RENNER JOHANN, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JOHANN RENNER (16 II 1696 Gdańsk – 20 X 1761 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Był synem Heinricha Rennera (1 IX 1669 Gdańsk – 14 X 1734 Gdańsk), ławnika (od 1716), rajcy (od 1732), burgrabiego królewskiego w Gdańsku (w 1732, 1733, 1734) i Concordii, córki Adriana Stoddert, m.in. sekretarza miasta, gdańskiego rezydenta w Warszawie. Był wyznania kalwińskiego. Miał m.in. siostrę Concordię, żonę burmistrza Michaela Schmidta.

Od 1712 uczył się w Gimnazjum Akademickim, następnie studiował na uniwersytecie w Królewcu (1714), Halle (1717), Lejdzie (1718), Wittenberdze (1720) oraz w Jenie (1721). 28 IX 1728 otrzymał kupieckie obywatelstwo Gdańska (jako tzw. Bürger-Kind, dziecko gdańskich obywateli). W 1729 wszedł w skład Trzeciego Ordynku jako przedstawiciel Kwartału Wysokiego, od 1731 jego kwatermistrz.

Od 1744–1749 ławnik, w latach 1750–1755 rajca, w 1750 sędzia, w 1756-1761 burmistrz (wybóru na urząd burmistrza gratulował mu okolicznościowym wierszem Johann Samuel Lehmann). Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1757 i 1761, drugiego w 1756 i 1760, trzeciego w 1759, czwartego w 1758. Zdecydowany przeciwnik wprowadzenia w Gdańsku narzuconej przez króla polskiego Augusta III Mocnego w 1750 tzw. ordynacji królewskiej (zmierzającej do ściślejszego podporządkowania miasta władcy), 23 XIII 1750 głosował na forum Rady Miejskiej za jej odrzuceniem, czym naraził się władcy.

Aktywnie zajmował się działalnością kupiecką lokując kapitały w handel morski. Około połowy XVIII wieku nabył okazałą kamienicę przy Langer Markt 28 (Długi Targ), należącą wcześniej do rodziny Schröderów. Po raz pierwszy ożenił się 5 X 1728 z Agathe Constantią (zm. 27 VIII 1732), córką Baltazara Hegemeister, po raz drugi 7 V 1735 z Luise, córką Karla Groddecka (i siostrą m.in. profesora Gimnazjum Akademickiego Beniamina Groddecka). Potomstwo z pierwszego małżeństwa, syn Heinrich i córka Florentina Concordia, zmarli w niemowlęctwie. Z drugiego związku miał córkę Susannę Luizę (chrzest 9 II 1741 – pochowana 11 V 1790), od 24 I 1765 żonę Nathanaela Jacoba Gerlacha i matkę Heinricha Augusta Gerlacha, oraz syna Heinricha (zmarłego w dzieciństwie) oraz Johanna (18 VII 1737 Gdańsk – 28 IV 1782), absolwenta Gimnazjum Akademickiego, od 12 X 1769 posiadającego kupieckie kupieckie obywatelstwo Gdańska (jako tzw. Bürger-Kind), ławnika (od 1782), żonatego z Adelgunde Henriette (1749–1791) córką burmistrza Heinricha Zernecke i Karla Rennera, burmistrza Gdańska w okresie I Wolnego Miasta Gdańska. Kantatę pogrzebową na jego cześć skomponował Johann Balthasar Christian Freislich. DK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania