OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA (GOIA) od 1945 roku, Wrzeszcz, ul. Batorego 18. 31 V 1945, na podstawie ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z 15 VI 1939, gdańscy aptekarze powołali Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. Izba uruchamiała apteki, zapewniała zaopatrzenie, jako pierwsza w Polsce po II wojnie światowej opracowała cennik leków. Członkowie GOIA zgłosili 14 VI 1945 projekt powołania i uczestniczyli w organizacji Wydziału Farmaceutycznego przy powstającej Akademii Lekarskiej ( Gdański Uniwersytet Medyczny). Organizowali kursy pomocników aptekarskich i techników farmaceutycznych, kursy dokształcające.

Przynależność do GOIA była obowiązkowa dla pracowników aptek i hurtowni farmaceutycznych. Od czerwca 1945 roku funkcjonowała ogólnopolska Naczelna Rada Aptekarska i Bank Aptekarski. W 1949 zorganizowano Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Izby Aptekarskie i apteki prywatne zlikwidowano ustawą sejmową 8 I 1951. Odrodzenie samorządu farmaceutycznego planowano w początkowych latach 80. XX wieku, w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym powstał zespół do opracowania ustawy, Gdańsk reprezentował dr Henryk Mionskowski. Minister Zdrowia dopiero 29 VII 1991 powołał Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich (na mocy ustawy z 19 IV 1991), przewodniczącym został dr Stanisław Vogel z Elbląga. Farmaceuci z województwa gdańskiego i elbląskiego 29 X 1991 wybrali Prezydium i Radę GOIA, 14 grudnia powstała Naczelna Rada Aptekarska (członkiem był Stanisław Vogel, w 1998 wiceprezes). GOIA współpracowała między innymi z Ministerstwem Zdrowia, Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną, Akademią Medyczną w Gdańsku (kursy, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego) i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.

W 1993 uchwalono „gdański” projekt Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zorganizowano Fundusz Pomocy Aptekarskiej, od kwietnia 1992 ukazuje się miesięcznik „Przegląd Farmaceutyczny”. Władzą GOIA jest Zjazd Krajowy (co cztery lata) i coroczne Zjazdy Okręgowe (co cztery lata wybory). Wybiera się Okręgową Radę Aptekarską, tj. prezesa, prezydium, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Aptekarski i Komisję Rewizyjną. Zasłużonym członkom przyznaje się medale (w 1995 wybito 10 medali „50-lecie Izby”, od 1999 medal im. Bronisława Koskowskiego). GOIA broni członków, dba o etykę zawodową, współdziała z uczelniami i towarzystwami naukowymi, opiniuje akty prawne oraz wnioski o uruchomienie aptek i hurtowni. ZK

Prezesi Okręgowej Izby Aptekarskiej
1945–1948 mgr Antoni Małecki
1948–1951 dr Jerzy Tułecki (nominacja MZ)

zob. też Czesław Fink–Finowiecki, wiceprezes maj 1945 – 8 I 1951

1991–1999 dr Stanisław Vogel
1999–2003 mgr Wojciech Prokurat
2003–2007 dr Stanisław Vogel
2007– mgr Michał Pietrzykowski
ZK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania