GDAŃSKI PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

GDAŃSKI PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (GPKM), wieloletnia i wieloetapowa inwestycja Miasta Gdańska. Realizację rozpoczęto w 2003, kiedy ruszyły prace związane z I etapem (GPKM I) przedsięwzięcia (diagnostyka stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w pięciu lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). W ramach II etapu (GPKM II) wybudowano w 2007 nową linię tramwajową łączącą Śródmieście z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku około 20 km torowisk oraz odnowiono urządzenia elektroenergetyki torowej. Przygotowano też i uruchomiono reformę zarządzania transportem zbiorowym; rozdzielono zarządzanie siecią od świadczenia usług przewozowych oraz przekształcono Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku z jednostki budżetowej w spółkę handlową Gminy Gdańsk. Sprywatyzowano również zakład napraw infrastruktury. Działania te zostały wsparte przez związki zawodowe. Pracę wykonało konsorcjum francusko-irlandzkie pod kierownictwie francuskiej firmy SYSTRA, pracę międzynarodowego zespołu ekspertów koordynował Jan Friedberg. Etap III (GPKM III) składał się z trzech projektów (GPKM III A, GPKM III B, GPKM III C). Dzięki ich realizacji powstała nowa sieć połączeń tramwajowych, zmodernizowano około 30% istniejących torowisk, wzrósł też komfort podróżowania tramwajami, co miało zachęcić do korzystania z tego środka komunikacji.

Projekt I (GPKM III A), realizowany od czerwca 2010 do maja 2012, obejmował budowę nowej linii tramwajowej biegnącej na Chełmie od al. Sikorskiego, następnie wzdłuż ul. Witosa, Nowej Łódzkiej (al. Havla) aż do węzła integracyjnego ze skrzyżowaniem z ul. Świętokrzyską. Ponadto przebudowano istniejące tory i sieci trakcyjne wraz z infrastrukturą (między innymi ul. Kliniczna, al. Rzeczypospolitej, al. Hallera, al. Zwycięstwa, al. Wojska Polskiego, ul. Krasickiego, ul. Pomorska, ul. Nowe Ogrody, ul. Kartuska), zakupiono nowoczesny tabor tramwajowy oraz przebudowano zajezdnię. Równolegle z budową linii tramwajowej zrealizowano budowę ul. Nowej Łódzkiej (al. Havla) o długości 1,9 km (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).

Projekt II (GPKM III B), realizowany od listopada 2013 do września 2015, obejmował stworzenie nowej linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo od przebudowanej pętli Siedlce, wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie i ul. Rakoczego do ul. Bulońskiej, wraz z powiązaniem ze stacją Brętowo Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) z pierwszą w Gdańsku tramwajową estakadą o długości 300 m. Projekt zakładał też budowę przystanku tramwajowo-autobusowego przy ul. Rakoczego oraz budowę (od listopada 2014 do września 2015) odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej, budowę infrastruktury służącej obsłudze linii PKM, tj. budynków socjalnych i obiektów park & ride oraz bike & ride.

Projekt III (GPKM III C), realizowany od sierpnia 2014 do września 2015, obejmował budowę dojazdu do PKM Jasień (wraz ze stworzeniem węzła integracyjnego, przygotowaniem budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej), budowę dojazdu do przystanku PKM Kiełpinek (wraz z budową węzła integracyjnego PKM Kiełpinek), budowę węzła integracyjnego przystanku PKM Brętowo oraz przebudowę (od czerwca 2014 do września 2015) infrastruktury tramwajowej na ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, a także od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego (między innymi remont mostu nad Martwą Wisłą i wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej oraz tunelu pieszego na przystanek tramwajowy Brama Żuławska). Inwestorem zastępczym Gminy Miasta Gdańska w większości zadań w ramach przedsięwzięcia GPKM III były Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o., a jednostką projektową większości realizacji było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku. Projekty GPKM III A i GPKM III B były współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko, z kolei Projekt GPKM III C z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Całość przedsięwzięcia GPKM III zrealizowano do września 2015. SZG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania