofii z domu Małyszczyckiej, ekonomistki. Brat Joanny (ur. 1960). W 1972 ukończył Szkołę Podstawową nr 72, w 1976 VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego (1978, technik urządzeń sanitarnych), Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1984, inżynier środowiska) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (2001, magister ekonomii).

Od 1978 pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, do 1990 jako zastępca kierownika Działu Przygotowywania Inwestycji. Jednocześnie w latach 1987–1990 był inspektorem do spraw przygotowania budowy budynku mieszkalnego przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Od 1992 do 1996 pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu Miasta Gdyni do spraw inwestycji, w latach 1996–1998 był zastępcą naczelnika Wydziału Inwestycji w gdyńskim Urzędzie Miasta. W 1998 zajmował stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W latach 1999–2001 był doradcą wojewody pomorskiego Tomasza Sowińskiego, od 2002 do 2007 inspektorem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w okresie 2007–2011 pełnomocnikiem Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Investing SA. Od 3 X 2011 prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o. w Gdańsku.

W latach 1999–2000 przewodniczył radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie, od 2001 do 2007 był członkiem rady nadzorczej Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gdańsku. Od 2003 do 2007 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku. W tym samym czasie był członkiem Rady Społecznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, a także członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku. W latach 2007–2009 członek rady nadzorczej TKW sp. z o.o. w Gdańsku, od 2007 do 2011 wiceprzewodniczący rady nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o. w Gdańsku.

Od września 1980 do 1990 należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1991–1992 był członkiem Koalicji Republikańskiej, a po jej przekształceniach kolejno Partii Konserwatywnej (1992–1997), Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997–2001) i Platformy Obywatelskiej (PO; od 2001).

Z ramienia Porozumienia Komitetów Obywatelskich „Solidarność” został wybrany do Rady Miasta na kadencję 1990–1994. Był członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji do spraw Samorządu Miasta, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącym Komisji Rozwoju Przestrzennego. W latach 1990–1991 członek Zarządu Miasta Gdańska, w okresie 1993–1994 sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Z listy wyborczej Partii Konserwatywnej (w koalicji z Unią Wolności) wybrany na radnego w kadencji 1994–1998. Był przewodniczącym Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkiem Komisji do spraw Samorządu i Ładu Publicznego. Został powołany także do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. W latach 1996–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego.

Z listy Akcji Wyborczej Solidarność radny w kadencji 1998–2002. Ponownie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego oraz Rady Programowej do spraw Polityki Mieszkaniowej Gdańska, zasiadał w Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska do spraw handlu, rzemiosła i usług, był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych.

Z listy wyborczej PO wybrany do Rady Miasta na kadencję 2002–2006. Po raz kolejny przewodniczył Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska oraz zasiadał w Komisji do spraw Samorządu i Ładu Publicznego, był także członkiem Komisji Doraźnej do spraw prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2003–2010). Po raz kolejny kandydował z listy PO w wyborach na radnego, tym razem bez powodzenia, w 2006.

Fundator oraz wiceprezes powstałej w 2003 Fundacji Pomóż Sobie i Innym. Pełnił obowiązki prezydenta Klubu Ognisko i Klubu Gdańsk Centrum, należących do Kiwanis International, światowej organizacji pomagającej dzieciom.

Został odznaczony Srebrnym (2001) i Złotym (2005) Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1996), srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2001) oraz odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (1999). W 2006 otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska. Od 1994 żonaty z Renatą z domu Szałucką. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania