MAKAREWICZ WIESŁAW ANTONI, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wiesław Makarewicz

WIESŁAW ANTONI MAKAREWICZ (13 VI 1935 Wilno – 20 XII 2021 Gdańsk), lekarz, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG, następnie Gdański Uniwersytet Medyczny), posiadał specjalizację pierwszego stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Syn Jana (4 II 1902 Rulewicze kolo Lidy – 28 III 1963 Gdańsk), lekarza epidemiologa, oraz poślubionej przez niego w 1931 Katarzyny z domu Witukiewicz (25 II 1906 – 11 V 1986 Gdańsk). W Gdańsku z rodziną od września 1945. W 1953 ukończył I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, w 1960 Wydział Lekarski AMG. W okresie studiów zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG pod kierunkiem Włodzimierza Mozołowskiego, od 1960 pracował w Katedrze i Zakładzie Biochemii. Od 1964 doktor na podstawie rozprawy Badania porównawcze enzymów uwalniających amoniak w nerkach kręgowców, od 1975 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy AMP aminohydrolaza tkanek człowieka. Oczyszczanie i charakterystyka enzymu z mięśni szkieletowych i łożyska, od 1976 docent. W latach 1966–1967 przebywał na stażu w Plymouth (Wielka Brytania), w 1977–1978 w Houston (USA). Od 1988 profesor tytularny, od 1995 profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG–AMG. W latach 1981–1984 prodziekan Wydziału Lekarskiego, 1987–1993 prorektor AMG. Od 1993 do 1999 pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i AMG. W latach 1999–2005 rektor AMG, 2002–2005 przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, jeden z twórców Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Na emeryturze (od 2005) członek Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, od 2011 prezes zarządu Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Od listopada 2005 do listopada 2015 redaktor naczelny „Gazety AMG” (zredagował 120 numerów pisma), następnie zastępca redaktora naczelnego. Od 2018 profesor honorowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista w zakresie enzymologii, amoniogenezy i metabolizmu związków purynowych. W okresie 1997–1999 przewodniczący European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man. Od 1990 członek założyciel Lions Club Gdańsk Neptun, w latach 1995–1996 i ponownie 2008–2009 gubernator Okręgu 121 Polska, Lions Clubs International. Członek zespołu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu realizującego grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Hinc itur ad astra. Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Krzyżem Kawalerskim (1989), Krzyżem Oficerskim (2005) i Krzyżem Komandorskim (pośmiertnie) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1990, 1995), Medalami 40-lecia (1990) i 50-lecia AMG (1995), Medalem 1000-lecia Gdańska (1997), Medalem Wojewody Pomorskiego "Sint Sua Praemia Laudi" (2004), Medalem Uniwersytetu Gdańskiego (2005), Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego "Doctrinae Sapientiae Honestati" (2018) i Medalem 50-lecia UG (2021), odznaką „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” (2010). Otrzymał Nagrodą "Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae" Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (2017). Po raz drugi żonaty z Grażyną, ojciec Ewy Makarewicz-Bilińskiej, absolwentki skandynawistyki UG, tłumaczki i Wojciecha. Pochowany na cmentarzu Srebrzysko. ASZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania