KŁADKA PRZEZ MOTŁAWĘ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Kładka przez Motławę
Kładka przez Motławę
Kładka przez Motławę


KŁADKA PRZEZ MOTŁAWĘ, przeznaczona dla pieszych, zwodzona (otwierana w pionie), znajdująca się na przedłużeniu ul. Rycerskiej, łączy Zamczysko z Ołowianką i ułatwia dojście do Filharmonii Bałtyckiej oraz rejonu Angielskiej Grobli i Długich Ogrodów. Umieszczona na czterech podporach, 2,5 m nad lustrem wody, ma 70,5 m długości, od 6,8 do 10,6 m szerokości; długość przęsła głównego (zwodzonego) wynosi 40,5 m, jego wysokość po otwarciu – 39,77 m, kąt otwarcia – 65 stopni. Czas otwierania i zamykania to dwie minuty (awaryjnego, ręcznego – 20 minut). Po otwarciu kładki tor wodny ma około 29 m szerokości. W sezonie żeglugowym (1 kwietnia – 30 października) zwodzona według ustalonego grafiku, w wypadku Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na żądanie, poza sezonem – na prośbę jednostek pływających; nieczynna przy wietrze silniejszym niż 16 m na sekundę. Obsługą zajmują się całodobowo dwie osoby.

Pierwszą publiczną dyskusję o budowie kładki przeprowadzono 30 III 2004 w Gdańskim Centrum Muzyczno-Kongresowym na Ołowiance, przedstawiając wówczas koncepcję architekta Marcina Kozikowskiego. 7 V 2007 prezydent Gdańska, marszałek województwa pomorskiego i Elektrociepłownia Wybrzeże SA podpisali list intencyjny w sprawie przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego „Zwodzona kładka pieszo-rowerowa z Zamczyska na wyspę Ołowiankę przez rzekę Motławę w Gdańsku”. Przedłożony w tym samym roku projekt Transprojektu Gdańsk, przewidujący m.in. umieszczenie kładki 6,5 m nad lustrem wody, oparcie jej na dwóch filarach ulokowanych w nurcie rzeki, wyposażenie w długie rampy po obu brzegach, nie zyskał aprobaty.

Sama koncepcja budowy wywołała protesty środowiska gdańskich żeglarzy (m.in. Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych), podnoszących kwestię utrudnienia swobodnej żeglugi na Motławie. W 2009 pozytywną opinię o budowie kładki wydał Instytut Nawigacji Hydrotechnicznej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 10 XII 2011 Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku zarekomendował prezydentowi Gdańska budowę kładki otwieranej, znajdującej się 2,5 m nad lustrem wody. W maju 2012 władze Gdańska rozpisały międzynarodowy konkurs architektoniczny, na który wpłynęło 68 propozycji (oceniano 47 spośród nich). 9 XI 2012 sąd konkursowy pierwsze miejsce przyznał firmie Ponting z Mariboru (Słowenia). Podwykonawcą dalszych prac zostało biuro projektowe Mosty Gdańsk. W tym samym czasie gdańscy żeglarze (m.in. Jerzy Wąsowicz), do których dołączyli radni dzielnicy Śródmieście, nadal zbierali podpisy pod protestem w sprawie budowy. W maju 2015, po zatwierdzeniu projektu przez pomorskiego konserwatora zabytków i wydaniu pozwolenia na budowę, sprzeciw do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zgłosiło Towarzystwo Opieki na Zabytkami, wsparte przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, proponując uruchomienie przeprawy promowej lub przezroczysty tunel pod Motławą. MKiDN stwierdziło w projekcie jedynie błędy formalne, ich poprawienie opóźniło inwestycję o rok.

18 III 2016 Dyrekcja Rozbudowy Gdańska ogłosiła przetarg budowlany, który wygrało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” z Zawiercia. Umowę na budowę kładki podpisano 13 V 2016. 24 V 2016 udostępniono plac budowy, prace rozpoczęto 11 VII 2016 od wykonania ścianek szczelnych dla fundamentów głównej podpory kładki przy Ołowiance i wbicia 13 m od brzegu w dno rzeki rzędu pali. W sierpniu powtórzono palowanie od strony ul. Rycerskiej (również 13 m od brzegu). Wystające z wody 32 stalowe podpory pod przęsła kładki tworzą równocześnie kierownice naprowadzające na tor żeglugowy pod otwieranym przęsłem. W grudniu 2016 rozpoczęto budowę maszynowni i sterowni, zlokalizowanych od strony Ołowianki, od kwietnia 2017 montowano sprowadzone z Holandii siłowniki hydrauliczne. W styczniu 2017 od strony ul. Rycerskiej między nabrzeżem a palami rozpoczęto montowanie żelbetonowego nieruchomego przęsła. Stalowe przęsło zwodzone, wykonane w Zawierciu, składające się z sześciu elementów, było dostarczane do Gdańska od 22 II 2017. Spawano je na placu na północ od filharmonii, 200 m od miejsca przeznaczenia. 8 V 2017 rozpoczęto jego układanie z przyczółków, transportując na miejsce budowy przy użyciu pontonu. W czasie montażu przęsła na trzy tygodnie wstrzymano ruch statków wyższych niż 2,5 m.

Techniczne otwarcie (podniesienie zamontowanej kładki) testowano od 23 do 26 maja. Na potrzeby żeglugi oddano ją 27 maja. Dla pieszych została uroczyście otwarta 17 VI 2017 o godzinie 21.30. W wydarzeniu udział wzięli między innymi prezydent miasta Paweł Adamowicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, którzy opuścili zwodzone przęsło kładki, oraz dyrektor filharmonii Roman Perucki. Następnie pierwsi spacerowicze przeszli od strony Ołowianki w kierunku Zamczyska, po czym ruch odbywał się już w obie strony. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją George Tchitchinadzego.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania