SIEWERT FRIEDRICH GOTTHOLD, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Friedrich Gotthold Siewert, Das Pfenningzins- und Strohwischrecht, 1802

FRIEDRICH GOTTHOLD SIEWERT (17 III 1773 Gdańsk – 24 XI 1846 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn Benjamina Gottholda Siewerta. Uczeń elementarnej szkoły mariackiej, 1 IV 1788 zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego. W latach 1793–1794 jako stypendysta gdańskiej Fundacji Diesseldorfów ( Johann Gottfried Diesseldorf) studiował prawo na uniwersytecie w Halle. W 1797 był radcą sądowym w Gdańsku, od 1801 sędzią tutejszego miejskiego i powiatowego sądu pruskiego. Utrzymywał kontakty z uniwersytetem w Halle, gdzie publikował swoje prace: Das Pfenningzins- und Strohwischrecht (Prawo feniga czynszowego [udzielania pożyczek pod zastaw hipoteczny] i słomianej wiechy [publicznego przejmowania zadłużonej nieruchomości]; 1802), Materialien zur wissenschaftlichen Erklärung der neuesten allgemeinen preußischen Landesgesetze (Materiały do naukowego objaśnienia najnowszych pruskich ustaw krajowych; z. 1–8, 1800–1807).

W latach 1807–1813 był senatorem I Wolnego Miasta Gdańska, 25 I 1814 nabył z synami obywatelstwo Gdańska, w latach 1814–1815 i 1826–1837 był syndykiem miejskim. Od 1815 do 1826 pracował też jako adwokat i notariusz. Od 1837 do emerytury w 1842 pełnił funkcję burmistrza Gdańska, będąc zastępcą nadburmistrza Joachima Heinricha Weickhmanna. Od 1840, z powodu podeszłego wieku nadburmistrza, przejmował na bieżąco nadzór nad działalnością magistratu i miejskich zakładów. M.in. w latach 1840–1841 nadzorował prace przy przebudowie dawnej Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta na salę posiedzeń Rady Miejskiej w stylu neogotyckim, wzorowanej na refektarzu w pokrzyżackim zamku malborskim. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Mieszkał przy Sandgrube (ul. Rogaczewskiego).

20 VIII 1797 w kościele Najświętszej Marii Panny zawarł związek małżeński z Julianną Sophią Nicolai; w 1800 jego drugą małżonką była Julia Eleonora Sophia (zm. przed 1845), córka Ernsta Ferdinanda Kleina (1744 Wrocław – 1810 Berlin), od 1791 profesora prawa uniwersytetu w Halle, od 1800 profesora w Berlinie. Synowie z drugiego małżeństwa po ukończeniu gdańskiego Gimnazjum Miejskiego zostali prawnikami: 1/ Eugeniusz (ur. 1801) (matura 1820) był w 1858 sędzią w Kwidzynie, 2/ Karl Maximilian (1802 – 19 IX 1882) (matura 1823) w latach 1835–1874 sekretarzem Sądu Handlowo-Morskiego w Gdańsku (Königliches Commerz- und Admiralitäts-Collegium). Syn 3/ Gustav Victor (zm. 1869 Trutnowy na Żuławach Gdańskich), także maturzysta (1830) w Gimnazjum Miejskim, po studiach teologicznych był w latach 1834–1858 kaznodzieją w Wossitz (Osice na Żuławach Gdańskich), od 1858 pastorem w Przebrnie (Mierzeja Wiślana), następnie w Trutnowych. MrGlBibliografia:
Księga przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, wyd. Andrzej Groth, Ewa Łączyńska-Bartoszek, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2019, t. VIII, s. 332.
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 369.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986–1992, Bd. 4, 305.
Zdrenka Joachim, Fryderyk Gotthold Siewert, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement I, Gdańsk 1998, s. 281.
Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. II, Gdańsk 2008, s. 324.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania