PAHL CONSTANTIN, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Constantin Pahl, rytował Andreas Stech

CONSTANTIN PAHL (29 X 1632 Gdańsk – 5 IX 1691 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Był synem burmistrza Nicolausa Pahla i Anny z domu von Thiele. Jego przyjście na świat uczcił specjalnym wierszem pastor Adam Büthner (Gaudium natale primogenitum ob filiolum natum Nicoiao Pahlen). Wraz z bratem Carlem dwukrotnie zapisywani byli do Gimnazjum Akademickiego: w kwietniu 1644 i ponownie w styczniu 1651. W uczniowskich czasach był autorem wierszy, m.in. gratulacyjnego z okazji ślubu sekretarza miasta Gdańska Heinricha Beermanna i Kathariny Wigand (1646), czy żałobnego po śmierci profesora i pastora Johanna Mochingera (1653). Studiował na uniwersytetach w Rostoku (1653), Lejdzie (1654) oraz w Strassburgu (1656).

20 III 1663 otrzymał kupieckie obywatelstwo Gdańska jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli). W tym samym (1663) roku wszedł w skład Trzeciego Ordynku jako reprezentant Kwartału Wysokiego. Od 1666 był ławnikiem, od 1673 rajcą, w 1676 sędzią. Od 1687 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1688, drugiego w 1687 i 1691, trzeciego w 1690, czwartego w 1689.

W 1677 występował jako oficjalny przedstawiciel Rady Miejskiej w sporze między władzami miejskimi a opozycją rzemieślniczą szukającą poparcia u króla polskiego Jana III Sobieskiego. Podczas pobytu króla we wrześniu 1677 w Gdańsku przedstawiciele opozycji postawili mu zarzut, że pełniąc w 1676 funkcję sędziego dopuścił się wielu nadużyć i manipulacji sądowych. Rzemieślnicy zażądali, aby publicznie oczyścił się z zarzutów, a ponadto zaapelowali do władcy, by pozbawił go urzędu. Król sprawą się nie zajął, nie chcąc zapewne, mimo dobrej okazji wykorzystania całej sytuacji na własną korzyść, doprowadzić do nadmiernego zaognienia stosunków z gdańskim patrycjatem. W 1680 został oddelegowany z grona Rady Miejskiej do powołanej spośród przedstawicieli wszystkich ordynków specjalnej komisji, która miała na zlecenie władz miejskich dokonać analizy funkcjonowania dotychczasowej organizacji oczyszczania miasta, a także zaproponować rozwiązania zmierzające w kierunku jej usprawnienia. Efektem działalności deputacji, w której działał dość aktywnie, był współredagowany przezeń raport poświęcony zagadnieniom sanitarnym.

Posiadał bogaty księgozbiór, w chwili jego śmierci liczący przeszło 2780 pozycji. Był właścicielem zakupionej przez ojca w 1626 kamienicy przy Langgasse 18 (ul. Długa). Ożenił się 28 I 1663 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) z Anne Marie (31 X 1631 – 8 V 1689), córką rajcy Salomona Giese, wnuczką burmistrza Constantina. Pochowany 17 IX 1691 w kościele NMP, kazanie pogrzebowe wygłosił tamtejszy pastor Constantin Schütz, żegnał go żałobnym wierszem m.in. profesor Gimnazjum Akademickiego Christoph Behr (1643–1704). Jego jedyny syn Gottfried, w sierpniu 1680 zapisany do początkującej klasy (piątej) Gimnazjum Akademickiego, zmarł w wieku młodzieńczym, co spowodowało wygaśnięcie rodziny Pahlów w Gdańsku w linii męskiej. Córka Dorothea była dwukrotnie zamężna, po raz pierwszy wyszła za Damnitza, po raz drugi 2 XI 1710 w kościele św. Elżbiety poślubiła Johanna Uhniga. DKBibliografia:
Księga przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, wyd. Andrzej Groth, Ewa Łączyńska-Bartoszek, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2019, t. VI, s. 356.
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 145, 168, 239.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986–1992, Bd. 3, 418.
Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. II, Gdańsk 2008, s. 231.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania