HOLTEN ARNOLD von, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Herb rodowy Arnolda von Holtena

ARNOLD von HOLTEN (13 VI 1561 Gdańsk – 26 X 1629 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn Arnolda von Holtena (van Holdena) (zm. 16 X 1586), przybyłego z Niderlandów kupca wyznania kalwińskiego, kwatermistrza Kwartału Kogi oraz poślubionej mu 4 VI 1553 Elisabeth (1525–1597), córki burmistrza Johanna Stuttego.

Od marca 1581 uczeń Gimnazjum Akademickiego. Od 1596 był ławnikiem, seniorem tego kolegium w latach 1603-1605, od 1606 rajcą, w 1609 sędzią, w 1612–1617 sprawował funkcję kamlarza. Od 1617 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1618, 1622 i 1626, drugiego w 1617, 1621, 1625 i 1629, trzeciego w 1620 i 1624, czwartego w 1619, 1623, 1627 i 1628. W 1615, 1619 i 1624 był burgrabią królewskim w Gdańsku. W latach 1617–1626 był protoscholarchą, od 1626 także inspektorem kancelarii i archiwum Rady Miejskiej, w 1626–1629 zarządcą posiadłości wiejskich miasta na Żuławach Gdańskich.

W lipcu 1623, po zakończeniu wizyty w Gdańsku króla polskiego Zygmunta III, wspólnie z burmistrzem Ernestem Kerlem oraz rajcą Adrianem von der Lindem prowadził złożoną z trzech szwadronów jazdy honorową eskortę, odprowadzając króla i jego rodzinę do Pruszcza Gdańskiego. Latem 1626, w obliczu bezpośredniego zagrożenia miasta przez wojska szwedzkie operujące w pobliżu Gdańska, zręcznie kierował gdańską dyplomacją, stanowczo opierając się żądaniom króla szwedzkiego poczynienia znacznych koncesji na jego rzecz w nadmotławskim porcie (w tym usunięcia okrętów polskich). Ostatecznie musiał podjąć trudną decyzję o zerwaniu rokowań ze Szwedami mając przy tym świadomość, że będzie to skutkowało blokadą morską Gdańska i oblężeniem miasta przez wojska szwedzkie.

W okresie pierwszej wojny polsko-szwedzkiej z lat 1626–1629, gdy sprawował urząd administratora Żuław Gdańskich, z dużą energią zaangażował się w usprawnienie organizacji szarwarków chłopskich na rzecz miasta, wykorzystując darmową siłę roboczą (głównie podwody) do pilnych prac przy wzmacnianiu i rozbudowie fortyfikacji miejskich, co było niezwykle ważne w obliczu zagrożenia Gdańska przez wojska szwedzkie.

W 1627 był przewodniczącym delegacji gdańskiej wysłanej na sejm walny do Warszawy w celu omówienia bieżących spraw politycznych w związku z polsko-szwedzkim konfliktem zbrojnym. Od 1 IX 1629, mimo trapiącej go choroby, przewodził poselstwu gdańskiemu podczas wieńczących pierwszą wojnę polsko-szwedzką pertraktacji rozejmowych w Starym Targu (Altmark). Delegacja gdańska nie odgrywała podczas rokowań istotnej roli politycznej, jednak sama jej obecność i mediacja podkreślały rolę Gdańska w międzynarodowej polityce, a także przynosiły prestiż samemu burmistrzowi.

Prawdopodobnie to on (wraz z burmistrzem Bartholomäusem Schachmannem) ustalał koncepcję ikonograficzną przeznaczonego do Dworu Artusa obrazu Orfeusz wśród zwierząt, namalowanego w 1596 przez Hansa Vredemanna de Vries. Posiadał w swoich zbiorach m.in. portrety Marcina Lutra i Filipa Melanchtona autorstwa najprawdopodobniej Lucasa Cranacha (albo jego warsztatu). Posiadał również bogaty księgozbiór oraz zbiór starożytności i numizmatów. Z ramienia władz miasta był pierwszym opiekunem powstałego w 1612 cechu malarzy, a jego syn chrzestny, Thomas Thietz, został pierwszym starszym tego cechu.

W działalności kupieckiej koncentrował się na handlu morskim, w którym lokował większość swoich kapitałów. Dzierżawił od miasta papiernię (młyn papierniczy) na Starym Mieście. W latach 1606–1608 odbył podróż po Włoszech i Hiszpanii jako członek delegacji miast hanzeatyckich, starającej się o nawiązanie stosunków handlowych z miastami włoskimi i hiszpańskimi. Był m.in. w Weronie, Mediolanie, Genui, Maladze, Madrycie, Gibraltarze, po drodze zwiedzał Norymbergę. Najważniejsze wydarzenia z podróży spisał w dzienniku–pamiętniku. Co najmniej od końca XVI wieku był właścicielem kamienicy przy Langgasse 31 (ul. Długa). W jego posiadaniu znajdowała się także rodzinna kamienica przy tej samej ulicy pod nr 22, gdzie podczas piątego i ostatniego pobytu w Gdańsku króla polskiego Zygmunta III w 1598 udzielił monarsze gościny.

Po raz pierwszy ożenił się 12 II 1595 z Cathariną (pochowana 4 IV 1611) z domu Schultz, wdową po Heinrichu Sparenbergu. Po raz drugi żonaty 25 II 1613 z Elisabeth (1586 – 7 IX 1650), córką burmistrza Constantina Giesego, żegnaną w 1650 żałobnymi utworami przez rektora szkoły mariackiej Jakoba Zetzkiusa i Andreasa Steinsohta. Pochowany 30 X 1629 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP), gdzie spoczęli także inni członkowie jego rodziny.

Z obu małżeństw doczekał się jedenaściorga dzieci. Pierwsza żona wraz z sześciorgiem dzieci padły ofiarą epidemii dżumy w 1611, z drugiego małżeństwa z pięciorga dzieci przeżyło tylko dwoje, córka Elisabeth (24 I 1616 – 31 VIII 1652), której poślubionym w kościele NMP 16 IX 1640 mężem był burmistrz Friedrich Ehler, oraz syn Carl (16 V 1620 – 6 III 1667). Syn w młodości posłany został do Tucholi na naukę języka polskiego, w 1641 pod opieka guwernanta wysłany na nauki do Niderlandów i Francji, w 1643 przebywający trzy miesiące w Anglii, od listopada tego roku aż do 1653 we Włoszech. 29 XII 1658 w kościele NMP poślubił Eufrozynę (1630 – 1681) z domu Bartsch, zmarły niespodziewanie i bezdzietnie, żegnany kazaniem pogrzebowym przez pastora Nathanaela Dilgera. Na nim też gdańska rodzina von Holtenów wymarła w linii męskiej. DK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania