GRODDECK ABRAHAM, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 12:49, 2 mar 2024

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Abraham Groddeck, 'De sacrificiis seu victimis status…, Gedani 1692
Herb rodziny Groddecków

ABRAHAM GRODDECK (15 VIII 1673 Gdańsk – 16 VI 1739 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Był synem Albrechta Groddecka (zm. 1714) i Barbary, córki Konrada Fickego. W lutym 1686 razem z bratem Gabrielem podjął naukę w Gimnazjum Akademickim, zapisany do przedostatniej klasy (secunda). W 1688, wraz z braćmi Gabrielem i Karlem, został stypendystą uniwersytetu w Królewcu; studiował tam m.in. prawo. W 1692 kontynuował studia prawnicze na uniwersytecie w Lipsku (przebywając tam z Gabrielem, który wybrał filozofię). Plonem jego zainteresowań naukowych były dwie dysertacje prawnicze. Pierwsza z nich, De sacrificiis seu victimis status…, ukazała się jeszcze w Gdańsku, w 1692. Z kolei wydana w Lipsku w 1694 praca De magistro navis… przyniosła mu najprawdopodobniej tytuł naukowy magistra.

Po powrocie do Gdańska początkowo zajmował się kupiectwem, od 1699 był sekretarzem miejskim. Jednocześnie powierzono mu pieczę nad miejskim archiwum. Z tego okresu pochodziły jego pozostające w rękopisie Annotationes ad librum fundorum…, obszerne wyciągi z gdańskich ksiąg gruntowych. 6 III 1704 otrzymał kupieckie obywatelstwo Gdańska jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli).

Od 1712 był ławnikiem, od 1716 rajcą, w 1720 sędzią. W 1723 był jednym z tzw. "Panów Siedleckich" ("Schidlitzsche Herren"), czyli prowizorem zarządzającym w imieniu Rady Miejskiej Siedlcami. W latach 1723–1730 pełnił funkcję protobibliotekarza, nadzorując Bibliotekę Rady Miejskiej. W 1730 został burmistrzem i zarządcą miejskich posiadłości na Helu. Urząd pierwszego burmistrza piastował w latach 1731, 1735 i 1739, drugiego – 1730, 1734 i 1738, trzeciego – 1733 i 1737, czwartego – 1732 i 1736. W 1725 był burgrabią królewskim w Gdańsku.

Jako protobibliotekarz przyczynił się do powiększenia dochodów biblioteki, bardzo korzystnie i umiejętnie lokując jej fundusze. Zarówno w składzie Rady Miejskiej, jak i w kolegium burmistrzów zaliczał się do grona zwolenników dynastii saskiej. W 1725 król August II powierzył mu funkcję burgrabiego królewskiego, a w 1733 – wbrew opinii ogółu mieszkańców Gdańska i burmistrza Gabriela von Bömelna, przywódcy partii „wojennej”, który entuzjastycznie odnosił się do elekcji Stanisława Leszczyńskiego – opowiedział się za nieangażowaniem w walkę o polski tron, po cichu wspierając kandydaturę Augusta III. W czasie oblężenia Gdańska w 1734 zachowywał się jednak lojalnie w stosunku do Stanisława Leszczyńskiego i jego zwolenników.

17 I 1702 poślubił Annę Wirginię (zm. 27 X 1739), córkę kupca Johanna von Diesseldorfa, której brat Johann Gottfried von Diesseldorf był burmistrzem Gdańska. Doczekał się czterech synów, jednak tylko dwóch zyskało w mieście znaczenie: Constantin Gottfried (21 VIII 1710 Gdańsk – 16 VIII 1770), od 27 II 1738 posiadający obywatelstwo Gdańska, był kupcem-armatorem, ławnikiem (od 1752), rajcą (od 1755), żonatym z Jakobą Elisabeth, córką burmistrza Friedricha Reygera; Karl Ernst (zm. 1780) był znanym w Gdańsku kolekcjonerem książek i dzieł sztuki. Oprócz posiadłości dziedziczonych po ojcu Groddeckowie dysponowali w połowie XVIII wieku kamienicą przy Langgasse 18 (ul. Długa). Został pochowany 19 VI 1739 w krypcie kościoła Najświętszej Marii Panny. SK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania