SCHEWECKE JOHANN I, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JOHANN SCHEWECKE I (1418 Gdańsk – 19 X 1490 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Pochodził z rodziny sprowadzonej przez Krzyżaków na teren ziemi dobrzyńskiej, osiadłej na stałe w Gdańsku dzięki powiązaniom rodzinnym m.in. z Niederhofami i Hittfeldami. Syn Johanna, starszego kantoru hanzeatyckiego pod Sztokholmem, i Elizabeth, córki burmistrza gdańskiego Hermanna Hittfelda.

Znany ze źródeł od 1460, od 1462 był ławnikiem Głównego Miasta, od 1464 rajcą. Z ramienia Gdańska w 1473 pełnił urząd starosty zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym też roku został sędzią. Od 1484 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1486 i 1489, drugiego w 1485 i 1488, trzeciego w 1484 i 1487, czwartego w 1490.

Z chwilą wyboru do Rady Miejskiej parokrotnie reprezentował Gdańsk na zjazdach Hanzy. Od 1467 był również jednym z aktywniejszych delegatów Gdańska na zjazdach stanów Prus Królewskich. W lipcu 1472 był razem z Martinem Bockiem na zjeździe stanów w Elblągu, w marcu 1473 w Braniewie na rozmowach z biskupem warmińskim Nikolausem von Tüngen, a w 1476 w Malborku i Gdańsku. W październiku 1479 uczestniczył w spotkaniu króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Martina Truchsess w Nowym Mieście Korczynie, podczas którego zawarte zostało porozumienie polsko-krzyżackie i doszło do złożenia hołdu królowi polskiemu przez wielkiego mistrza. W kwietniu 1482 był na zjeździe stanów z wielkim mistrzem w Malborku oraz w styczniu 1483 w Dzierzgoniu, gdzie między innymi rozpatrywane były skargi na miasto Gdańsk. Był uczestnikiem zjazdu tczewskiego w grudniu 1484, podczas którego rozpatrywany był zatarg między Gdańskiem a Elblągiem o Mierzeję Wiślaną oraz spór między Gdańskiem a Toruniem w sprawie zakazu handlu z gośćmi. Te kwestie były rozpatrywane również na kolejnych zjazdach w Elblągu i Dzierzgoniu, na przełomie czerwca i lipca 1488. Parokrotnie reprezentował Gdańsk podczas rozmów z królem polskim, na przykład w marcu 1485 w Toruniu oraz w maju 1488 w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł nagle podczas zjazdu w Tczewie.

Z małżeństwa zawartego w 1460 z Weroniką (zm. 1484), córką Matthiasa Negendanck, miał ośmioro dzieci, w tym synów Kerstena, Johanna, późniejszego burmistrza, Georga, Matthiasa i Brasela. JZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania