KRÓLEWSKIE SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Królewskie Seminarium Nauczycielskie, 1909
Królewskie Seminarium Nauczycielskie
Willa nauczycielska przy Królewskim Seminarium Nauczycielskim, 1909


KRÓLEWSKIE SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE (Königliches Lehrerseminar und Praparanden Anstalt), przy Królewskiej Dolinie, przy Königstaler Weg 18/19 (ul. Sobieskiego). Gmach zbudowano w latach 1905–1908 dla Katolickiego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, na działce o powierzchni 2,5 ha, nabytej przez władze państwowe od miasta Gdańska. Z uwagi na pochyłość działki (różnica poziomów wynosiła około 17 m) przed przystąpieniem do budowy wypoziomowano teren o powierzchni około 1 ha. Projekt szczegółowy budynku opracował tajny radca budowlany Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie architekt Rudolf Uber, na podstawie wstępnej koncepcji tajnego radcy budowlanego w Gdańsku, architekta Alfreda Muttraya. W czasie realizacji projekt (zwłaszcza elewacji) kilkukrotnie przekształcano. Pracami kierowali architekci Albrecht Ehrhardt i Alfred Muttray, bezpośrednio budowę nadzorował rządowy radca budowlany Otto Albert Emil Raasch z administracji budowlanej prowincji Prusy Zachodnie. Koszty całości budowy szacowano na około 750 000 marek. Poświęcenie gmachu odbyło się 1 IV 1908.

Założenie, z budynkiem głównym seminarium, budynkiem z mieszkaniami dla nauczycieli i obiektami gospodarczymi, otoczone było parkiem i ogrodami użytkowymi. Budynek główny zbudowany na wydłużonym planie, z dwoma skrzydłami od strony ulicy, połączono go łącznikiem z budynkiem mieszkalnym. Na parterze znalazły się pomieszczenia lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna i konferencyjna, pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. W budynku głównym zlokalizowano także internat (trzy sypialnie na 30 osób każda). Tynkowane elewacje dekorowane są kamiennym (piaskowiec) detalem architektonicznym. Bryła budynku, o znacznej długości, ożywiona została wieżą zegarową. Budynek wzniesiony został w formach renesansowych.

W okresie II Wolnego Miasta Gdańska mieściła się tu Szkoła Rzemiosł i Gospodarstwa Domowego, średnia szkoła dla dziewcząt i stowarzyszenie sportowe. Od 26 V 1941 miał tu swoją siedzibę nowo powołany Reichsinstitut für Landwirtschaftlichen Unterricht (Państwowy Instytut Naukowy do spraw Gospodarki Rolnej). W 1945, nieznacznie uszkodzony (trzy wyrwy w dachu, oszklenie), budynek był krótkotrwałą siedzibą wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wojskowego, następnie przekazany Kuratorium w części zajęty został przez Liceum Spółdzielcze, pozostałą część początkowo przyznano Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP). Decyzję w 1947 odwołano po staraniach o przejęcie całości przez Politechnikę Gdańską (PG), jednak jeszcze w tym roku budynek został przyznany Wydziałowi Farmacji Akademii Lekarskiej. Od 1948 ostatecznie siedziba WSP, później Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w 2021 nabyty przez PG. WS

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania