RECESY

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja S.Danecki (dyskusja | edycje) z dnia 20:37, 31 gru 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

RECESY (łac. recedo, -ere, -cessi, -cessum, cofnąć się, ustąpić), średniowieczne i nowożytne księgi miejskie rejestrujące i zbierające: 1) relacje ze zjazdów, obrad i powziętych na nich uchwał; 2) zbiory protokołów i uchwał końcowych wraz z dokumentacją. Woluminy te wykształciły się z serii Ogólnych Ksiąg Rady. Pierwotnie pozostawały w kancelarii gdańskiej samodzielnymi składkami, z czasem oprawianymi w kodeksy. W kancelarii Głównego Miasta Gdańska zachowało się kilka typów recesów. 1) Najstarsze są recesy Hanzy (relacje ze zjazdów Hanzy w Lubece), zawarte w tzw. Stadtbuch Nr. 3 z lat 1395–1405, choć i we wcześniejszych Ogólnych Księgach Rady umieszczano wiele odpisów pojedynczych recesów sięgających do roku 1376. Późniejsze, spisywane na składkach, częściowo pozostawały nieoprawione. Dopiero na przełomie XVI i XVII wieku część oprawiono w pergamin. 2) Pierwsze recesy zjazdów miast pruskich i stanów pruskich początkowo zapisywano w Ogólnych Księgach Rady. Najstarszy kodeks tej serii obejmuje lata 1416–1450. Recesy stanów pruskich zawierały relacje generałów pruskich, diariusze z sejmów walnych oraz relacje rezydentów gdańskich przy dworze królewskim. 3) Recesy gdańskie Rady Miejskiej, zawierające protokoły z jej posiedzeń. 4) Recesy gdańskich ordynków, zawierające korespondencję między trzema wydziałami tzw. Szerokiej Rady, utworzonej w 1526. Osobne serie tworzyły Ława i Trzeci Ordynek. W XVIII wieku recesami nazywano również protokoły z pertraktacji pokojowych, w których uczestniczyli przedstawiciele Gdańska. MG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania