SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 63

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 63 przy ul. Batorego 26, 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 63, ul. Batorego 26, Gdańsk-Wrzeszcz Górny. W budynku powstałym w latach 1898–1906 na potrzeby Domu Dobroczynności. Od września 1957 budynek był siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (ZSZS), założonej w 1956 przy ul. Osiek 11, w ówczesnej siedzibie Szkoły Podstawowej Specjalnej (SPS) nr 26. 10 II 1958 w budynku przy ul. Batorego 26 rozpoczęła działalność także Szkoła Podstawowa Specjalna (której na początku lat 60. XX w. nadano nr 63). Naukę zapoczątkowało 16 uczniów w trzech oddziałach szkolnych, jednym – pierwszym, jednym – drugim i jednym – trzecim. Zatrudniano trzech nauczycieli. We wrześniu 1958 naukę rozpoczęło 76 uczniów. W roku szkolnym 1968/1969 w szkole uczyło się 327 uczniów podzielonych na 18 oddziałów.

9 X 1967 zainicjowała działalność filia SPS nr 63, tzw. „Szkoła Życia”, przy ul. Obywatelskiej 1, przeznaczona dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Naukę rozpoczęło 49 uczniów podzielonych na cztery oddziały. W 1975 do „Szkoły Życia” uczęszczało 86 uczniów. Filię zlikwidowano w 1977, m.in. na jej bazie powołano Szkołę Podstawową Specjalną (zob. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 78) przy Specjalnym Zakładzie Wychowawczym w Gdańsku-Nowym Porcie.

W roku szkolnym 1978/1979 w SPS nr 63 uczyło się 139 uczniów. Zatrudniano 17 nauczycieli, sześciu pracowników administracji i obsługi oraz czterech pracowników personelu lekarskiego. Zakładem opiekuńczym szkoły była Spółdzielnia Inwalidów im. „Obrońców Helu”. 20 XI 1976 obchodzono jubileusz 20-lecia ZSZS, szkole nadano imię Stefana Batorego. Na elewacji budynku przy wejściu głównym zawieszono tablicę pamiątkową. Przekazano sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Spółdzielnię Inwalidów im. „Bałtyk”. Na awersie usytuowano godło narodowe na tle flagi państwowej. Rewers o zielonym płacie, na górze napis „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”, w centrum herb Gdańska i kaganek oświaty, na dole imię patrona i napis „Gdańsk-Wrzeszcz”.

W 1979 SPS nr 63 i ZSZS połączono w Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) im. Stefana Batorego. W roku szkolnym 1979/1980 w SPS nr 63 uczyło się 124 uczniów podzielonych na dziewięć oddziałów. W całym ZSS zatrudniano 44 nauczycieli. W zespole działały: Szkolny Klub Sportowy „Znicz”, ZHP (szczep im. „Obrońców Gdańska”, 45 GDH im. Marii Grzegorzewskiej), Szkolne Koło PTTK „Azymut”, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), chór, zespół taneczny, koło fotograficzne, rytmiczne i recytatorskie. W roku szkolnym 1985/1986 do ZSS uczęszczało łącznie 439 uczniów. Zespół tworzyły: ZSZS, SPS nr 63 oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu. Zatrudniano 46 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 27 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, 11 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi. Zakładem opiekuńczym zespołu były Gdańskie Zakłady Rybne.

W latach 1986–1988 poprzez rozbudowę garaży na terenie zespołu powstały pracownie dla młodzieży (sześć pracowni, cztery sale do zajęć praktyczno-technicznych, sanitariaty i magazyny). Poprawiono również stan boiska szkolnego. SPS nr 63 była szkołą ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W roku szkolnym 1994/1995 w ZSS zatrudniano 37 nauczycieli, trzech pracowników świetlicy, siedmiu pracowników administracji, a także siedmiu pracowników obsługi. W 1999 w ZSS nr 1 wymieniono pokrycie dachowe budynku głównego. Ponadto w sali gimnastycznej dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, jak również wyremontowano ściany.

W roku szkolnym 2003/2004 do SPS nr 63 uczęszczało 34 uczniów podzielonych na cztery oddziały. W roku szkolnym 2005/2006 uczyło się w niej tylko 15 uczniów. Placówkę zlikwidowano 31 VIII 2006. Uczniowie kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej Specjalnej (SPS) nr 37 przy ul. Piastowskiej 35/37 oraz w SPS nr 26 przy ul. Karpiej 1. 1 IX 2005 ZSZS otrzymała numer 19. 1 IX 2017, w wyniku reformy oświaty, ZSS nr 1 przekształcono w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego. 1 IX 2018 ponownie powołano SPS nr 63 oraz ZSS nr 1. Od 2018 ZSS nr 1 składał się ze SPS nr 63 i Branżowej Szkoły Specjalnej nr 19. Od 1 IX 2021 w strukturach zespołu działa również Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3.

Do SPS nr 63 uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole funkcjonują oddziały od IV do VIII. W placówce są prowadzone: socjoterapia, rehabilitacja ruchowa, terapia EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, zespół wokalny, zespół taneczny i SKS. Jest szczególnie promowany wolontariat (działa Szkolne Koło Caritas; są organizowane imprezy środowiskowe i kiermasze charytatywne), bezpieczeństwo oraz ekologia. Każdego roku w listopadzie celebrowany jest Dzień Patrona. Logo zespołu w kształcie okręgu, przedstawia wizerunek patrona i gmachu szkolnego, okolony nazwą zespołu i imieniem patrona.

W roku szkolnym 2022/2023 w SPS nr 63 uczyło się 53 uczniów. Funkcjonowało 10 oddziałów, w tym: trzy – czwarte, jeden – piąty, dwa – szóste, dwa – siódme i dwa – ósme. W ZSS nr 1 zatrudniano 65 czynnych nauczycieli, dwóch pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 63
Lata Imię i nazwisko
1958–1976 Henryka Szwaj
1976–1979 Halina Bartlewska
1979–1990 Mieczysław Szwoch
1990–1994 Andrzej Biliński
1994 – 31 VIII 2000 Zofia Wojtowicz
1 IX 2000 – 31 VIII 2006 Irena Dymarska
1 IX 2018 – Elżbieta Paprocka-Levano
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania