SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Pierwsza siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Osiek 11/12
Druga siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Karpiej, 2020
Nowe boisko szkolne, 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 (SPS), ul. Karpia 1, Śródmieście. Rozpoczęła funkcjonowanie 15 X 1946 roku w budynku przy ul. Osiek 11. W 1991 otrzymała siedzibę w budynku przy ul. Karpiej 1. Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 działała w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZSKPiG) nr 28, w którego skład wchodziło także Gimnazjum Specjalne nr 36.

Do SPS nr 26 uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole funkcjonuje sala integracji sensorycznej, prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne. Logo szkoły przedstawia postacie dziecka i dorosłego na tle domu i wschodu słońca, u dołu widnieje napis: „SP 26 Gdańsk”. Placówka posiada swój hymn.

W SPS nr 26 działały: szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody (LOP), szkolne koło turystyczno-krajoznawcze, zespół wokalno-taneczny Kolorowe nutki oraz teatrzyk Biedronka. W 1998 placówkę przyjęto do Polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Obecnie funkcjonują koła przedmiotowe: matematyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, sportowe, językowe, turystyczne, a także Szkolne Koło Wolontariatu. Od 2011 działa Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej, realizowany jest Program Edukacji Morskiej. Szkoła promuje bezpieczeństwo i profilaktykę zdrowotną, ekologię, zajęcia artystyczne (uczniowie są laureatami licznych konkursów plastycznych), sport (piłka nożna, tenis stołowy i lekkoatletyka). W 2018 uczniowie zajęli drugie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. Przy szkole działa Klub Sportowy „Maraton”.

W budynku szkoły zamontowano windę oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Od października 2018 do kwietnia 2019 prowadzono prace nad zagospodarowaniem terenu wokół placówki, między innymi powstał nowy plac zabaw oraz nowa nawierzchnia dróg i chodników. 30 IX 2019, w ramach drugiego etapu prac, oddano przy szkole boisko wielofunkcyjne oraz ścieżki dla rolkarzy.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 92 uczniów. Funkcjonowało 26 oddziałów (w tym cztery łączone): trzy oddziały pierwsze, cztery – drugie, trzy – trzecie, trzy – czwarte, cztery – piąte, cztery – szóste, dwa – siódme i trzy – ósme. Było zatrudnionych 51 nauczycieli, dwóch pracowników administracji i ośmiu pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26
Lata Imię i nazwisko
1946–1946 Janina Tobolska
1946–1955 Józefa Michniewska
1955–1956 Janina Adamiec
1956–1960 Sabina Tytz
1960–1964 Marian Derdzikowski
1964–1966 Rita Marszałkowska
1966–1975 Urszula Szaniawska
1975–1984 Władysław Werbowski
1984–2002 Janina Gumienik
2002–2017 Waldemar Krysiński
2017 – Ryszard Muszytowski APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania