TECHNO-SERVICE, studencka spółdzielnia pracy

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Papier firmowy Techno-Service
Siedziba Techno-Service przy ul. Siedlickiej 6, 2023
Siedziba Techno-Service przy ul. Siedlickiej 6, 2023
Twórcy spółki Microsystem, od lewej prezes Alpinexu Andrzej Polak, prezes Techno–Service Ryszard Markowski, prezes Microsystemu Georgis Bogdanis, 2015

„TECHNO-SERVICE”, studencka spółdzielnia pracy, ul. Siedlicka 6. Po odwilży politycznej w 1956, obok między innymi powołania parlamentu studenckiego, demokratyzacji Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) i wielu innych przedsięwzięć, w środowisku studentów Politechniki Gdańskiej (PG) w 1957 powstało Studenckie Przedsiębiorstwo Wytwórczo–Produkcyjne. Zatrudniało trzech pracowników produkujących między innymi wodę sodową „Murzynek”, krawaty na gumce, koła „hula-hop”, pomoce dla szkół i świece. Nikły nadzór ze strony ZSP, brak prawnych ram i chaotyczność działania spowodowały, że przedsiębiorstwo funkcjonowało niespełna dwa lata. Jednak zamysł stworzenia warsztatu dla studenckiej przedsiębiorczości i możliwości zarabiania spowodował, że w 1959 ZSP i Centralny Związek Spółdzielczości Pracy podpisały umowę o powoływaniu zarobkowych spółdzielni studentów.

21 VI 1960, podczas konstytucyjnego Walnego Zgromadzenia Członków, uchwalono statut powstałej pod patronatem Uczelnianego Parlamentu ZSP PG Studenckiej Spółdzielni Pracy (SSP). Miała ona prowadzić usługi domowe, porządkowe, tragarskie, biurowe, dekoratorsko–plastyczne, korepetytorskie oraz specjalistyczne z zakresu działań instalacyjno–elektrycznych i elektryczno–mechanicznych, działalność handlową i gastronomiczną oraz przejąć po poprzednim przedsiębiorstwie produkcję pomocy dla szkół i napoi chłodzących. Powołano też Radę Spółdzielni jako społeczny organ kontrolny.

W 1961 Spółdzielnia uzyskała od PG zgodę na dzierżawę terenu pod siedzibę firmy (z istniejącym magazynem i garażem) w sąsiedztwie domu studenckiego Bratniak, przy ul. Siedlickiej 6. W tym samym roku Spółdzielnia przejęła od Gdańskich Zakładów Gastronomicznych prowadzenie kawiarni w Klubie Studentów Wybrzeża Żak, a studenci zaczęli masowo uczestniczyć w realizacji zleceń w ramach intensywnie rozwijającej się oferty usług. W 1962, z inicjatywy prezesa Bogusława Sakowicza, Spółdzielnia zyskała dodatkową nazwę „Techno-Service”. W 1963 otwarto ją dla studentów innych uczelni Trójmiasta.

Pierwsze zyski z działalności Spółdzielni inwestowano w budowę siedziby (ostatecznie ukończonej w 1966), Ośrodka Wypoczynkowego w Sudomiu (1961–1962), nowego pawilonu usługowego przy ul. Wyspiańskiego (1969–1976), budowę ośrodka żeglarskiego AZS-ZSP w Górkach Zachodnich (1970–1974), a także przeznaczano na potrzeby ZSP, rozwój sportu, turystyki i kultury studenckiej, budowę szkół, fundusz socjalny.

W kolejnych latach poszerzano zakres działania Spółdzielni o nowe uczelnie i ich filie (w 1970 przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Koszalinie, w 1976 przy filii PG w Elblągu, w 1977 przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni), nowe formy pracy oraz usługi (także specjalistyczne). W 1967 zapoczątkowano nową formę pracy wakacyjnej (tzw. Ochotnicze Hufce Pracy, OHP) i zaczęto świadczyć usług z zakresu robót budowlanych. W 1968 osiągnięto pełen zakres stoczniowych usług pomocniczych (w Stoczni Gdyńskiej), w 1969 Zakład Małej Poligrafii SSP dzięki rejestracji w Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk rozszerzył działalność o usługi poligraficzne dla ludności, w 1971 uruchomiono działalność gastronomiczną, prowadząc bufety na trójmiejskich uczelniach (PG, Uniwersytecie Gdańskim, Państwowej Wyższej Szkole Szkół Plastycznych).

W 1972 nastąpiła zmiana przewagi świadczenia usług z prostych na specjalistyczne, dające studentom możliwość nie tylko poprawy sytuacji materialnej, ale i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W 1973 usprawniono rozdział pracy pomiędzy poszczególne brygady członkowskie przez powołanie Zakładowych Komitetów Członkowskich, zabezpieczających kontrolę nad rozdziałem zleceń.

Stale rozbudowywano bazę turystyczną, otwierając w 1976 wypożyczalnię sprzętu turystycznego w magazynie przy siedzibie firmy, a także rozbudowując Ośrodek Wypoczynkowy w Sudomiu. W tym samym roku rozpoczęto także działalność społeczną na rzecz studentów niepełnosprawnych. Od 1978 zaczęto stosować zasadę preferowania usług zgodnych z wykształceniem i kierunkiem studiów i poza pracami w zakresie specjalistycznych usług technicznych i plastycznych, świadczono także tzw. usługi uniwersyteckie np. organizacja transportu, zarządzania przedsiębiorstwami, badania ankietowe i archiwistyczne. W 1981 uruchomiono w Studencką Kasę Wzajemnej Pomocy, której ideą było finansowe wspomaganie studentów. W 1982 uruchomiono własne Laboratorium Ochrony Środowiska, realizujące zlecenia pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników naukowych wyższych uczelni oraz przy współpracy z Ośrodkiem Badań i Ochrony Środowiska.

Z czasem zaczęto wprowadzać strategię wprowadzenia na rynek własnych produktów w branży elektronicznej, morskiej, chemicznej, budowlanej i medycznej. W 1984 uruchomiono produkcję obwodów drukowanych i montaż elektroniki oraz komputeryzację firmy, kontynuowano komputeryzację przy udziale utworzonych w 1985 spółek z udziałami SSP: Micronet Sp. z o.o. (produkcja elektroniki, także medycznej jak kardiopletyzmograf impedancyjny) i Microsystem Sp. z o.o. (systemy komputerowe, z wykorzystaniem projektów wynalazczych własnych (karty: sieciowa i terminalowa) jak i Micronetowych terminali ekranowych AN 2000).

W 1985 uruchomiono także Zakład Szkutniczo–Jachtowy w Górkach Zachodnich, produkujący prototypowe jachty sportowy klasy QT, popularne katamarany plażowe, dwuosobowe deski windsurfingowe oraz bojery, a także prowadzący remonty sprzętu pływającego oraz kompleksowe usługi z zakresu turystyki żeglarskiej. Rozszerzając doświadczenia w tej dziedzinie, w 1987 powołano kolejną spółkę z udziałem SSP: „Sail-Service Sp. z o.o.”.

W 1986 rozpoczęto świadczenie usług antykorozyjnych, w 1988 dalsze inwestycje budowlane: Dom Usług Studenckich (DUS) przy ul. Do Studzienki we Wrzeszczu (ukończony w 1993), Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Górkach Zachodnich (1991), zakupiono grunt w Gdańsku- Rudnikach ( Płoni Małej), przy ul. Benzynowej pod działalność ogrodniczą (produkcja warzyw w tunelach foliowych).

W 1991 nastąpiło przekształcenie części działalności SSP w ramach powołanej Spółki Akcyjnej (podstawowymi kryteriami przydziału akcji był staż członkowski oraz osiągnięte w tym okresie wynagrodzenie), będącej już spółdzielnią pracy o charakterze ogólnym, zachowując spuściznę i tradycję firmy macierzystej. Miała ona w sposób elastyczny dostosować ofertę do wymogów gospodarki rynkowej, spełniając europejskie standardy jakości. Działalność jako „TECHNO-SERVICE” S.A. rozpoczęła 1 IV 1992.

Macierzysta SSP między innymi w 1994 uruchomiła Zakład Montażu Elektronicznego w DUS, w 1995 podpisała w Paryżu umowę licencyjną na produkcję i sprzedaż łodzi klasy L'Equipe, w 1996 umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem do spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w sprawie zwrotu kosztów organizacji i wynagrodzeń dla 17 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W 2000 powołano Politechniczny Klub Biznesu PKB+, w latach 2002–2008 uczestniczono w Radzie Gospodarczej Rektora PG, od 2010 współorganizowano i uczestniczono w kolejnych edycjach Konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe” na PG, od 2011 wspierano kolejne edycje Konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, a mającego na celu wyłonienie najlepszych pomysłów biznesowych. W latach 2011–2013 dokonano kolejnej modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Sudomiu.

29 XI 2013, na podstawie uchwały LXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service” podjęto decyzję o przekształceniu jej w SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. Umowę podpisano 4 XII 2013, do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano ją 14 I 2014, wykreślając zeń Studencką Spółdzielnię Pracy „Techno-Service”.

Jak zapisano w jej Statucie „ ...wspólnie z firmą TECHNO-SERVICE S.A. kontynuuje tradycje Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service” w zakresie wspierania kultury, sportu i turystyki akademickiej, a także w utrzymywaniu i rozwijaniu współpracy z Politechniką Gdańską, Politechnicznym Klubem Biznesu PKB+, Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Kołem Parlamentarzysty”. Współpracuje też z niewymienionym wcześniej: Pomorską Platformą Technologiczną Energetyki (członkostwo od 2012), Lokalną Organizacją Turystyczną "Serce Kaszub" (od 2012), Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (od 2012), Radą Konsultacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (od 2013). W 2016 powołano do obsługi działalności Zakładów Usług Stoczniowych nr 1 i nr 2 nową firmę: TS Sp. z o.o.

Oprócz prowadzenia własnej działalności Spółdzielnia wspierała i wspiera także różne inicjatywy, np. XX Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w żeglarskich klasach L'EQUIPE i OPTIMIST (2015), VI. edycję harcersko-studenckiego cyklu ŚPIEWAJMY RAZEM w Starogardzie Gdańskim (2016), 44 Ogólnopolski Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA 2016.

W ramach jubileuszu 50-lecia Spółdzielnia otrzymała „Medal za zasługi dla Politechniki Gdańskiej”, przyznany przez Kapitułę złożoną z Rektorów PG wszystkich kadencji (2010). W 2014 firma SSP Techno-Service otrzymała nagrodę stoczni CRIST S.A. za przestrzeganie rygorystycznych, offshore’owych procedur dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i jakości wykonywanych prac w obsłudze jednostek pływających i wież wiertniczych. JANSZ


Prezesi Techno-Service
Lata Imię i nazwisko
16 VIII 1960 – 6 XII 1961 Jerzy Wójcik (SSP)
6 XII 1961 – 18 VII 1970 Bogusław Sakowicz (SSP)
18 VII 1970 – 14 X 1975 Krzysztof Kotarski (SSP)
14 X 1975 – 15 XII 1978 Bogdan Kasprzycki (SSP)
15 XII 1978 - 14 I 2014 Ryszard Markowski (SSP)
1 IV 1992 – Jan Mioduski (S.A.)
14 I 2014 – Ryszard Markowski (sp. z o.o.)
JANSZBibliografia:
Janikowski Paweł, Nie tylko pieniądze. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 50–lecia Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service”, Gdańsk 2010.
http://ssp.technoservice.com.pl/O-firmie.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania