GRALATH KARL FRIEDRICH von, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Karl Friedrich von Gralath, 1774
Anna Florentina von Gralath, pierwsza żona Karla Friedricha, około 1770
Charlotta Constantia Beata von Gralath, druga żona Karla Friedricha

KARL FRIEDRICH von GRALATH (11 XII 1741 Gdańsk – 28 V 1818 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn burmistrza  Daniela Gralatha I i Dorothei Julianny, córki przyrodnika i sekretarza miejskiego Jacoba Kleina. Uczył się w bliżej nieznanej szkole średniej poza Gdańskiem, następnie studiował nauki prawne na uniwersytecie w Królewcu. Po studiach, w latach 1764–1766, odbył ówczesnym zwyczajem podróż po Niemczech, Szwajcarii i Francji, w 1767 był w Petersburgu w Rosji, pozostawił spisany przez siebie dziennik tych podróży. Wróciwszy do Gdańska, 17 V 1768 otrzymał kupieckie obywatelstwo Gdańska jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli) i w tym samym roku urząd sekretarza Rady Miejskiej. W latach 1768–1775 był rezydentem Gdańska w Warszawie, w 1775 subsyndykiem, od 1782 rajcą.

Jako gdański przedstawiciel przy warszawskim dworze królewskim składał skargi na ograniczanie praw Gdańska do jego podmiejskich posiadłości, zajętych po pierwszym rozbiorze Polski przez Prusy. Dotyczyło to na przykład Nowego Portu, gdzie powstała pruska komora celna, pobierająca opłaty od towarów przywożonych i wywożonych z portu nad Motławą. Sprzeciwiał się także niekorzystnemu dla Gdańska traktatowi handlowemu Polski z Prusami z 1775.

Już jako rajca w 1783 brał udział – wraz z Michaelem Groddeckiem – w pertraktacjach z Prusami w sprawie zniesienia blokady ekonomicznej Gdańska, następnie w Warszawie w pertraktacjach z przedstawicielami Prus i Rosji w sprawie zasadności i wysokości opłat celnych pobieranych w Nowym Porcie zarówno od towarów spławianych Wisłą do Gdańska, jak i tych przywożonych morzem. Zawarta w 1785 konwencja warszawska określiła maksymalną wysokość tych opłat na 12%, w praktyce jednak nie była stosowana przez Prusy, które pobierały zawyżone opłaty lub kierowały tratwy i statki wiślane z towarami do pruskiego Elbląga, gdzie pobierano tylko dwuprocentowe cło, korzystne dla właścicieli zboża czy drewna.

Po włączeniu Gdańska w 1793 do monarchii pruskiej stał się lojalnym pracownikiem jej administracji. W 1794 został burmistrzem w Zarządzie Miasta i w zarządzie policyjnym Gdańska, kierowanym przez prezydenta Johanna Christiana von Lindenowskiego. Jako burmistrz i radca wojenny (Kriegrath und Bürgermeister) nadzorował sprawy ekonomiczne miasta, działalność jego żuławskich posiadłości oraz cechy rzeźników, muzyków, złotników i krawców. Za zasługi dla monarchii pruskiej otrzymał w czasie wizyty króla Fryderyka Wilhelma III w Gdańsku (30 V – 2 VI 1798) tytuł szlachecki.

Po utworzeniu I Wolnego Miasta Gdańska (WMG) został pierwszym prezydentem jego Senatu (pierwszym burmistrzem); sprawował tę funkcję w latach 1807–1808. 21 VII 1807 o godzinie dziewiątej, wyruszając ze swojego rodzinnego domu przy Heilige-Geist-Gasse 1002 (ul. św. Ducha 41/43), a następnie idąc ulicami Große Wollwebergasse (ul. Tkacka) i Langgasse (ul. Długa), udał się – wśród szpalerów żołnierzy i w honorowej eskorcie oddziałów wojskowych z orkiestrą, w towarzystwie gubernatora Jeana Rappa, generalicji w paradnych mundurach, przy biciu dzwonów kościelnych i pośród salw armatnich – do Ratusza Głównego Miasta. Tam w Wielkiej Sali Wety w obecności nowych władz miasta, miejscowych notabli i gubernatora Jeana Rappa uroczyście proklamowano Wolne Miasto Gdańsk. Nowo powołany prezydent Senatu wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślał, jakie nadzieje żywi Gdańsk w stosunku do protektorów WMG, z cesarzem Napoleonem na czele. Następnie, ponownie w honorowej eskorcie, powrócił do swego domu.

21 VII 1808 uczestniczył w ważnej dla miasta ceremonii, która towarzyszyła wprowadzeniu w Gdańsku cywilnego kodeksu Napoleona. Uroczysty orszak, składający się z wszystkich władz miasta (czyli z Senatu, Ławy i Trzeciego Ordynku) oraz urzędników, poprzedzany honorową asystą oddziałów wojskowych z orkiestrą, idąc z Ratusza przez Langer Markt (Długi Targ), Kürschnergasse (ul. Kuśnierska) i Brotbänkengasse (ul. Chlebnicka), dotarł do kościoła Najświętszej Marii Panny na okolicznościowe nabożeństwo. Podczas niego władze miasta w obecności katolickich i luterańskich duchownych złożyły przysięgę na tekst nowego prawa. W tym czasie ozdobny kodeks leżał na ołtarzu. Po odśpiewaniu hymnu Te Deum księga z tekstem nowego kodeksu została w uroczystym orszaku przeniesiona do Ratusza Głównego Miasta i złożona w Sali Czerwonej, pod portretem cesarza. Tam też wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

Jako prezydent Senatu Gralath nie zgadzał się na realizację wszystkich niekorzystnych dla miasta francuskich zaleceń. W związku z opóźnieniami w spłacaniu nałożonej na miasto kontrybucji we wrześniu 1808 pod naciskiem generała Jeana Rappa zrezygnował z funkcji burmistrza i wycofał się z życia publicznego. W 1811 znalazł się w gronie 16 najzamożniejszych gdańszczan obciążonych nadzwyczajną francuską kontrybucją, ogółem w wysokości 250 000 franków, z których miał spłacić 10 000 franków.

W 1809, po śmierci swego brata Daniela, stał się właścicielem podgdańskiego majątku, do którego należały wsie Otomin, Sulmin i Rębowo. Mieszkał przeważnie w dworze w Sulminie, zbudowanym w 1801 roku przez jego szwagra, pruskiego ministra Leopolda von Schröttera, drugiego męża siostry Renaty Wilhelminy. Był też właścicielem wspomnianej rodzinnej kamienicy przy Heilige-Geist-Gasse 1002 (ul. św. Ducha 41/43) oraz kamienicy przy Mälzergasse 215 (ul. Słodowników 1).

Był dwukrotnie żonaty. 22 I 1776 zawarł związek małżeński z Anną Florentyną (20 V 1740 – 11 V 1780, pochowana 26 tego miesiąca, kazanie pogrzebowe wygłosił rektor Samuel Friedrich Unselt), córką rajcy Johanna Gottfrieda Meyera (1710–1754); po jej śmierci ożenił się 30 I 1783 z Charlottą Constantiną Beatą (1760–1805), córką Daniela Gottlieba Davissona, prawnuka Jana Heweliusza po kądzieli. Z drugiego małżeństwa miał synów: Stanislausa Karla, chrześniaka polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po którym otrzymał pierwsze imię, dziedziczącego po ojcu majątek ziemski w Sulminie i Otominie, oraz Friedricha Wilhelma, gdańskiego kupca hurtowego. Córka Karolina Amalia Beata (30 I 1786 – 17 IV 1817) była żoną poślubionego w 1804 w kościele NMP pochodzącego ze Szkocji kupca i radnego Gdańska Jamesa Balfoura (1770 – 1849 Gdańsk, pochowany w Sulminie), w 1819 właściciela Borkowa Łostowickiego (Borgfeld) i Buszkowych (Buschkau), z którym miała piątkę dzieci. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania