OELHAF PETER, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Peter Oelhaf, Sciagraphia systematis iurisprudentiae Romanae, Königsberg 1640

PETER OELHAF (19 VIII 1599 Gdańsk – 27 XII 1654 Gdańsk), prawnik, profesor gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Syn kupca Andreasa, we wrześniu 1580 zapisanego do Gimnazjum Akademickiego, następnie kupca, i Anny, córki Clemensa Lemke, bratanek Joachima Oelhafa. W latach 1612–1618 uczył się w Gdańsku w Gimnazjum Akademickim, od 1618 odbywał studia filozoficzne i teologiczne na uniwersytecie w Rostocku, gdzie w 1620 uzyskał stopień magistra. Na krótko powrócił do Gdańska i po uzyskaniu stypendium Rady Miejskiej w 1623 podjął dalsze studia na uniwersytecie w Królewcu. Starał się o wsparcie pieniężne gdańskiej Rady Miejskiej dla odbycia od 1625 podróży po Polsce, Niemczech, Włoszech i Francji, do czego nie doszło z uwagi na toczące się wojny. W 1626 przez rok uczył się w Toruniu języka polskiego. W 1628 został opiekunem Nicolausa von Bodeck, późniejszego burmistrza, i odbył z nim trwającą do 1632 podróż edukacyjną do Niemiec, Francji, Włoch i Anglii. Wyjazd wykorzystał studiując po kilka miesięcy w różnych ośrodkach prawo (m.in. w Strasburgu, Paryżu, Oxfordzie, Lejdzie) i ucząc się języków.

Po powrocie do Gdańska został we wrześniu 1633 sekretarzem miejskim, od 1638 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim oraz od 1638 do 1653 jego inspektor. W 1640 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Królewcu i był pierwszym doktorem praw zatrudnionym w gdańskim Gimnazjum. Sprawował pieczę nad fundacją stypendialną Aerarium pauperum studiosorum i wspierał ją finansowo. Publikował prace z zakresu prawa i polityki, m.in. Sciagraphia systematis iurisprudentia Romanae (1640), Sciagraphia systematis politicae (1649).

Od 16 XI 1643 był żonaty z Barbarą (chrzest 11 III 1602 – 22 IX 1660, pochowana w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) w grobie ojca), córką burmistrza Andreasa Borckmanna, wdową po poślubionym 8 IX 1619 kupcu Georgu Thuroviusie (Thurau, Thurov; chrzest 31 X 1586), utwory gratulacyjne z tej okazji opublikowali konrektor szkoły św. Katarzyny Daniel Aschenborn i pastor Johann Fabricius (Schmidt)). Ojciec Johanna Ernsta (pochowany 22 V 1703 w kościele NMP w grobie nr 29 w Kaplicy Bibliotecznej), immatrykulowanego do Gimnazjum Akademickiego w marcu 1660, który wraz z Danielem Gödtke odbył podróż edukacyjną po Republice Zjednoczonych Prowincji (północne Niderlandy), od 1664 studiował w Groningen, od 1665 w Lejdzie (Leyden) i od 1669 w Wittenberdze, od 8 IX 1675 był żonaty z poślubioną w kościele NMP Anną Florentine (sierpień 1655 – pochowana 12 VI 1682 w NMP w Kaplicy św. Barbary w grobie nr 23), córką Arnolda Dilgera (chrzest 3 IX 1623 NMP – pochowany 5 XII 1664 tamże).

Zmarł po dłuższej chorobie, pochowany w kościele św. Trójcy. EKBibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 36, 89, 193
Album studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV–MDCCCLXXV. Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula, ed. Willem N. Du Rieu, Hagae Comitum 1875, s. 518.
Kotarski Edmund, Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 38, 1993, nr 3.
Mokrzecki Lech, Oelhaf Piotr, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s. 348-349.
Nadolski Bronisław, Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII wieku, „Rocznik Gdański”, t. 24, 1965, s. 210-211.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986-1992, Bd. 1, 78, 134, 342; 4, 436.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania