SZULC WACŁAW, projektant, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WACŁAW SZULC (ur. 14 II 1946 Gdańsk), projektant, radny Gdańska. Syn Mieczysława, inżyniera architekta, i Marii z domu Fichtel, nauczycielki. W latach 1952–1960 był uczniem szkół podstawowych nr 33, 28 i 49, w 1964 ukończył II Liceum Ogólnokształcące, następnie jako technik budowlany dwuletnią pomaturalną Państwową Szkołę Techniczną. Od 1969 do 1974 studiował na Politechnice Gdańskiej (PG), uzyskując stopień inżyniera budownictwa lądowego.

Od 1968 technik BHP w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service”. W latach 1970–1971 inspektor do spraw inwestycyjno-administracyjnych w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Wybrzeże. W okresie 1971–1979 inspektor nadzoru technicznego w Dziale Technicznym PG, następnie kosztorysant i asystent projektanta w Zakładzie Studyjno-Projektowym PG. Od 1979 do 1990 pracował w Biurze Projektów Techmaprojekt w Gdańsku jako starszy asystent projektanta, projektant, starszy projektant i kierownik zespołu projektowego. W latach 1990–1993 starszy projektant w spółce Swea System w Gdańsku. Od stycznia do lipca 1994 sprawował obowiązki kierownika działu produkcji w gdańskiej firmie Torspo – Ostaszewski i Syn. Od stycznia do sierpnia 1999 był projektantem w przedsiębiorstwie Consult Ekspert w Gdańsku, w latach 1999–2000 zatrudniony jako konsultant w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Od 2000 do 2002 był zastępcą kierownika KDB w firmie Hydrobudowa SA w Gdańsku. Od lutego 2003 do kwietnia 2017 pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jako specjalista, starszy specjalista i główny specjalista. Od 28 IV 2017 na emeryturze.

Członek Związku Harcerstwa Polskiego, od stycznia 1965 instruktor w stopniu przewodnika. Podczas studiów, w latach 1970–1974, należał do Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP), był między innymi posłem uczelnianego Parlamentu ZSP PG i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZSP PG. Od sierpnia 1980 członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od 1991 w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym (ZChN), w którym pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu. Od stycznia 1992 do lipca 1994 był dyrektorem Biura Poselskiego ZChN. Od 1998 należy do Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, członek jego Rady Głównej, sekretarz Zarządu Oddziału Pomorskiego oraz przewodniczący Oddziału Miejskiego w Gdańsku.

Z ramienia ZChN radny Gdańska w kadencji 1994–1998, członek Zarządu Miasta, którego od czerwca 1996 do lipca 1998 roku był pełnomocnikiem. Pracował w Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Reprezentując ZChN, z listy Akcji Wyborczej Solidarność został ponownie wybrany na radnego w 1998, do 30 VI 2001 sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska i był członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Oddelegowany przez Radę Miasta do reprezentowania Gdańska w Związku Miast Nadwiślańskich (ZMN) z siedzibą w Toruniu, był wiceprezesem Zarządu ZMN.

Odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (2000), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2001). Od 2000 roku członek honorowy Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od 1978 żonaty z Teresą z domu Nadolską, ojciec Marii i Piotra. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania