NOWAK MAGDALENA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Magdalena Nowak

MAGDALENA JOANNA NOWAK (ur. 25 VI 1967 Gdańsk), historyczka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1986 ukończyła III Liceum Ogólnokształcące, w latach 1986–1991 studiowała w Instytucie Historii (IH) UG (specjalność: archiwistyka). Od 1992 do 1994 pracowała jako nauczycielka w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku. W latach 1994–1996 słuchaczka Studium Doktoranckiego Historii UG, od 1996 pracownik Zakładu Historii Najnowszej Polski IH UG. Od 2004 doktor, od 2019 doktor habilitowany i profesor UG. W latach 2008–2012 prodziekan Wydziału Historycznego UG ds. Studentów i Kształcenia. Od 2015 do 2019 kierownik Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej, od 2020 koordynatorka kierunku Krajoznawstwa i Turystyka Historyczna, od 2023 członkini Komisji Rewizyjnej Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita (UG, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń 2008, 2009).

Badaczka historia Polski XIX i XX wieku, zwłaszcza stosunków narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, stosunków polsko-ukraińskich, relacji między Kościołami katolickimi obrządków łacińskiego i greckiego; znaczenia religii w rozwoju świadomości narodowej Polaków i Ukraińców. Autorka monografii Narodowcy i Ukraińcy. Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922–1939 (Gdańsk 2007), Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914 (Gdańsk 2018, tłumaczenie w języku ukraińskim 2021). Autorka biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym”, współredaktorka Historia-Mentalność-Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku (z Eugeniuszem Koko i Leonidem Zaszkilniakiem, Gdańsk 2013); Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli (z Joanną Karbarz-Wilińską i Tadeuszem Sucharskim, Słupsk-Gdańsk 2015); Podróż z książką w ręku (z Michaliną Petelską i Iwoną Sakowicz, Gdańsk 2020).

W latach 2005–2008 wchodziła w skład zespołu koordynującego Bałtyckiego Festiwalu Nauki, odpowiedzialnego za organizację wykładów z zakresu historii, historii sztuki i archeologii. Od 2007 do 2011 członkini Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku”. Od 2010 uczestniczka Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Wrzoska. Od 2002 członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 2016–2018 w Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego, w 2019–2021 przewodnicząca tej Komisji). Od 2016 członkini Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), od 2018 International Association for the Humanities (MAG), od 2021 Polish Studies Association (PSA), The Polish Institute of Arts & Sciences of America (PIASA) oraz Towarzystwa Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku przy Polskiej Akademii Umiejętności. W 2011 współzałożycielka Towarzystwa Historiograficznego, członkini Zarządu Głównego i przewodnicząca koła gdańskiego.

Członkini komitetu redakcyjnego „Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze” (od 2016), Rady Naukowej pisma „Turystyka historyczna” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, od 2018), Rady Redakcyjnej pisma „ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура/Intermarum: historia, polityka, kultura” (od 2020) i czasopisma „Українська біографістика/Biographistica Ukrainica” (2020).

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medalem UG (2012), wyróżniona Nagrodą „Nauczyciel Roku” UG im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (2012).BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania