FUNDACJA BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

FUNDACJA BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ ( Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (PAN BG), wcześniej: Biblioteka Gdańska PAN (BG PAN)), powołana 14 VII 1990 przez grono 13 założycieli: Metropolitę Gdańska, członków PAN, profesorów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz pracowników BG PAN. Od 2004 organizacja pożytku publicznego.

Celem jest wspieranie BG, działalność statutowa obejmuje m.in. wzbogacanie zbiorów, zdobywanie dodatkowych środków na ich konserwację i ochronę, inicjowanie badań i realizowanie zadań ważnych dla historii i dziejów biblioteki, sprawowanie mecenatu nad nośnikami niematerialnych wartości kultury (między innymi ochrona miejsc i nazw historycznych, utrwalanie pamięci o ludziach zasłużonych dla Gdańska i BG) we współdziałaniu z odpowiednimi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, inicjowanie we współpracy z dyrekcją PAN BG kontaktów międzynarodowych, w tym poprzez współpracę z innymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi.

Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną w zakresie: organizacji i prowadzenia szkoleń zgodnie z programem i celem fundacji, działalności wydawniczej, w tym wykonywania reprintów zbiorów własnych, łącznie ze sprzedażą wydawnictw własnych i przekazywanych w formie darowizny, wyceny antykwarycznej obiektów bibliotecznych, wykonywania kwerend i opracowań na podstawie zbiorów bibliotecznych. Dotychczas wydała między innymi prace Historia Gdańska pod redakcją Edmunda Cieślaka, t. III (1993), Historia Gdańska Czesława Biernata i Edmunda Cieślaka (wersja angielska, 1995), katalogi wystaw. Prowadzi działalność wystawienniczą, organizuje sesje naukowe (między innymi współuczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Hevelius 2011”), była współorganizatorką obchodów 400-lecia BG, 500-lecia sztuki drukarskiej, 400-lecia urodzin Jana Heweliusza. Od 2004 tworzona jest Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, realizowana przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

Fundacją kieruje Zarząd powoływany przez Radę Fundacji, której przewodniczyli: Józef Borzyszkowski, Zbigniew Nowak, Maria Pelczar. JMB MP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania