SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37 IM. SZARYCH SZEREGÓW, ul. Piastowska 35/37, Gdańsk– Przymorze Małe. W roku szkolnym 1965/1966 powołano klasy specjalne przy Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Dworskiej 34 w Gdańsku– Brzeźnie. Naukę w klasach specjalnych rozpoczęło 130 dzieci, grono pedagogiczne liczyło dziewięciu nauczycieli. W 1968, w gmachu przy ul. Karola Marksa 14 (al. Gen. Józefa Hallera), siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, rozpoczęła działalność samodzielna placówka, Szkoła Podstawowa Specjalna (SPS) nr 18. Utworzono 13 oddziałów, zatrudniano 21 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

31 VIII 1972 szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Piastowskiej 35/37. Była to pierwsza, wybudowana po II wojnie światowej w Gdańsku szkoła dla celów szkolnictwa specjalnego, nastąpiła też zmiana numeracji placówki, od tej pory działała jako SPS nr 4. Patronat nad placówką objęła Stocznia Gdańska, naukę rozpoczęło 159 uczniów. Przy szkole działała drużyna ZHP „Nieprzetarty Szlak”, prowadzono Koło Absolwentów oraz chór. Placówka była szkołą ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. W roku szkolnym 1986/1987 w szkole uczyło się 191 uczniów, podzielonych na 12 oddziałów. Zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, ośmiu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin oraz siedmiu pracowników administracji i obsługi.

17 V 1996 szkole nadano imię Szarych Szeregów. Przekazano sztandar: awers przedstawia godło narodowe na tle flagi państwowej, w centrum rewersu o szarym płacie umieszczono krzyż harcerski oraz symbol Polski Walczącej, okolone nazwą szkoły, flagą państwową i imieniem patrona. Na elewacji frontowej zawieszono tablicę pamiątkową. Logo szkoły przedstawia postać podnoszącego się człowieka. Od 1996 placówka organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Collage” dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku szkolnym 1996/1997 prowadzono 10 oddziałów, zatrudniano 25 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi. Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 działała w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZSKPiG) nr 27, w którego skład wchodziło także Gimnazjum Specjalne nr 37. W 2004 zmieniono numerację SPS nr 4 na SPS nr 37.

ZSKPiG nr 27 został przyjęty do „Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. W 2010 otrzymał Certyfikat Wojewódzki „Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, odnowiony w 2016. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskich programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, w lokalnych programach „Gdańsk jeMY zdrowo” oraz „Aktywna szkoła”. Brała udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „Z kulturą mi do twarzy”, „Aktywni błękitni - Szkoła przyjazna wodzie” (otrzymując wyróżnienie w 2021), „Migasz Ty, migam ja, miga cały świat”.

Do SPS nr 37 uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole jest prowadzona rehabilitacja, muzykoterapia, biblioterapia, terapia rąk, terapia EEG Biofeedback oraz terapia sensoryczno-motoryczna. W roku szkolnym 2011/2012 zamontowano windę zewnętrzną prowadzącą na piętro oraz platformę pionową. W 2016 wykonano nowe ogrodzenie wokół szkoły oraz wyremontowano salę gimnastyczną (malowanie ścian, wymiana drzwi i parkietu).

Szkoła współpracuje z Kołem Żołnierzy Oliwskiego Okręgu Armii Krajowej Światowego Związku Żołnierzy AK. Uczniowie opiekują się grobami kombatantów na Cmentarzu Komunalnym w Oliwie. 14 X 2014 ZSKPiG nr 27 otrzymał medal XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Pomorskiego za krzewienie wśród młodzieży wiedzy o AK.

W SPS nr 37 jest szczególnie promowany sport (bocci, judo), kodowanie, zdrowy tryb życia, bezpieczeństwo oraz ekologia. W 2021 SPS nr 37 zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Gdańska Szkół Podstawowych w bocci. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzono zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło żeglarskie, przyrodnicze, koło edukacji ekologicznej, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne oraz muzyczne. 7-8 VI 2022 obchodzono jubileusz 50-lecia placówki. W tym roku szkolnym do placówki uczęszczało 65 uczniów. Funkcjonowało 16 oddziałów, w tym: dwa oddziały – pierwsze, dwa – drugie, trzy – trzecie, jeden – czwarty, dwa – piąte, jeden – szósty, dwa – siódme i trzy – ósme. Zatrudniano 34 czynnych nauczycieli, dwóch pracowników administracji i 13 pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37
Lata Imię i nazwisko
1 IX 1968 – 31 VIII 1986 Nadzieżda Bonin
1 IX 1986 – 31 VIII 1992 Edmund Bugajski
1 IX 1992 – 31 VIII 2007 Barbara Wodnicka
1 IX 2007 – Marzena Wysocka
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania