GRODDECK BENIAMIN, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

BENIAMIN GRODDECK (Grodek) (27 IX 1720 Gdańsk – 5 VI 1776), uczony. Wnuk Albrechta Groddecka (1638–1714), syn Karla (1678–1745) i poślubionej 24 X 1702 w Gdańsku Susanne Reginy Martens (25 I 1686 Gdańsk – 20 X 1744 Gdańsk). Brat kupca Abrahama (1713 – pochowany 15 V 1755 w kościele Najświętszej Marii Panny (MNP)) i Luisy (1715–1741), żony Johanna Rennera.

Od 1729 uczył się w Gimnazjum Akademickim, od 1741 studiował logikę, metafizykę i język hebrajski na uniwersytecie w Lipsku, gdzie w 1747 uzyskał stopień magistra. Naukę uzupełniał w Amsterdamie i Lejdzie u Tyberiusza Hemsterhuisa (1685–1766), twórcy holenderskiej szkoły hellenistycznej, i zwłaszcza w tym drugim ośrodku u Albrechta Schultensa ((1686–1750), hebraisty, gdzie zgłębił łacinę, grekę, język arabski i hebrajski.

Osiadł w Wittenberdze, gdzie otrzymał adiunkturę i wykładał język hebrajski. Opublikował m.in. pracę De necessaria linguarum Arabicae et Hebraicae connexione (O koniecznym łączeniu języków arabskiego i hebrajskiego), w której uzasadniał konieczność prowadzenia badań nad językiem Biblii z wykorzystaniem języka arabskiego. Do Gdańska powrócił w 1748 i do śmierci był profesorem języków orientalnych w Gimnazjum Akademickim, wykładał po łacinie. Autor prac o językach orientalnych, pisał teksty okolicznościowe (drukowane w Gdańsku i Wittenberdze), posiadacz prywatnej biblioteki (3000 woluminów).

Żonaty był po raz pierwszy bezdzietnie z córką pastora kościoła NMP Gottlieba Richtera, Marią Constantią (1726 – pochowana 13 II 1753 wraz z ojcem), wdową po poślubionym 4 II 1744 w kościele NMP Christianie Hevelke (1711 Warszawa – 11 IX 1749 Gdańsk), z którym miała trójkę dzieci (tylko najstarszy, Christian Jakob (31 XII 1749 – 1770 Lipsk) przeżył wiek dziecięcy, zmarł w czasie studiów prawniczych w Lipsku). Po raz drugi żonaty był od 28 IV 1757 z Beatą Konstancią Ehler (ochrzczona 21 X 1731), córką z drugiego małżeństwa rajcy Balthasara Elerta, z którą miał najmniej trzech synów, w tym Balthasara Jacoba i Ernsta Gottfrieda. Najstarszy syn (ur. 1758) z chwilą narodzin doczekał się drukowanego wiersza (chwalącego głównie ojca) autorstwa późniejszego kaznodzieji w Domu Dobroczynności i pastora w Koszwałach (Gottswalde) Abrahama Groddecka (syna wspomiannego wyżej Abrahama, bratanka Beniamina) i nic więcej o nim nie wiadomo. Po śmierci męża Beata Konstancia otrzymała z kasy wdowiej Gimnazjum Akademickiego 75 florenów należnego po nim kwartalnego wynagrodzenia i 200 florenów zasiłku.

Na jego uroczystości pogrzebowe 20 VI 1776 przygotowano specjalne zaproszenie dla rektora i profesorów Gimnazjum Akademickiego, wydrukowane przez Thomasa Johannesa Schreibera. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania