OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA (OIL) od 1945, Gdańsk–Aniołki, ul. Śniadeckich 33. Obowiązkowa organizacja lekarzy, wydająca prawo do wykonywania praktyki lekarskiej, o uprawnieniach karnych, biorąca udział w konkursach na stanowiska kierownicze w służbie zdrowia, egzaminach specjalistycznych, lekarskim egzaminie państwowym, zajmująca się warunkami pracy i płacy, prowadząca rejestr praktyk prywatnych, opiniująca projekty aktów prawnych dotyczących zdrowia.

W 1945 powstała OIL w Sopocie, skupiając lekarzy z województwa bydgoskiego, gdańskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (od 2 VIII 1947 prezesem był Wacław Chrzanowski), od 1 V 1945 warszawskiego. Okręgowa Izba Lekarsko-Dentystyczna posiadała delegaturę w Gdańsku (prezes Leon Pohnke). Na działalność samorządu lekarskiego Ministerstwo Zdrowia zezwoliło 21 XII 1946, tymczasowe władze Izby wybrano w 1948 (województwo gdańskie podlegało poznańskiej Izbie Lekarsko-Dentystycznej, prezes Kajkowski). Zorganizowano Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, stomatolodzy 9 V 1948 uchwalili Kodeks Deontologii Lekarsko-Dentystycznej. 18 VII 1950 ustawa Sejmu zlikwidowała obie Izby.

Na powołanie wspólnej dla lekarzy i stomatologów Izby Lekarskiej zezwolono 17 V 1989. Lekarze ogólni i stomatolodzy z Gdańska, Elbląga i Słupska wybrali 18 XI 1989 na czteroletnią kadencję władze OIL (obejmującej także województwo olsztyńskie), tj. radę, komisję rewizyjną, sąd, rzecznika odpowiedzialności zawodowej (zob. Julian Stolarczyk). Do władz Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) byli wybierani: Jerzy Umiastowski (17 XII 1999 otrzymał odznaczenie Pro Gloria Medici), prof. Edward Witek i Wojciech Grabe. Od stycznia 1990 ukazuje się biuletyn Gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Przy NRL działa Komisja Stomatologiczna. ZK

Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej
1989–1993 Jerzy Umiastowski
1993–1997 Maciej Michalik
1997–2005 dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
2005–2009 Krzysztof Wójcikiewicz
2009– dr Roman Budziński
ZK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania