KSIĘGI RADY MIEJSKIEJ OGÓLNE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KSIĘGI RADY MIEJSKIEJ OGÓLNE (Stadtbücher). Księgi miejskie dokumentujące działalność władz miejskich.

Główne Miasto: w trzy księgi z lat: 1294/1375–1427, 1380–1402 i 1402–1415 (Stadtbuch Nr. 1, 2 i 4) umieszczano odpisy zarządzeń władz miejskich, noty dotyczące wystawianych przez Radę Miejską listów polecających, wpisy o czynnościach prawnych, zwłaszcza w sprawach majątkowych i handlowych. Księgi, zwłaszcza Stadtbuch Nr. 4, służyły również do rejestrowania odpisów recesów zjazdów miast pruskich i Hanzy oraz korespondencji dotyczącej tych zjazdów. Wskutek praktyki kancelaryjnej, z serii tej wyodrębniły się księgi rejestrujące recesy stanów pruskich, zjazdów Hanzy oraz missiva.

Młode Miasto: ogólny charakter ma jedyna zachowana księga miejska z lat 1404–1455, zawierająca zarządzenia Rady Miejskiej oraz akty prawne. Po zniszczeniu Młodego Miasta włączona do archiwum Starego Miasta. MG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania