HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI ZDZISŁAW, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ZDZISŁAW HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI (30 IX 1922 Wilno – 3 IX 1993 Gdańsk), żołnierz Armii Krajowej (AK), zesłaniec, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, radny Gdańska. Syn Leona (7 IV 1891 Rzeczyca – po 1950) i Jadwigi (15 VIII 1893 Homel – 19 XII 1968 Gdańsk) z domu Krzyżanowskiej, siostry Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, komendanta Okręgu Wileńsko-Nowogrodzkiego AK. Brat Henryka (20 X 1921 Wilno – 9 IV 2018), w czasie II wojny światowej adiutanta Wilka, brat bliźniak Juliana (zm. 25 X 2007 Warszawa), brat cioteczny Olgi Krzyżanowskiej.

Po ukończeniu Liceum Matematyczno-Fizycznego od 1941 do 1944 pełnił funkcję kierownika komórki legalizacyjnej AK w Wilnie. We wrześniu 1945 został zatrzymany przez NKWD i wywieziony; do 1950 pracował jako elektromonter w samochodowym zakładzie remontowym w Republice Komi. Od 1951 do 1956 był elektrykiem, brygadzistą w kopalni złota w Magadanie na Kołymie. W kwietniu 1956 powrócił do Polski i podjął pracę w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Gdańsku. Od 1956 do 1962 był asystentem technicznym w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1962 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od 1962 do 1981 pracował jako starszy projektant w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 w Gdańsku (w 1971 przekształconym w Centrum Techniki Okrętowej (CTO)). Od sierpnia 1978 do lipca 1980 przebywał na kontrakcie w Algierii. W sierpniu 1980 współorganizował strajk w CTO, był członkiem Komitetu Strajkowego, delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie członkiem Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej i Płac przy Komitecie Zakładowym.

Od 14 do 19 XII 1981 był (między innymi z Andrzejem Ostrowskim i Leszkiem Koniecznym) współorganizatorem strajku w CTO, podczas którego pełnił funkcję członka Komitetu Strajkowego odpowiedzialnego za zapewnienie wyżywienia. Od 31 XII 1981 na emeryturze. 11 II 1982 w związku z organizowaniem strajku w CTO został aresztowany i osadzony w gdańskim Areszcie Śledczym w Gdańsku. Po umorzeniu śledztwa zwolniony 16 III 1982. W latach 1982–1988 był współorganizatorem, wraz z innymi członkami Komitetu Zakładowego CTO, druku i kolportażu podziemnego pisma „Nasz Czas”. Należał do grupy współpracującej z Regionalną Komisją Koordynacyjną „Solidarność” w Gdańsku. Utrzymywał kontakt z Bogdanem Borusewiczem, między innymi przy druku regionalnego pisma „Solidarność”, konstruowaniu sprzętu niezbędnego do sitodruku oraz kolców służących do przebijania opon pojazdów milicyjnych podczas planowanych manifestacji. Z Borusewiczem współpracował także przy emisji audycji Radia „Solidarność” Gdańsk. Od 1989 prowadził biuro poselskie Olgi Krzyżanowskiej.

Od 1990 do 1993 był radnym Gdańska z listy Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowym Porcie. Pracował w Komisji Dyscyplinarnej II instancji, należał do komisji stałej Rady Miasta Gdańska. Po jego śmierci, z uwagi na fakt, że osoby z nim kandydujące w wyborach z tego samego okręgu nr 1 także uzyskały mandaty radnych, jego mandat wygasł.

Jego pierwszą żoną była Krystyna z domu Stefanowska (4 II 1928 – 7 I 1969 Gdańsk), stryjeczna siostra Adama Michnika, drugą Irena. PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania